اتوماسیون صنعتی چیست؟ - نمایندگی اشنایدر صنعت روز
اتوماسیون صنعتی چیست؟

اتوماسیون صنعتی چیست؟

اتوماسیون صنعتی یا روباتیزه کردن (Industrial Automation) به معنی استفاده از ابزارهای کنترلی (مثلاً کامپیوتر)

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز