کلید مينياتوری اشنایدر | نمایندگی اشنایدر الکتریک

نمایش 1–18 از 45 نتیجه

 • کلید مینیاتوری تک پل ۱۰ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  miniature circuit breaker – iK60N – 1P – 10 A – C curve    کلید مینیاتوری تک پل ۱۰ آمپر A9K24110 کلیدهای مینیاتوری از انواع کلیدهای فشار ضعیف هستند که معمولاً در جریان های پایین و در تابلو های روشنایی و تابلوهای توزیع با توان کم و یا جهت حفاظت مدارات کنترل و فرمان تجهیزات…

 • کلید مینیاتوری تک پل ۱۶ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  miniature circuit breaker – iK60N – 1P – 16 A – C curve   کلید مینیاتوری تک پل ۱۶ آمپر A9K24116 کلیدهای مینیاتوری اشنایدر الکتریک یکی از انواع کلیدهای فشار ضعیف هستند که معمولاً در جریان های پایین و در تابلوهای روشنایی و تابلوهای توزیع با توان کم و یا جهت حفاظت مدارات کنترل و…

 • کلید مینیاتوری تک پل ۲ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  miniature circuit breaker – iK60N – 1P – 2 A – C curve      کلید مینیاتوری تک پل ۲ آمپر A9F74102 امروزه کلیدهای مینیاتوری هرچه بیشتر جایگزین فیوزها می شوند. کلید اتوماتیک مینیاتوری مانند کلید معمولی دسته دار است، با دسته ای که با پایین و بالا زدن آن مدار قطع و وصل می…

 • کلید مینیاتوری تک پل ۲۰ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  miniature circuit breaker – iK60N – 1P – 20 A – C curve   کلید مینیاتوری تک پل ۲۰ آمپر A9K24120   کلیدهای مینیاتوری اشنایدر از جمله با کیفیت ترین برندهای کلید مینیاتوری هستند که امنیت مدار را تأمین می کنند. کلیدهای مینیاتوری اشنایدر از جمله کلیدهای حفاظتی فشار ضعیف هستند که می توان از…

 • کلید مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  miniature circuit breaker – iK60N – 1P – 25 A – C curve   کلید مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر A9K24125 کلید مینیاتوری    MCB یا یکی از تجهیرات حفاظت مدار به منظور برقراری امنیت در برق کشی ساختمانی و صنعتی است. از کلیدهای مینیاتوری می توان به عنوان حفاظت مدار در برابر اتصال کوتاه و اضافه…

 • کلید مینیاتوری تک پل ۳۲ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  miniature circuit breaker – iK60N – 1P – 32 A – C curv   کلید مینیاتوری  تک پل ۳۲ آمپر A9K24132 کلیدهای مینیاتوری اشنایدر از دسته کلیدهای فشار ضعیف هستند که در جریان های پایین و در تابلوهای روشنایی و تابلوهای توزیع با توان کم و یا برای حفاظت مداراهای کنترل و فرمان تجهیزات و تأسیسات…

 • کلید مینیاتوری تک پل ۴ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  miniature circuit breaker – iK60N – 1P – 4 A – C curve     کلید مینیاتوری تک پل ۴ آمپر A9F74104 کلیدهای مینیاتوری یکی از وسایل حفاظتی است که امروزه به واسطه خصوصیات منحصر بفردی همچون قابل استفاده بودن بعد از هر بار قطع و قطع همزمان سه فاز کاربرد فراوانی دارند. کلید مینیاتوری…

 • کلید مینیاتوری تک پل ۴۰ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  miniature circuit breaker – iK60N – 1P – 40 A – C curve   کلید مینیاتوری  تک پل ۴۰ آمپر A9K24140 فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری Miniature Circuit Breaker که به اختصار MCB نام گذاری شده است، تجهیزات الکتریکی خانگی و صنعتی را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار (عبور جریان غیر مجاز) محافظت می کند. کلیدهای مینیاتوری…

 • کلید مینیاتوری تک پل ۵۰ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  miniature circuit breaker – iK60N – 1P – 50 A – C curve.       کلید مینیاتوری تک پل ۵۰ آمپر A9K24150 کلید مینیاتوری یک تجهیز حفاظتی با بهره گیری از تکنولوژی حرارتی مغناطیسی است که در یک قاب عایق قرار گرفته است. در صورت نیاز می توان کلید مینیاتوری را به صورت دستی…

 • کلید مینیاتوری تک پل ۶ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  miniature circuit breaker – iK60N – 1P – 6 A – C curve     کلید مینیاتوری تک پل ۶ آمپر A9K24106   کلید مینیاتوری تک پل مدل A9K24106 در دسته کلیدهای مینیاتوری اشنایدر سری C60N قرار می گیرد. جریان نامی این کلید ۶ آمپر است و همان طور که می دانید یکی از پارامترهای…

 • کلید مینیاتوری تک پل ۶۳ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  miniature circuit breaker – iK60N – 1P – 63 A – C curve     کلید مینیاتوری  تک پل ۶۳ آمپر A9K24163 شرکت اشنایدر یکی از برندهای مطرح تولید کننده تجهیزات الکتریکی است. کلید مینیاتوری از جمله تجهیزات حفاظتی است که به منظور ایمنی و قطع جریان اضافه بار و اتصال کوتاه از تکنولوژی حرارتی…

 • کلید مینیاتوری چهار پل ۱۶ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  کلید مینیاتوری به عنوان وسیله حفاظتی قطع کننده تأخیردار محسوب می شود که زمان قطع و تریپ این کلیدها به دامنه اضافه جریان آن ها بستگی دارد

 • کلید مینیاتوری چهار پل ۲ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  iC60N – miniature circuit breaker – 4P – 2A – C curve   کلید مینیاتوری  چهار پل ۲ آمپر  A9K74402   کلید مینیاتوری به عنوان وسیله حفاظتی قطع کننده تأخیردار محسوب می شود که زمان قطع و تریپ این کلیدها به دامنه اضافه جریان آن ها بستگی دارد. به عبارت دیگر هنگامی که اضافه جریان به مدت…

 • کلید مینیاتوری چهار پل ۲۵ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  یک کلید مینیاتوری می تواند کنترل و حفاظت را هم زمان انجام دهد و از این رو مشابه ترکیب کلید معمولی با فیوز عمل می کند.

 • کلید مینیاتوری چهار پل ۴ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  iC60N – miniature circuit breaker – 4P – 4A – C curve   کلید مینیاتوری  چهار پل ۴ آمپر   A9F74404   کلید مینیاتوری به عنوان وسیله حفاظتی قطع کننده تأخیردار محسوب می شود که زمان قطع و تریپ این کلیدها به دامنه اضافه جریان آن ها بستگی دارد. به عبارت دیگر هنگامی که اضافه جریان به…

 • کلید مینیاتوری چهار پل ۶ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  iC60N – miniature circuit breaker – 4P – 6A – C curve   کلید مینیاتوری  چهار پل ۶ آمپر   A9F74406   کلید مینیاتوری به عنوان وسیله حفاظتی قطع کننده تأخیردار محسوب می شود که زمان قطع و تریپ این کلیدها به دامنه اضافه جریان آن ها بستگی دارد. به عبارت دیگر هنگامی که اضافه جریان به…

 • کلید مینیاتوری دو پل ۱۰ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  miniature circuit breaker – iK60N – 2P – 10 A – C curve     کلید مینیاتوری دو پل ۱۰ آمپر A9K24210 کلید مینیاتوری نوعی کلید اتوماتیک یا خودکار است و از دو قسمت رلۀ جریان مغناطیسی (رلۀ جریان زیاد با عمل کرد سریع)، رلۀ حرارتی یا رلۀ بیمتال (رلۀ جریان زیاد با عمل کرد تأخیری) تشکیل شده…

 • کلید مینیاتوری دو پل ۱۶ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  miniature circuit breaker – iK60N – 2P – 16 A – C curve   کلید مینیاتوری  دو پل ۱۶ آمپر A9K24216 کلید مینیاتوری، فیوز مینیاتوری، Miniature Circute Breaker)  MCB) اسامی هستند که به طور معمول برای این تجهیز و کلید حفاظتی به کار برده می شود. باید این نکته را خاطر نشان کرد که اصطلاح فیوز…

کلید مينياتوری اشنایدر الکتریک
کلید مینیاتوری اشنایدر، از مدار الکتریکی در برابر جریان غیرمجاز محافظت می کند. عملکرد حفاظتی آن به این صورت است که اگر جریانی بیش از جریان نامی مدار از آن عبور کند، برای بالا بردن ایمنی و جلوگیری از اتصالی، جریان برق را قطع می کند. یکی از ابزار اصلی حفاظتی در تمامی تابلوهای برق و سیم کشی های صنعتی و ساختمانی کلید مینیاتوری است که براساس جریان نامی مدار انتخاب می شود. دو جریان مطرح در کلید مینیاتوری جربان لحظه ای و جریان نامی است.

جریان لحظه ای به جریانی گفته می شود که در یک لحظه (کسری از ثانیه) کلید مینیاتوری توانایی تحمل آن را دارد. که طبق استاندار این مقدار در کلید مینیاتوری سری C60N اشنایدر به میزان 6 کیلو آمپر است.
جریان نامی به حداکثر جریان مجازی گفته می شود که یک کلید توانایی تحمل آن را دارد و اگر جریانی بیش از جریان نامی که روی کلید نوشته شده است، از کلید عبور کند، کلید مدار را قطع می کند.

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز