اتوماسیون صنعتی چیست؟ | فروشگاه صنعت روز | نمایندگی اشنایدر | اشنایدر الکتریک
اتوماسیون صنعتی چیست؟

اتوماسیون صنعتی چیست؟

اتوماسیون صنعتی یا روباتیزه کردن (Industrial Automation) به معنی استفاده از ابزارهای کنترلی (مثلاً کامپیوتر)