کلید قابل تنظیم با قدرت قطع ۳۶ کیلو | نمایندگی اشنایدر ، محصولات اشنايدر الكتريك ، اشنایدر ، فروشگاه صنعت روز

نمایش دادن همه 12 نتیجه

 • کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۱۶ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پل

  تماس بگیرید

  circuit breaker ComPact NSX100F, 36 kA at 415 VAC, TMD trip unit 16 A, 4 poles 3d     کلید اتوماتیک چهار پل ۱۶ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KA – حفاظت سه پل  LV429647   مشخصات فنی سِری ساخت NSX100B کد فنی LV429647 نوع محصول قطع کننده مدار تعداد پل ۴ پل تعداد پل محافظت شده ۳…

 • کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک چهار پل ۶۳۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker ComPact NSX630F, 36 kA at 415 VAC, MicroLogic 2.3 trip unit 630 A, 4 poles 4d     کلید اتوماتیک چهار پل ۶۳۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KA LV432877 مشخصات فنی سِری ساخت NSX630F کد فنی LV432877 نوع محصول قطع کننده مدار تعداد پل ۴ پل تعداد پل محافظت شده ۳t 3t + N/2…

 • کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل۲۵ آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پل

  تماس بگیرید

  circuit breaker ComPact NSX100F, 36 kA at 415 VAC, TMD trip unit 25 A, 4 poles 3d     کلید اتوماتیک چهار پل ۱۶ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پل LV429646 مشخصات فنی سِری ساخت NSX100 کد فنی LV429646 نوع محصول قطع کننده مدار تعداد پل ۴ پل تعداد پل محافظت شده ۳…

 • کلید اتوماتیک کمپکت ۴۰۰ آمپر چهار پل ظرفیت قطع ۳۶KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker ComPact NSX400F, 36 kA at 415 VAC, MicroLogic 2.3 trip unit 400 A, 4 poles 4d     مشخصات فنی سِری ساخت NSX400F کد فنی LV432677 نوع محصول قطع کننده مدار تعداد پل ۴ پل تعداد پل محافظت شده ۳t 3t + N/2 4t میزان تحمل ناگهانی ولتاژ [Uimp] ۸ کیلوولت تکنولوژی قطع…

 • کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۱۰۰آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پل

  تماس بگیرید

  circuit breaker ComPact NSX100F, 36 kA at 415 VAC, TMD trip unit 100 A, 4 poles 3d     کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۱۰۰آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پل LV429640   مشخصات فنی سِری ساخت NSX100 کد فنی LV429640 نوع محصول قطع کننده مدار تعداد پل ۴ پل تعداد پل محافظت شده…

 • کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۱۲۵آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پل

  تماس بگیرید

  circuit breaker ComPact NSX160F, 36 KA at 415 VAC, TMD trip unit 125 A, 4 poles 3d       کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۱۲۵آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پل LV430641   مشخصات فنی سِری ساخت NSX160 کد فنی LV430641 نوع محصول قطع کننده مدار تعداد پل ۴ پل تعداد پل محافظت…

 • کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۱۶۰آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پل

  تماس بگیرید

  circuit breaker ComPact NSX160F, 36 KA at 415 VAC, TMD trip unit 160 A, 4 poles 3d     کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۱۶۰آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پل LV430640   مشخصات فنی سِری ساخت NSX160 کد فنی LV430640 نوع محصول قطع کننده مدار تعداد پل ۴ پل تعداد پل محافظت شده…

 • کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۳۲ آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پل

  تماس بگیرید

  circuit breaker ComPact NSX100F, 36 kA at 415 VAC, TMD trip unit 32 A, 4 poles 3d     کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۳۲ آمپر قدرت قطع ۳۶KA LV429645 مشخصات فنی سِری ساخت NSX100 کد فنی LV429645 نوع محصول قطع کننده مدار تعداد پل ۴ پل تعداد پل محافظت شده ۳ عدد میزان تحمل…

 • کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۴۰ آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پل

  تماس بگیرید

  circuit breaker ComPact NSX100F, 36 kA at 415 VAC, TMD trip unit 40 A, 4 poles 3d     کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۴۰ آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پل LV429644 مشخصات فنی سِری ساخت NSX100 کد فنی LV429644 نوع محصول قطع کننده مدار تعداد پل ۴ پل تعداد پل محافظت شده…

 • کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۵۰ آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پل

  تماس بگیرید

  circuit breaker ComPact NSX100F, 36 kA at 415 VAC, TMD trip unit 50 A, 4 poles 3d   کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۵۰ آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پل LV429643   مشخصات فنی سِری ساخت NSX100 کد فنی LV429643 نوع محصول قطع کننده مدار تعداد پل ۴ پل تعداد پل محافظت شده…

 • کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۶۳ آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پل

  تماس بگیرید

  circuit breaker ComPact NSX100F, 36 kA at 415 VAC, TMD trip unit 63 A, 4 poles 3d   کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۶۳ آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پل LV429642 مشخصات فنی سِری ساخت NSX100 کد فنی LV429642 نوع محصول قطع کننده مدار تعداد پل ۴ پل تعداد پل محافظت شده ۳…

 • کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۸۰ آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پل

  تماس بگیرید

  circuit breaker ComPact NSX100F, 36 kA at 415 VAC, TMD trip unit 80 A, 4 poles 3d     کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۸۰ آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پل LV429641   مشخصات فنی سِری ساخت NSX100 کد فنی LV429641 نوع محصول قطع کننده مدار تعداد پل ۴ پل تعداد پل محافظت…