نمايندگي اشنايدر الکتریک | اشنایدر الکتریک | نمایندگی اشنایدر | فروشگاه صنعت روز

 

نمايندگي اشنايدر لاله زار،

نمايندگي اشنايدر در اصفهان،
نمايندگي اشنايدر در تبريز،
نمايندگي اشنايدر مشهد،
نمايندگي اشنايدر شيراز،
نمايندگي اشنايدر در کرج،
نمايندگي اشنايدر تبريز،
نمايندگي اشنايدر در تهران،
نمايندگي اشنايدر تهران،
نمايندگي اشنايدر الکتريک،
نمايندگي اشنايدر اصفهان،
نمايندگي اشنايدر ايران،
نمايندگي اشنايدر الکتريک در ايران،
نمايندگي اشنايدر اهواز،
نمايندگي اشنايدر الکتريک در لاله زار،
نمايندگي اشنايدر الکتريک در مشهد،
نمايندگي برند اشنايدر،
نمايندگي برقي اشنايدر،
نمايندگي بي متال اشنايدر،
نمايندگي لوازم برقي اشنايدر،
نمايندگي قطعات برقي اشنايدر،
نمايندگي محصولات برقي اشنايدر،
نمايندگي فروش بي متال اشنايدر،
نمايندگي فروش لوازم برقي اشنايدر،

نمايندگي پريز اشنايدر،

نمايندگي کليد پريز اشنايدر،
نمايندگي کليد و پريز اشنايدر در لاله زار،
نمايندگي کليد و پريز اشنايدر در تهران،
نمايندگي کليد و پريز اشنايدر،
نمايندگي کليد و پريز اشنايدر در ايران،
نمايندگي کليد و پريز اشنايدر لاله زار،
نمايندگي تجهيزات اشنايدر،
نمايندگي اشنايدر در ترکيه،
نمايندگي محافظ جان اشنايدر،
نمايندگي کليد محافظ جان اشنايدر،
نمايندگي رله هاي حفاظتي اشنايدر،
نمايندگي فروش کليد حرارتي اشنايدر،
نمايندگي خودکار اشنايدر،
نمايندگي اشنايدر در لاله زار،
نمايندگي اشنايدر در شيراز،
نمايندگي اشنايدر در مشهد،
نمايندگي اشنايدر در دبي،
نمايندگي اشنايدر رشت،

نمايندگي رسمي اشنايدر در تهران،

نمايندگي رسمي اشنايدر،

نمايندگي رسمي اشنايدر در ايران،
نمايندگي رسمي اشنايدر الکتريک در ايران،
نمايندگي رله اشنايدر،
نمايندگي رسمي اشنايدر الکتريک،
نماينده رسمي اشنايدر در ايران،
نمايندگي اشنايدر لاله زار تهران،
نمايندگي اشنايدر در زنجان،
نمايندگي اشنايدر الکتريک لاله زار،
نمايندگي هوشمند سازي اشنايدر،
نمايندگي پي ال سي اشنايدر،
نمايندگي پي ال سي اشنايدر در ايران،
نمايندگي پي ال سي اشنايدر تهران،
نمايندگي شرکت اشنايدر،
نمايندگي شرکت اشنايدر در ايران،
نمايندگي شرکت اشنايدر الکتريک،
نماينده شرکت اشنايدر در ايران
نمايندگي شرکت schneider در ايران،
نمايندگي شرکت schneider electric،
نمايندگي اشنايدر صنعت،
نمايندگي لوازم برق صنعتي اشنايدر،
نمايندگي فيوز اشنايدر،
نمايندگي فروش اشنايدر،
نمايندگي فروش اشنايدر در لاله زار،
ن،مايندگي فروش اشنايدر در تهران
نمايندگي فيوز اشنايدر در شيراز،
نمايندگي فيوز اشنايدر در مشهد،
نمايندگي فروش اشنايدر در اصفهان،
نماينده فروش اشنايدر الکتريک،
نمايندگي اشنايدر قم،
نمايندگي اشنايدر قزوين،
نمايندگي اشنايدر در قم،
نمايندگي کنتاکتور اشنايدر،
نمايندگي کنتاکتور اشنايدر در تهران،
نمايندگي کليد اشنايدر،
نمايندگي کابل اشنايدر در ايران،
نمايندگي کابل اشنايدر،
نمايندگي کليدهاي اشنايدر،
نمايندگي کابل اشنايدر در شيراز،
نماينده اشنايدر در لاله زار،
نمايندگي هاي اشنايدر در لاله زار،
نمايندگي محصولات اشنايدر در ايران،
نمايندگي محصولات اشنايدر،
نمايندگي محصولات اشنايدر در اصفهان،
نمايندگي مينياتوري اشنايدر،
نمايندگي محصولات اشنايدر در تهران،
نمايندگي محصولات اشنايدر الکتريک،
نمايندگي اشنايدر در ايران،
نمايندگي اشنايدر در اهواز،
نمايندگي هاي اشنايدر،
نمايندگي هاي اشنايدر در ايران،
نمايندگي هاي اشنايدر الکتريک،
نمايندگي خانه هوشمند اشنايدر،
ليست نمايندگي هاي اشنايدر،
نمايندگي محصولات هوشمند اشنايدر،
نمايندگي اشنايدر يزد،
نمايندگي اشنايدر در يزد،
اشنايدر الکتريک،
اشنايدر،
نمايندگي اشنايدر الکتريک،
نمايندگي اشنايدر،

نمایش 1–18 از 41 نتیجه

 • بیمتال ۰.۱۶ الی ۰.۲۵ آمپر

  تماس بگیرید

  رله های حفاظتی به منظور تشخیص کار غیر عادی موتور

     حفاظت موتورها در قبال کار غیرعادی به مراتب بیش از محافظت در قبال عیوب روی داده (اختلال در ایزولاسیون) حائز اهمیت است

 • بیمتال ۰.۲۵ الی ۰.۴ آمپر

  تماس بگیرید

  بیمتال ۰.۲۵ الی ۰.۴ آمپر اشنایدر الکتریک

  ساختار رله های حرارتی اضافه بار ساده بوده و ساخت این رله ها هزینه کمی را در بر می گیرد لذا در موتورهای فشار ضعیف به کار برده می شود و حفاظت موتور را در قبال کار غیرعادی برعهد دارد. در موتورها با قدرت بالا و موتورهای فشار قوی از رله های اضافه بار نوع الکترونیکی استفاده می شود

 • بیمتال ۰.۴ الی ۰.۶۳ آمپر

  تماس بگیرید

  بیمتال ۰.۴ الی ۰.۶۳ آمپر اشنایدر الکتریک

  برای حفاظت تجهیزات الکتریکی (به خصوص موتورها) در برابر اضافه بار از رله حرارتی استفاده می شود. ساختمان این رله از دو تیغه  فلزی غیر همجنس (که ضریب انبساط طولی آنها متفاوت بوده و به وسیلۀ نورد گرم بر روی یکدیگر پرس شده اند) تشکیل شده است.

 • بیمتال ۰.۶۳ الی ۱ آمپر

  تماس بگیرید

  بیمتال ۰.۶۳ الی ۱ آمپر اشنایدر الکتریک

  دستگاه های الکتریکی را باید در مقابل خطرات و خطاهای احتمالی حفاظت کرد. جهت حفاظت موتور در برابر اضافه بار از قطع کننده حرارتی استفاده می شود. ساختمان بی متال تشکیل شده

 • بیمتال ۱ الی ۱.۶۳ آمپر

  تماس بگیرید

  بیمتال ۱ الی ۱.۶۳ آمپر اشنایدر الکتریک

  برای محافظت دستگاه و جلوگیری از جریان های اضافی در سر راه عبور جریان به موتورهای الکتریکی در مدار قدرت از رلۀ حرارتی استفاده می کنند.

  نام دیگر آن رله اضافه بار و یا رله بی متال می باشد.

 • بیمتال ۱.۶۳ الی ۲.۵ آمپر

  تماس بگیرید

   عملکرد رله بیمتال اشنایدر

     روی هر رله بیمتال اشنایدر پیچ تنظیم جریان وجود دارد. رله های بیمتال معمولاً به دو صورت ساخته می شوند:

     ۱- رله بیمتال اشنایدر برای جریان های کم سری D

     ۲- رله بیمتال اشنایدر برای جریان های زیاد سری F

 • بیمتال ۲.۵ الی ۴ آمپر

  تماس بگیرید

  بیمتال ۲.۵ الی ۴ آمپر

  رﻟه ﺣﺮارتی ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺘﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺪارﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر (ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ) به ﻛﺎر می رود. ﺑﻴﻤﺘﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻً از دو تیغۀ ﻓﻠﺰی ﻏﻴﺮ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ و ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﻃﻮلی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ می ﺷﻮد ﺑﻴﻤﺘﺎل دارای دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪار ﻗﺪرت و ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ می باشد

 • بیمتال ۳۰۰ تا ۵۰۰ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  TeSys LRF – electronic thermal overload relay – 300…500 A – class 10 بیمتال ۳۰۰ تا ۵۰۰ آمپر LR9F7379 فنی کد فنی LR9F7379 نام اختصاری LR9F کاربرد محصول حفاظت موتور رنج جریان(آمپر) ۳۰۰…۵۰۰ آمپر رنج کنتاکتور LC1F225…LC1F500

 • بیمتال ۴۸ الی ۸۰ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  بیمتال ۴۸ الی ۸۰ آمپر   TeSys LRF – electronic thermal overload relay – 48…80 A – class 10   بیمتال ۴۸ الی ۸۰ آمپر Main range TeSys product name TeSys LRF device short name LR9F product or component type Electronic thermal overload relay relay application Motor protection product compatibility LC1F115…LC1F185 network type AC thermal…

 • بیمتال ۶۰ الی ۱۰۰ آمپرمخصوص کنتاکتور سری LC1F115…LC1F185 اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  TeSys LRF – electronic thermal overload relay – 60…100 A – class 10   بیمتال ۶۰  الی  ۱۰۰ آمپرمخصوص کنتاکتور سری LC1F115…LC1F185 LR9F5367 فنی کد فنی LR9F5367 کاربرد محصول حفاظت موتور رنج جریان(آمپر) ۶۰…۱۰۰ رنج کنتاکتور LC1F115…LC1F185

 • بیمتال ۹۰ الی ۱۵۰ آمپر مخصوص کنتاکتور سری LC1F115…LC1F185 اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  TeSys LRF – electronic thermal overload relay – 90…150 A – class 10   بیمتال ۹۰  الی  ۱۵۰ آمپر مخصوص کنتاکتور سری LC1F115…LC1F185 LR9F5369 فنی کد فنی LR9F5369 کاربرد محصول حفاظت موتور رنج جریان(آمپر) ۱۵۰…۹۰ رنج کنتاکتور LC1F115…LC1F185  

 • چراغ سیگنال فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DC

  تماس بگیرید

    مشخصات فنی کد فنی XB4BVB1 نام اختصاری XB4 نوع استفاده چراغ سیگنال با LED نوع ولتاژ ۲۴VAC/DC ابعاد قطر ۲۲ میلی متر خصوصیات ظاهری محصول جنس بدنه فلزی رنگ سفید محیطی درجه حفاظت بر حسب IP IP66

 • چراغ سیگنال فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DC

  تماس بگیرید

  لامپ های علامت دهنده یا لامپ های سیگنال که اغلب نشان دهندهوصل بودن مدار می باشند، در کلیه دستگاه های صنعتی و تابلوهای توزیع و تابلوهای فرمانبه کار گرفته می شوند و در انواع مختلف و برای کاربردهای متفاوتی طراحی می شوند. به این نکته باید اشاره کرد که، موارد استفاده از لامپ های سیگنال متفاوت…

 • سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۰۴ بار اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  تابع خروجی سنسورها سنسورها از لحاظ مشخصات خروجی به چند نوع زیر تقسیم می شوند. در حالت عادی باز Normal open در حالت عادی خروجی سنسور قطع می باشد، و زمانی که قطعه در مقابل سنسور قرار می گیرد خروجی سنسور از حالت قطع به وصل تغییر وضعیت می دهد. در حالت عادی بسته Normal…

 • کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker ComPact NSX125F, 36 KA at 415 VAC, TMD trip unit 125 A, 3 poles 3d   کلید اتوماتیک سه پل ۱۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KA LV430631   کلیدی منحصر به فرد است که دارای امکانات مانیتورینگ برای کنترل انرژی و توان مصرفی است.   قابلیت مانیتورینگ داخلی رله الکترونیکی Micrologic به همراه نسل جدید سنسورها:…

 • کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۶۳ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker ComPact NSX100B, 25 kA at 415 VAC, TMD trip unit 63 A, 3 poles 3d   کلید اتوماتیک اشنایدربا کد فنی LV429552 ، یک کلید سه پل ۶۳ آمپر با ظرفیت قطع ۲۵کیلو آمپر است. آستانه تحمل ناگهانی ولتاژ (Uimp) در این کلید به میزان ۸ کیلو ولت است. کاربرد عمومی این کلید…

 • کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۰.۲۵ تا ۰.۴ آمپر

  تماس بگیرید

  Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 0.25-0.4 A, thermal magnetic, screw clamp terminals   کلید حرارتی مغناطیسی ۰.۲۵ تا ۰.۴ آمپر GV2ME03   فنی کد فنی GV2ME03 کاربرد محصول موتوری رنج جریان(آمپر) ۰.۲۵-۰.۴A توان موتور(کیلو وات) ۰.۰۹KW

 • کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۱ تا ۱.۶ آمپر

  تماس بگیرید

  Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 1-1.6 A, thermal magnetic, screw clamp terminals      کلید حرارتی مغناطیسی ۱ تا ۱.۶ آمپر GV2ME06   اغلب موتورهای مورد استفاده در صنعت، موتورهای آسنکرون از نوع قفسه سنجابی هستند. موتورهای الکتریکی تجهیزات گران قیمتی هستند بنابراین حفاظت از آن ها بسیار مهم است. لازم به ذکر است وسایل حفاظتی…