کنترل فاز اشنایدر الکتریک | نمایندگی محصولات اشنایدر

نمایش یک نتیجه

  • کنترل فاز تک حالته اشنایدر الکتریک (تک چراغ)

    تماس بگیرید

    phase control relay RM17-T – range 183..484 V AC تشخیص توالی و عدم تقارن فاز      از موارد مهم در مورد موتورها که باید از آن پیش گیری و یا د رصورت بروز اصلاح نمود، قطع فاز و تغییر در توالی فاز است. در صورتی که یک فاز یا دو فاز یک موتور القایی…