نمایندگی اشنایدر الکتریک | نمایندگی محصولات اشنایدر

نمایش 1–18 از 44 نتیجه

 • آداپتور SDE برای کلید

  تماس بگیرید

  کنتاکت کمکی SD به عنوان نشانگر قطع استفاده می شود و کنتاکت کمکی SDE برای نمایش خطای ناز اضافه بار، اتصال کوتاه و خطای زمین استفاده می شود.

 • پلاتین ۲۶۵ آمپر کنتاکتور سری F اشنایدر

  تماس بگیرید

  پلاتین ۲۶۵ آمپر کنتاکتور سری F مشخصات فنی کد فنی LA5FH431 تعداد پل ۳ پل رنج کنتاکتور LC1F265

 • سنسور سرعت

  تماس بگیرید

  سنسور القایی اسپید مانیتور اشنایدر الکتریک سرعت را از طریق شمارش پالس هایی که توسط سنسور مجاورتی حساس به فلز ایجاد شده، مقایسه نموده و آشکار می سازد. 

 • سنسور سرعت

  تماس بگیرید

  سنسور القایی اسپید مانیتور اشنایدر الکتریک سرعت را از طریق شمارش پالس هایی که توسط سنسور مجاورتی حساس به فلز ایجاد شده، مقایسه نموده و آشکار می سازد. 

 • قاب کلید هوایی کشویی NT اشنایدر

  تماس بگیرید

  قاب کلید هوایی کشویی NT اشنایدر door escutcheon, drawout ComPact NS630b to NS1600 and MasterPact NT, IP40         ۳۳۸۵۷ قاب کلید هوایی کشویی مشخصات فنی کد فنی ۳۳۸۵۷ کاربرد محصول قاب درزگیر کلید هوایی نوع کلید کلید هوایی کشویی NT – کلید کمپکت NS630b…1600

 • کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۶۳ آمپر ظرفیت قطع ۳۶kA

  تماس بگیرید

  circuit breaker ComPact NSX100F, 36 kA at 415 VAC, TMD trip unit 63 A, 3 poles 3d     حالت تغییر وضعیت کلید و دسته گردان I (ON): مدار کلید کمپکت بسته است و این موقعیت به صورت دستی ایجاد می شود. O (OFF): مدار کلید کمپکت باز است و این موقعیت به صورت دستی…

 • کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۰۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KA

  تماس بگیرید

  که با عبور جریان گرم می شود. در صورتی که جریان عبوری از بی متال از جریان نامی بیش تر شود و در یک مدت معینی کم نشود، بی متال داغ و خم شده و با برخورد به میله ی تریپ برق را قطع می کند.

 • کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۲۵ آمپر قدرت قطع ۷۰KA

  تماس بگیرید

  اما اگر این جریان عبوری از مقدار نامی بیش باشد بی متال به مرور داغ و خم شده و به میله ی تریپ برخورد می کند و سبب قطع برق می شود

 • کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۶ آمپر قدرت قطع ۷۰KA

  تماس بگیرید

  در واحد تریپ حرارتی مغناطیسی، می توان جریان نامی Ir را با استفاده از پیچ روی پنل کلید اتوماتیک تنظیم کرد. در حفاظت حرارتی، اگر جریان از مقدار تنظیم شده بیش تر شود

 • کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۲۰۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KA

  تماس بگیرید

  تکنولوژی قطع TM-D در کلید اتوماتیک شامل حفاظت حرارتی و حفاظت مغناطیسی است. حفاظت حرارتی یک بخش حساس به حرارت یا بی متال دارد

 • کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۲۵ آمپر قدرت قطع ۷۰KA

  تماس بگیرید

  این حفاظت با نام حفاظت حرارتی شناخته می شود و بعد از یک تاخیر مشخصی برق را قطع می کند. در صورت وقوع اتصال کوتاه، حفاظت مغناطیسی فعال می شود

 • کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۲۵۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KA

  تماس بگیرید

  بی متال داغ و خم شده و با برخورد به میله ی تریپ برق را قطع می کند، به این ترتیب از تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه بار حفاظت می شود. بخش حساس به جریان با نام حفاظت مغناطیسی شناخته می شود

 • کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۳۲ آمپر قدرت قطع ۷۰KA

  تماس بگیرید

  حفاظت حرارتی یک بیمتال است که با عبور جریان از آن، گرم می شود و اگر این جریان عبوری از مقدار Ir تنظیم شده بیش تر شود، بی متال داغ شده و با خم شدن به میله ی تریپ برخورد کرده

 • کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۴۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KA

  تماس بگیرید

  ک بی متال دارد. اگر جریان بیش تر از مقدار نامی از بی متال عبور کند، بیمتال داغ شده و بعد از یک مدت زمان مشخص خم می شود

 • کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۴۰۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KA

  تماس بگیرید

  حفاظت LS0I دارد. واحد تریپ LS0I با استفاده از حفاظت های طولانی مدت (Long time)، کوتاه مدت (Short time) و آنی (Instantaneous) از تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت می کند.

 • کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۵۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KA

  تماس بگیرید

  یکی از تکنولوژی های قطع در کلید اتوماتیک، حفاظت مغناطیسی یا MA است که در شرایط اتصال کوتاه استفاده می شود

 • کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۶۳ آمپر قدرت قطع ۷۰KA

  تماس بگیرید

  واحد تریپ TM-D از دو حفاظت حرارتی و حفاظت مغناطیسی تشکیل می شود. جریان حفاظت حرارتی را می توان با استفاده از پیچ نصب شده بر روی کلید، تنظیم کرد اما جریان حفاظت مغناطیسی ثابت است.

 • کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۶۳۰ آمپر قطع ۷۰KA

  تماس بگیرید

  کد فنی LV432895 از جمله انواع کلیدهای اتوماتیک NSX630 اشنایدر با میکرولوژیک ۲.۳ است. میکرولوژیک ۲.۳، حفاظت LS0I دارد