رله نشتی جريان RH99M 220...240 VAC اشنایدر ، رله نشتی جريان 56173
56173

رله نشتی جریان RH99M 220…240 VAC اشنایدر

تماس بگیرید

کد محصول:: 56173

در رله ارت فالت RH10M به جای دو سلکتور 14 و 15، تنها یک سلکتور یا انتخابگر آستانه و تأخیر زمانی است!

دسته بندی:

توضیحات

رله نشتی جریان RH99M 220…240 VAC اشنایدر

رله ارت فالت RH99M، یک رله‌ی حفاظت جریان نشتی و قابل نصب روی  DINریل است. در برابر تماس مستقیم و غیرمستقیم و خطرات آتش‌سوزی موتورها و وسایل محافظت می‌کند. این رله با کوربالانس کمکی، جریان نشتی را اندازه‌گیری می‌کند و زمانی که جریان نشتی از مقدار تنظیم شده بیشتر شود، کلید مربوطه را قطع می‌کند.

رله نشتی جریان RH99M 220…240 VAC اشنایدر

در این رله می‌توان حساسیت جریان را در ۹ سطح از ۳۰mA تا ۳۰A  انتخاب کرد. زمان تأخیر نیز از لحظه‌ای تا ۴.۵ ثانیه در ۹ مقدار مختلف قابل تنظیم است. رله ارت فالت RH99M پس از رفع عیب، باید دوباره به طور دستی ریست شود. این قطعه با کوربالانس تایپ A و با CTنشتی جریان TOA، A، L سازگاری دارد.

مشخصات فنی

کد فنی ۵۶۱۷۳
نام اختصاری RH99M
نوع ولتاژ ۲۲۰VAC
کاربرد محصول شناسایی جریان نشتی به زمین
تنظیم تأخیر زمان نشت زمین لحظه ای، ۰.۰۳ آمپر نوع تنظیمات: قابل تعدیل ۳۰…۰.۰۳ آمپر، ۴.۵…۰ ثانیه
تنظیمات ضد ضربه حفاظت شده توسط پوشش