کلید هوایی چهار پل سری NW | نمایندگی اشنایدر | اشنایدر الکتریک | نمایندگی اشنایدر الکتریک

نمایش دادن همه 13 نتیجه

 • کلید هوایی اشنایدر ۱۰۰۰ آمپر چهار پل فیکس سری NW قدرت قطع ۴۲kA

  تماس بگیرید

  circuit breaker Masterpact NW10N1 – 1000 A – 4 poles – drawout – w/o trip unit ۴۸۲۵۱ کلید هوایی ۱۰۰۰ آمپر چهار پل فیکس  سری NW قدرت قطع ۴۲kA NW10N13P2AF میکرولوجیک ۲ مشخصات فنی کد فنی NW10N14P2AF نام اختصاری NW10N14PML2EHH تعداد پل چهار پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار عدد کنتاکت موقعیت – یک عدد کنتاکت…

 • کلید هوایی اشنایدر ۱۰۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع ۴۲kA

  تماس بگیرید

  circuit breaker Masterpact NW10N1 – 1000 A – 4 poles – drawout – w/o trip unit ۴۸۲۵۱ کلید هوایی ۱۰۰۰ آمپر چهار پل کشویی  سری NW  قدرت قطع ۴۲kA NW10N13P2AD میکرولوجیک ۲       مشخصات فنی کد فنی NW10N14P2AD نام اختصاری NW10N14PML2EHH تعداد پل سه پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار عدد کنتاکت موقعیت –…

 • کلید هوایی اشنایدر ۱۰۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع ۶۵KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker Masterpact NW10H1 – 1000 A – 4 poles – drawout – w/o trip unit ۴۸۲۵۲ کلید هوایی ۱۰۰۰ آمپر چهار پل  کشویی سری NW قدرت قطع ۶۵KA NW10H14P6AD میکرولوجیک ۶ مشخصات فنی کد فنی NW10H14P6AD نام اختصاری NW10H14PML6EWHH تعداد پل چهار پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار عدد کنتاکت موقعیت – یک عدد کنتاکت…

 • کلید هوایی اشنایدر ۲۰۰۰ آمپر چهار پل سری NW کشویی قدرت قطع ۶۵KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker Masterpact NW20H1 – 2000 A – 4 poles – drawout – w/o trip unit ۴۸۲۹۴ کلید هوایی ۲۰۰۰ آمپر چهار پل سری NW قدرت قطع ۶۵KA NW20H14P6AD مشخصات فنی کد فنی NW20H14P6AD (48294) نام اختصاری NW20H14PML6EWHH تعداد پل چهار پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار عدد کنتاکت موقعیت – یک عدد کنتاکت خطا نوع…

 • کلید هوایی اشنایدر ۲۵۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع ۶۵KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker Masterpact NW25H1 – 2500 A – 4 poles – drawout – w/o trip unit   ۴۸۳۰۳   مشخصات فنی کد فنی NW25H14P2AD نام اختصاری NW25H14PML2EWHH تعداد پل چهار پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار عدد کنتاکت موقعیت – یک عدد کنتاکت خطا نوع کلید NW کشویی ظرفیت قطع ۶۵KA واحد تریپ Micrologic2A نوع اندازه…

 • کلید هوایی اشنایدر ۸۰۰ آمپر چهار پل فیکس سری NW قدرت قطع ۱۰۰KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker Masterpact NW10N1 – ۱۰۰۰ A – ۴ poles -w/o trip unit کلید هوایی ۸۰۰ آمپر پهار پل فیکس سری NW قدرت قطع ۱۰۰KA NW08H23P2AF میکرولوجیک ۲ مشخصات فنی کد فنی NW08H24P2AF نام اختصاری NW08H24PML2EHH تعداد پل سه پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار عدد کنتاکت موقعیت – یک عدد کنتاکت خطا نوع کلید NW…

 • کلید هوایی اشنایدر ۸۰۰ آمپر چهار پل فیکس سری NW قدرت قطع ۴۲KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker Masterpact NW08N1 800 A – 4 poles NW  – w/o trip unit ۴۸۲۳۷ کلید هوایی ۸۰۰ آمپر چهار پل فیکس سری NW قدرت قطع ۴۲KA NW08N14P2AF میکرولوجیک ۲ مشخصات فنی کد فنی NW08N14P2AF نام اختصاری NW08N14PML2EHH تعداد پل چهار پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار عدد کنتاکت موقعیت – یک عدد کنتاکت خطا نوع…

 • کلید هوایی اشنایدر ۸۰۰ آمپر چهار پل فیکس سری NW قدرت قطع ۶۵KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker Masterpact NW08N1 800 A – ۴ poles fixed کلید هوایی ۸۰۰ آمپر چهار پل فیکس سری NW قدرت قطع ۶۵KA NW08H14P2AF میکرولوجیک ۲ مشخصات فنی کد فنی NW08H14P2AF نام اختصاری NW08H14PML2EHH تعداد پل چهار پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار عدد کنتاکت موقعیت – یک عدد کنتاکت خطا نوع کلید NW فیکس ظرفیت قطع…

 • کلید هوایی اشنایدر ۱۶۰۰ آمپر چهار پل سری NW فیکس قدرت قطع ۶۵KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker Masterpact P&P NW16H1 – 1600 A – 4 P  – w/o trip unit   کلید هوایی ۱۶۰۰ آمپر چهار پل سری NW قدرت قطع ۶۵KA NW16H14P2AF ۴۸۲۸۰ مشخصات فنی کد فنی NW16H14P2AF نام اختصاری NW16H14PML2EHH تعداد پل چهار پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار عدد کنتاکت موقعیت – یک عدد کنتاکت خطا نوع کلید…

 • کلید هوایی اشنایدر ۲۰۰۰ آمپر چهار پل سری NW فیکس قدرت قطع ۶۵KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker Masterpact NW20H1 – 2000 A – 4 poles – fixed – w/o trip unit   ۴۸۰۶۴ کلید هوایی ۲۰۰۰ آمپر چهار پل سری NW قدرت قطع ۶۵KA NW20H14P2Af ۴۸۰۶۴ مشخصات فنی کد فنی NW20H14P6AD نام اختصاری NW20H14PML6EWHH تعداد پل چهار پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار عدد کنتاکت موقعیت – یک عدد کنتاکت خطا…

 • کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع ۶۵KA

  تماس بگیرید

  کلید هوایی  ۱۰۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع ۶۵KA

  ECOFIT MasterPact NW plug and play withdrawal 1000 A H1 4P basic

 • کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۲۵۰ آمپر چهار پل سری NW قدرت قطع ۶۵KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker Masterpact NW10N1 – ۱۲۵۰ A – ۴ poles  w/o trip unit کلید هوایی ۱۲۵۰ آمپر چهار پل سری NW قدرت قطع ۶۵KA،  NW12H14P2AF مشخصات فنی کد فنی NW12H14P2AF نام اختصاری NW12H14PML2EHH تعداد پل چهار پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار عدد کنتاکت موقعیت – یک عدد کنتاکت خطا نوع کلید NW فیکس ظرفیت قطع…

 • کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع ۴۲KA

  تماس بگیرید

  کلید  اشنایدر  الکتریک ۸۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع ۴۲KA

  Circuit breaker Masterpact NW08N1 800 A – 4 poles drawout – w/o trip unit

   

کلید هوایی چهار پل سری NW

کلید هوایی اشنایدر از مدار الکتریکی در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه آنی و تاخیری و اتصال به زمین حفاظت می کند. اين كليد در تابلو برق بنام كليد اصلي، كليد كل، كليد اتوماتيك هوایی هم ناميده مي شود با تنظیم رله های كليد هوایی مي توان حفاظت پایه و سلکتیو مناسبي از مدار به عمل آورد. کلید هوایی چهار پل سری NW با سه قدرت قطع ۴۲ کیلوآمپرN1 ، قدرت قطع ۶۵ کیلوآمپر H1 و قدرت قطع ۱۰۰ کیلوآمپر H2 و در محدودۀ جریان 800 تا 4000 آمپر موجود است.

کلید هوایی

کلید هوایی سه پل سری NW ,کلید هوایی اشنایدر,کلید اتوماتیک اشنایدر,کاتالوگ کلیدهای اتوماتیک اشنایدر,قیمت کلید هوایی اشنایدر,کاتالوگ فارسی کلید اتوماتیک اشنایدر,تفاوت کلید کمپکت با هوایی,کلید هوایی چیست,کلید موتوری اشنایدر,رنج کلید اتوماتیک اشنایدر,کاتالوگ

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز