کنتاکتور تله مکانیک | نمایندگی اشنایدر | محصولات اشنايدر الكتريك | اشنایدر | فروشگاه صنعت روز

نمایش 1–18 از 22 نتیجه

 • کنتاکتور ۲۵ آمپر۴ پل ۲۴ ولت DC اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 25 A – 24 V DC standard coil       کنتاکتور ۲۵ آمپر۴ پل ۲۴ ولت DC ،  LC1DT25BD     مشخصات فنی کد فنی LC1DT25BD تعداد پل ۴ پل کاربرد محصول بار مقاومتی تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO+1NC ترکیب بندی کنتاکتها ۴NO ولتاژ…

 • کنتاکتور اشنایدر ۵۰ آمپر ۲۲۰ ولت AC

  تماس بگیرید

  جریانهای نامی کنتاکتور

   در هر کنتاکتور، جریانهای نامی مختلفی تعریف می شود. این جریانها عبارتند از

  جریان دائمی: این جریان با Ith2 نشان داده می شود و جریانی است که در شرایط کار عادی، در زمانی نا محدود و بدون قطع شدن از کنتاکتها عبور نموده، حرارت غیر مجاز تولید نکند و لزومی به تعمیر و سرویس کنتاکتور نیز احساس نشود.

  جریان هفتگی: این جریان با Ith1  نشان داده می شنود و جریانی است که در شرایط نرمال و با هفته ای یکبار اتصال از کنتاکتها عبور کرده و تغییری در خصوصیات کنتاکتور به وجود نیاورد.

  جریان شیفتی (هشت ساعتی) : این جریان با Ith  نشان داده می شود و جریانی است که در شرایط کار نرمال و با یکبار اتصال در هر هشت ساعت (یک شیفت کاری) از کنتاکتها می گذرد و تغییری در خصوصیات کنتاکتور به وجو نیاورد.

  جریان کار نامی: این جریان با Ie نشان داده می شود و جریانی است که شرط استفاده از کنتاکتور را در رابطه با نوع و مقدار ولتاژ بار بیان می کند. مثلاً اگر این جریان به طور دائم از کنتاکتور عبور نماید. مقدار Ie برابر با Ith خواهد بود. ( Ie=Ith )

  جریان اتصال کوتاه: مقدار ماکزیمم جریان در لحظه اتصال کوتاه که ممکن است باعث آسیب در کنتاکتور شود به جریان اتصال کوتاه ضربه ای معروف است. (Is) همچنین مقدار مؤثر جریان اتصال کوتاه که کلید برای مدت یک ثانیه قادر به تحمل آن است، جریان یک ثانیه ای یا جریان نامی زمان کم نامیده می شود و با Ith (Is) مشخص می گردد.

  ولتاژ های نامی

  کنتاکتور ولتاژهای نامی تعریف برای هر کنتاکتور عبارتند از

  ولتاژ کار نامی: این ولتاژ که با  Ue نشان داده می شود مربوط به کنتاکتها بوده و مقدار ولتاژی است که کنتاکتها با جریان نامی Ie در آن به کار گرفته می شوند. این ولتاژ، توانایی قطع و وصل، نوع و محل استفاده کنتاکتور را مشخص می کند

  ولتاژ عایقی نامی: این ولتاژ که با Ui نشان داده می شود، ولتاژی است که استحکام عایقی بین کنتاکتها را نشان می دهد.

  ولتاژهای نامی تغذیه بوبین: این ولتاژ که با Ue نشان داده می شود ولتاژی است که باید به بوبین کنتاکتور اتصال یابد تا کنتاکتور عملکرد داشته باشد.

  نکته ۲ : ولتاژ کنتاکتورهای صنعتی از ۲۲۰ ولت تا ۶۶۰ ولت و کنتاکتهای اصلی آنها برای جریان ۹ A تا ۲۷۵۰A  (مجهز به رادیاتورهای خفه کننده جرقه در موقع قطع و وصل) ساخته می شوند.

  نکته ۳ : ولتاژ تغذیه بوبین کنتاکتورها متفاوت بوده و از ۲۴ تا ۳۸۰ ولت ساخته می شوند. در اکثر کشورهای صنعتی برای حفاظت بیشتر، تغذیه بوبین کنتاکتورها را زیر ولتاژ حفاظت شده (۶۵ ولت) انتخاب می کنند و یا برای تغذیۀ مدار فرمان از ترانسفورماتور جدا کننده استفاده می کنند.

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۱۲۵ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC با ۲NO+2NC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 <= 440 V 125 A 48 V AC 50/60 Hz coil         کنتاکتور ۱۲۵آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC با ۲NO+2NC LC1D80008E7   اجزایی تشکیل دهنده کنتاکتور چیست ؟؟؟؟   سیم پیچ: این مهمترین مؤلفه کنتاکتور است. نیروی محرکه ای که برای…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۱۲۵ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC با ۴NO

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 125 A – 48 V AC 50/60 Hz coil       کنتاکتور ۱۲۵ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC با ۴NO LC1D80004E7   مزایای کنتاکتور  اشنایدر چیست ؟؟؟   کنتاکتور نسبت به کلید دستى صنعتى  مزایای زیر را دارد: ۱ ــ عمر مؤثرشان بیشتر است. ۲…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۲۵ آمپر ۴ پل ۱۱۰ ولت AC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 25 A – 110 V AC 50/60 Hz coil         کنتاکتور ۲۵ آمپر ۴ پل ۱۱۰ ولت AC ،  LC1DT25F7     مشخصات فنی کد فنی LC1DT25F7 تعداد پل ۴P کاربرد محصول بار مقاومتی تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO+1NC ترکیب بندی کنتاکتها…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۲۵ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC با ۴NO

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 25 A – 48 V AC 50/60 Hz coil         کنتاکتور ۲۵ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC با ۴NO LC1DT25E7     مشخصات فنی کد فنی LC1DT25E7 نوع استفاده AC-1 تعداد پل ۴P کاربرد محصول بار مقاومتی تعداد کنتاکتهای کمکی…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۳۲ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۲NO+2NC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 – <= 440 V 32 A – 220 V AC coil       کنتاکتور ۳۲ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با  ۲NO+2NC LC1D188M7     مشخصات فنی کد فنی LC1D188M7 تعداد پل ۴P تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO + 1NC ترکیب بندی کنتاکتها ۲NO…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۳۲ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 32 A – 220 V AC 50/60 Hz coil       کنتاکتور ۳۲ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO LC1DT32M7   مشخصات فنی کد فنی LC1DT32M7 نوع استفاده AC-1 تعداد پل ۴P ترکیب بندی کنتاکتها ۴NO ولتاژ کویل ۲۲۰VAC-50/60Hz جریان مجاز…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۳۲ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 – <= 440 V 32 A – 48 V AC coil         کنتاکتور ۳۲ آمپر ۴  پل ۴۸ ولت AC LC1D188E7     مشخصات فنی کد فنی LC1D188E7 تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO + 1NC ترکیب بندی کنتاکتها ۲NO + 2NC تعداد…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۴۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۲NO+2NC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 – <= 440 V 40 A – 220 V AC coil         کنتاکتور ۴۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۲NO+2NC LC1D258M7     مشخصات فنی کد فنی LC1D258M7 تعداد پل ۴P تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO + 1NC ترکیب بندی کنتاکتها…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۴۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 40 A – 220 V AC 50/60 Hz coil         کنتاکتور ۴۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO LC1DT40M7     فنی کد فنی LC1DT40M7 نوع استفاده AC-1 تعداد پل ۴P ترکیب بندی کنتاکتها ۴NO ولتاژ کویل ۲۲۰VAC-50/60Hz جریان…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۴۰ آمپر ۴ پل ۲۴ ولت DC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 40 A – 24 V DC standard coil         کنتاکتور ۴۰ آمپر ۴ پل ۲۴ ولت DC LC1DT40BD   مشخصات فنی کد فنی LC1DT40BD تعداد پل ۴ پل کاربرد محصول بار مقاومتی تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO+1NC ترکیب بندی کنتاکتها ۴NO…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۴۰ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 – <= 440 V 40 A – 48 V AC coil       کنتاکتور ۴۰ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC LC1D258E7     مشخصات فنی کد فنی LC1D258E7 تعداد پل ۴P تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO + 1NC ترکیب بندی کنتاکتها ۲NO +…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۶۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۲NO+2NC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 <= 440 V 60 A 220 V AC 50/60 Hz coil           کنتاکتور ۶۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۲NO+2NC LC1D40008M7   مشخصات فنی نوع استفاده AC-1 تعداد پل ۴P ترکیب بندی کنتاکتها ۲NO + 2NC ولتاژ کویل ۲۲۰VAC-50/60Hz…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۶۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 60 A – 220 V AC 50/60 Hz coil         کنتاکتور ۶۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO LC1DT60AM7   مشخصات فنی کد فنی LC1DT60AM7 نوع استفاده AC-1 تعداد پل ۴P تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO+1NC        …

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۶۰ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC با ۲NO+2NC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 <= 440 V 60 A – 48 V AC 50/60 Hz coil         کنتاکتور ۶۰ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC با ۲NO+2NC LC1D40008E7     کنتاکتور چیست ؟؟؟ کنتاکتور یک وسیله الکتریکی است که برای روشن یا خاموش کردن مدار الکتریکی…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۶۰ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC با ۴NO

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 60 A – 48 V AC 50/60 Hz coil           کنتاکتور ۶۰ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC با ۴NO LC1DT60AE7     دسته بندی بهره وری مطابق استاندارد IEC، تعیین کننده مقدار جریانی است که کنتاکتور قادر به قطع…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۸۰ آمپر ۴ پل ۱۱۰ ولت AC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 <= 440 V 80 A 110 V AC 50/60 Hz coil         کنتاکتور ۸۰ آمپر ۴ پل ۱۱۰ ولت AC LC1D65008F7     کاربردهای کنتاکتور چیست؟ کنترل روشنایی: از کنتاکتورها اغلب برای کنترل مرکزی تاسیسات بزرگ روشنایی مانند ساختمان اداری یا بازرگانی استفاده…