محافظ جان تک پل | نمایندگی اشنایدر | محصولات اشنايدر الكتريك | اشنایدر | فروشگاه صنعت روز

محافظ جان اشنایدر الکتریک
به منظور حفاظت از جان افراد در مقابل خطر برق گرفتگی و جلوگیری از خطرات جریان نشتی، از کلیدهای حفاظت از خطر برق گرفتگی (محافظ جان) استفاده می شود. این کلیدها که براساس حساسیت خود به دو نوع خانگی (تک فاز) و صنعتی (سه فاز) تقسیم می شوند، علاوه بر حفاظت افراد در مقابل تماس مستقیم و یا غیر مستقیم برق، با جلوگیری از نشتی جریان در حفاظت دستگاه ها و تجهیزات صنعتی نیز موثر خواهند بود. محافظ جان اشنایدر الکتریک به دو دسته کلی زیر تقسیم می شود:

· محافظت انسان در برابر تماس مستقیم با قطعات الکتریکی (30 میلی آمپر)
· محافظت قطعات الکتریکی در برابر خطر آتش سوزی (300 میلی آمپر)

مشاهده همه 13 نتیجه