محافظ جان دو پل اشنایدر الکتریک | نمایندگی محصولات اشنایدر

نمایش دادن همه 4 نتیجه

 • محافظ جان ۲۵ آمپر دو پل

  تماس بگیرید

  محافظ جان دو پل اشنایدر الکتریک

  محافظ جان اشنایدر کلیدی است که در صورت شناسایی جریانی نشتی توسط بدن انسان یا تجهیزات، مدار الکتریکی را قطع می کند. محافظ جان دو پل اشنایدر الکتریک از ۲۵ آمپر تا ۶۳ آمپر با حساسیت ۳۰ و ۳۰۰ میلی آمپر تولید می شود.

 • محافظ جان ۴۰ آمپر دو پل ۳۰ میلی آمپرActi 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

    زمین کردن تأسیسات الکتریکی به منظور حفاظت افراد و تجهیزات، اضافه ولتاژهایتولید شده در بدنۀ تجهیزات و ولتاژهای بسیار زیاد و خطرناک ناشی از برخورد صاعقهرا باید در جایی خنثی نمود. بدین منظور استفاده از سیستم زمین (ارت) و حفاظت ازتجهیزات بسیار لازم و ضروری است. طراحی شبکۀ زمین سیستم زمین نیز نامیده می…

 • محافظ جان ۴۰ آمپر دو پل ۳۰۰ میلی آمپرActi 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

    حفاظت در برابر تماس مستقیم ایننوع حفاظت شامل جدا کردن وسیلۀ برقی توسط جعبۀ محافظتی و حصار، عایق بندی تمامی بخش های قابل دسترس آن و حفاظت از طریق سیستم ایمنی، به وسیلۀ محدود سازیولتاژ آن تا مقدار مجاز برای انسان (حدود ۵۰ ولت) می باشد. همچنینکابل ها و سیم های رو کار با…

 • محافظ جان ترکیبی ۴۰ آمپر دو پل ۳۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

    فنی کد فنی A9D31640 نام اختصاری ACTI9 تعداد پل دو پل جریان نامی پیوسته (آمپر) ۴۰ آمپر جریان نشتی(آمپر) ۳۰mA