کلید مینیاتوری چهار پل | نمایندگی اشنایدر الکتریک

نمایش دادن همه 9 نتیجه

 • کلید مینیاتوری چهار پل ۱۶ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  کلید مینیاتوری به عنوان وسیله حفاظتی قطع کننده تأخیردار محسوب می شود که زمان قطع و تریپ این کلیدها به دامنه اضافه جریان آن ها بستگی دارد

 • کلید مینیاتوری چهار پل ۲ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  iC60N – miniature circuit breaker – 4P – 2A – C curve   کلید مینیاتوری  چهار پل ۲ آمپر  A9K74402   کلید مینیاتوری به عنوان وسیله حفاظتی قطع کننده تأخیردار محسوب می شود که زمان قطع و تریپ این کلیدها به دامنه اضافه جریان آن ها بستگی دارد. به عبارت دیگر هنگامی که اضافه جریان به مدت…

 • کلید مینیاتوری چهار پل ۲۵ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  یک کلید مینیاتوری می تواند کنترل و حفاظت را هم زمان انجام دهد و از این رو مشابه ترکیب کلید معمولی با فیوز عمل می کند.

 • کلید مینیاتوری چهار پل ۴ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  iC60N – miniature circuit breaker – 4P – 4A – C curve   کلید مینیاتوری  چهار پل ۴ آمپر   A9F74404   کلید مینیاتوری به عنوان وسیله حفاظتی قطع کننده تأخیردار محسوب می شود که زمان قطع و تریپ این کلیدها به دامنه اضافه جریان آن ها بستگی دارد. به عبارت دیگر هنگامی که اضافه جریان به…

 • کلید مینیاتوری چهار پل ۶ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  iC60N – miniature circuit breaker – 4P – 6A – C curve   کلید مینیاتوری  چهار پل ۶ آمپر   A9F74406   کلید مینیاتوری به عنوان وسیله حفاظتی قطع کننده تأخیردار محسوب می شود که زمان قطع و تریپ این کلیدها به دامنه اضافه جریان آن ها بستگی دارد. به عبارت دیگر هنگامی که اضافه جریان به…

 • کلید مینیاتوری چهار پل ۳۲ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  iC60N – miniature circuit breaker – ۴P – ۳۲A – C curve   کلید مینیاتوری  چهار پل ۳۲ آمپر A9F77403   کلید مینیاتوری به عنوان وسیله حفاظتی قطع کننده تأخیردار محسوب می شود که زمان قطع و تریپ این کلیدها به دامنه اضافه جریان آن ها بستگی دارد. به عبارت دیگر هنگامی که اضافه جریان به مدت…

 • کلید مینیاتوری چهار پل ۶۳ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  iC60N – miniature circuit breaker – 4P – 63A – C curve   کلید مینیاتوری  چهار پل ۶۳ آمپر   A9F77463   کلید مینیاتوری به عنوان وسیله حفاظتی قطع کننده تأخیردار محسوب می شود که زمان قطع و تریپ این کلیدها به دامنه اضافه جریان آن ها بستگی دارد. به عبارت دیگر هنگامی که اضافه جریان به…

 • کلید مینیاتوری چهار پل ۴۰ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  iC60N – miniature circuit breaker – 4P – 40A – C curve   کلید مینیاتوری  چهار پل ۴۰ آمپر A9F77440 کلید مینیاتوری به عنوان وسیله حفاظتی قطع کننده تأخیردار محسوب می شود که زمان قطع و تریپ این کلیدها به دامنه اضافه جریان آن ها بستگی دارد. به عبارت دیگر هنگامی که اضافه جریان به مدت طولانی…

 • کلید مینیاتوری چهار پل ۵۰ آمپر اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  iC60N – miniature circuit breaker – 4P – 50A – C curve   کلید مینیاتوری  چهار پل ۵۰ آمپر A9F77450   کلید مینیاتوری نقش مهمی در حفاظت اضافه بار و اتصال کوتاه در مکان هایی که قدرت قطع بالایی نیاز ندارند، ایفا می کند. محاسبه دقیق و صحیح در انتخاب وسیله حفاظتی در پروژه ها، به…

کلید مینیاتوری چهار پل اشنایدر الکتریک
کلید مینیاتوری برای حفاظت از مدارات الکتریکی در برابر جریان اضافه بار و جریان اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد آن بدین صورت است که در صورت عبور جریانی بیش از جریان نامی کلید از مدار الکتریکی، کلید قطع می شود. کلید مینیاتوری تیپ C به کلید موتوری نیز معروف است و برای اضافه جریانی بین 5 تا 10 برابر جریان نامی مدار را قطع می کند و یک فیوز کند کار محسوب می شود.

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز