محافظ جان تک پل | نمایندگی اشنایدر الکتریک

نمایش دادن همه 13 نتیجه

 • محافظ جان ۱۰۰ آمپر چهار پل ۳۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۱۰kA اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  طول عمر سیستم زمین

  بخش های فلزی یک الکترود زمین در تماس مستقیم باخاک هستند و به همین دلیل تحت تأثیر اقدامات منفی مختلف قرار گرفته که عمر آن رامحدود می کنند. هادی های الکترود زمین باید علاوه بر کوچک بودن ابعاد آنها دارایمشخصات زیر باشند:

 • محافظ جان ۲۵ آمپر چهار پل ۳۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  کلیدهای محافظ جان (R.C.C.B) به منظور حفاظت از جان افراد در مقابل خطر برق گرفتگی و جلوگیری از خطرات جریان نشتی از کلیدهای حفاظت از خطر برق گرفتگی (محافظ جان) استفاده می شود. این دستگاه از محفظه ای که در آن یک کلید مغناطیسی و یک مبدل جریان قرار دارد تشکیل شده است. سیم پیچ ثانویه این…

 • محافظ جان ۲۵ آمپر چهار پل ۳۰۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

    کلید محافظ جان اشنایدر(RCCB)          دو پل و چهار پل          رنج جریان از ۲۵ تا ۱۲۵آمپر          محافظت قطعات الکتریکیدر برابر خطر آتش سوزی (۳۰۰ میلی آمپر)          محافظت انسان در برابرتماس مستقیم با قطعات الکتریکی (۳۰ میلی آمپر)    …

 • محافظ جان ۲۵ آمپر دو پل

  تماس بگیرید

  محافظ جان دو پل اشنایدر الکتریک

  محافظ جان اشنایدر کلیدی است که در صورت شناسایی جریانی نشتی توسط بدن انسان یا تجهیزات، مدار الکتریکی را قطع می کند. محافظ جان دو پل اشنایدر الکتریک از ۲۵ آمپر تا ۶۳ آمپر با حساسیت ۳۰ و ۳۰۰ میلی آمپر تولید می شود.

 • محافظ جان ۲۵ آمپر دو پل ۳۰۰ میلی آمپرActi 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

    نکات کاربردی در نصب RCD RCD در یک سیستم به طور کاملبرای حفاظت در برابر برق گرفتگی نمی باشد، بلکه یک سیستم حفاظت ثانویه و تکمیلیاست که در هر صورت، وجود آن از نبود آن بسیار مفیدتر است. جریان های نشتی در سمت مدار کلید (خروجی کلید)،توسط کلید شناسایی و قطع می شود و…

 • محافظ جان ۴۰ آمپر چهار پل ۳۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

    کلیدهای حفاظت از جریان نشتی (محافظ جان) کلیدهای حفاظت از جریان نشتی (محافظ جان)، عملکردهای زیر راانجام می دهند: -کنترل -قطع اتوماتیک مدار در صورتی که خطای عایق بین فاز و زمینبزرگتر یا مساوی ۱۰، ۳۰، ۳۰۰ و یا ۵۰۰ میلی آمپر باشد. کلیدهای حفاظت از جریان نشتی، در بخش های مسکونی و صنعتیقابل…

 • محافظ جان ۴۰ آمپر چهار پل ۳۰۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  فنی کد فنی A9R75440 نام اختصاری Acti 9 iID K جریان نشتی(آمپر) ۳۰۰mA

 • محافظ جان ۴۰ آمپر دو پل ۳۰ میلی آمپرActi 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

    زمین کردن تأسیسات الکتریکی به منظور حفاظت افراد و تجهیزات، اضافه ولتاژهایتولید شده در بدنۀ تجهیزات و ولتاژهای بسیار زیاد و خطرناک ناشی از برخورد صاعقهرا باید در جایی خنثی نمود. بدین منظور استفاده از سیستم زمین (ارت) و حفاظت ازتجهیزات بسیار لازم و ضروری است. طراحی شبکۀ زمین سیستم زمین نیز نامیده می…

 • محافظ جان ۴۰ آمپر دو پل ۳۰۰ میلی آمپرActi 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

    حفاظت در برابر تماس مستقیم ایننوع حفاظت شامل جدا کردن وسیلۀ برقی توسط جعبۀ محافظتی و حصار، عایق بندی تمامی بخش های قابل دسترس آن و حفاظت از طریق سیستم ایمنی، به وسیلۀ محدود سازیولتاژ آن تا مقدار مجاز برای انسان (حدود ۵۰ ولت) می باشد. همچنینکابل ها و سیم های رو کار با…

 • محافظ جان ۶۳ آمپر چهار پل ۳۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۱۰kA اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  فنی کد فنی A9R41463 نام اختصاری ACTI9 تعداد پل چهار پل جریان نامی پیوسته (آمپر) ۶۳ آمپر جریان نشتی(آمپر) ۳۰mA

 • محافظ جان ۶۳ آمپر چهار پل ۳۰۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۱۰kA اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  ولتاژ گام عبورجریان شدید اتصالی در پای یک سازه یا دستگاه فلزی زمین و یا از الکترود اتصال زمینآن سبب می‌شود تا ولتاژ زمین در این نقطه به مقدار قابلتوجهی برسد. همچنین در نقاط مجاور محل عبور جریان به زمین، به علت پخش جریان درمقطع بزرگتر زمین، ولتاژ به تدریج کاهش می یابد و در…

 • محافظ جان ۶۳ آمپر دو پل ۳۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۱۰kA اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

    انواع زمین در تجهیزات الکتریکی اساساً زمین کردن به این معنا است که جرم بزرگزمین به عنوان نقطه ی صفر در نظر گرفته شود و تمام تجهیزاتی که به زمین وصل میشوند، هم پتانسیل شوند.   از مهم ترین دلایل استفاده از سیستم زمین در سیستمهای الکتریکی می توان به موارد زیر اشاره نمود:…

 • محافظ جان ۶۳ آمپر دو پل ۳۰۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۱۰kA اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  زمین الکتریکی درزمین کردن الکتریکی، قسمتی از دستگاه برقی که در حالت عادی به بخش های برقدار متصلاست، به طرق مختلف زمین می گردد. در واقع زمین کردن الکتریکی، یعنی زمین کردن نقطهای از دستگاه های الکتریکی و ادوات برقی؛ مانند زمین کردن مرکز ستاره سیم پیچیترانسفورماتور یا ژنراتور و یا زمین کردن سیم نول…

محافظ جان اشنایدر الکتریک
به منظور حفاظت از جان افراد در مقابل خطر برق گرفتگی و جلوگیری از خطرات جریان نشتی، از کلیدهای حفاظت از خطر برق گرفتگی (محافظ جان) استفاده می شود. این کلیدها که براساس حساسیت خود به دو نوع خانگی (تک فاز) و صنعتی (سه فاز) تقسیم می شوند، علاوه بر حفاظت افراد در مقابل تماس مستقیم و یا غیر مستقیم برق، با جلوگیری از نشتی جریان در حفاظت دستگاه ها و تجهیزات صنعتی نیز موثر خواهند بود. محافظ جان اشنایدر الکتریک به دو دسته کلی زیر تقسیم می شود:

· محافظت انسان در برابر تماس مستقیم با قطعات الکتریکی (30 میلی آمپر)
· محافظت قطعات الکتریکی در برابر خطر آتش سوزی (300 میلی آمپر)

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز