پرشر سوئیچ ۷۰ بار | نمایندگی اشنایدر الکتریک

نمایش یک نتیجه

  • سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۷۰ بار اشنایدر الکتریک

    تماس بگیرید

    سنسور سنسور تجهیزی است که کمیت های فیزیکی مانندتعداد، اندازه،دما، رنگ، فاصله، حجم، سرعت و غیره را به کمیت های الکتریکی آنالوگ یا دیجیتالتبدیل می کند تا بدین ترتیب نتایج به دست آمده از سنسورهای گوناگون توسط کنترلکننده های مختلف مانند PLC مورد بررسی قرار گیرند. سنسور اولین بخش از سیستم اندازه گیری استکه مستقیماً…

پرشر سوئیچ ۷۰ بار

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز