میکرلوژیک ۶ کلید کمپکت | نمایندگی محصولات اشنایدر

نمایش یک نتیجه

  • واحد حفاظتی کلیداتوماتیک اشنایدر الکتریک NS میکرولوژیک A 6.0

    تماس بگیرید

    trip unit MicroLogic 6.0 A, ComPact NS630b to NS3200 fixed, selective protections   واحد حفاظت میکرولوجیک ۶A (آمپر) کلید کمپکت اشنایدر      واحد حفاظتMicrologic A  کلید کمپکت یک واحد کنترل است که مقدار حقیقی جریان (rms) را اندازه گیری می کند. این واحدها اندازه گیری جریان را به صورت پیوسته از ۰.۲ تا ۱.۲…