محافظ جان ترکیبی | نمایندگی اشنایدر الکتریک

نمایش دادن همه 8 نتیجه

محافظ جان ترکیبی اشنایدر الکتریک
محافظ جان ترکیبی اشنایدر الکتریک در رنج جریان 16 آمپر تا 40 آمپر و در دو دستۀ دو پل و چهار پل و با نام اختصاری RCBO تولید می شوند. محافظ جان های ترکیبی، از کلیدمینیاتوری و محافظ جان تشکیل شده که کاربرد آنها معمولاً در مواقعی است که حفاظت اضافه بار و اتصال کوتاه و نشتی جریان زمین در نظر باشد. قیمت محافظ جان ترکیبی به مراتب بیشتر از نمونه های محافظ جان و کلید مینیاتوری است.

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز