لوازم جانبی کلید اتوماتیک فیکس | نمایندگی اشنایدر | محصولات اشنايدر الكتريك | اشنایدر | فروشگاه صنعت روز

لوازم جانبی کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک
لوازم جانبی کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک برای استفاده بیشتر و متنوع تر کلید به کار می روند و می توان به کنتاکت کمکی، کنتاکت خطا، رله شانت، رله آندر ولتاژ و دسته گردان کلید اتوماتیک فیکس اشاره نمود. نمونه های فوق برای کلیدهای سری EZC100 و EZC250 موجود است.

تمامی سری فوق به غیر از دسته گردان، با باز کردن کاور رویی کلید، به راحتی در داخل کلید نصب شده و سیم های آن به خارج کلید منتقل می شود تا بتوان علائم خروجی را توسط دستگاه های نشان دهنده خطا مانند چراغ سیگنال اشنایدر الکتریک مشاهده کرد؛ همچنین سیگنال های خروجی را از نمونه های رله شانت و آندر ولتاژ برای کنترل مدار دریافت کرد.

مشاهده همه 3 نتیجه