سویچ های اتصال کلید هوایی | نمایندگی اشنایدر ، محصولات اشنايدر الكتريك ، اشنایدر ، فروشگاه صنعت روز

نمایش یک نتیجه

  • سوئیچ کمکی کلید هوایی اشنایدر الکتریک

    تماس بگیرید

      standard carriage switch, drawout circuit breaker, chassis position CE/CT/CD, spare part     از قابلیت های کلید هوایی اشنایدر، طیف تجهیزات کمکی قابل استفاده برای این کلیدهاست. سوئیچ کمکی کلید هوایی یکی از این تجهیزات کمکی کلید هوایی اشنایدر است. سوئیچ های وضعیت اتصال، قطع، تست کلید هوایی    یک نوع کنتاکت تغییر وضعیت…