کلید هوایی چهار پل سری NT | نمایندگی اشنایدر | اشنایدر الکتریک | نمایندگی اشنایدر الکتریک

نمایش دادن همه 13 نتیجه

 • کلید هوایی ۱۰۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KA

  تماس بگیرید

  کلید هوایی ۱۰۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KA

  Circuit breaker Masterpact NT10H1 – 1000 A – 4 poles – fixed – w/o trip unit

   

 • کلید هوایی اشنایدر ۱۲۵۰ آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع ۵۰KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker Masterpact NT12H2 – 1250 A – 4 poles – fixed – w/o trip unit ۴۷۱۴۷ کلید هوایی ۱۲۵۰ آمپر چهار پل  فیکس سری NT قدرت قطع ۵۰KA NT12H24P2AF میکرولوجیک ۲ فنی کد فنی NT12H24P2AF نام اختصاری NT12H24PML2EHH تعداد پل چهار پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار عدد کنتاکت موقعیت – یک عدد کنتاکت خطا…

 • کلید هوایی اشنایدر ۱۲۵۰ آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker basic frame, Masterpact NT12H1, 42 kA at 440 VAC 50/60 Hz, 1250 A, drawout, without Micrologic, 4 poles   ۴۷۲۳۵ کلید هوایی ۱۲۵۰ آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KA NT12H14P2AD ،  میکرولوجیک ۲ مشخصات فنی کد فنی NT12H14P2AD نام اختصاری NT12H14PML2EWHH تعداد پل چهار پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار عدد کنتاکت…

 • کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع ۴۲KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker Masterpact NT10H1 – 1000 A – 4 poles – fixed – w/o trip unit   ۴۷۱۳۵ کلید هوایی ۱۰۰۰ آمپر چهار پل  فیکس سری NT قدرت قطع ۴۲KA NT10H14P2AF میکرولوجیک ۲ مشخصات فنی کد فنی NT10H14P2AF نام اختصاری NT10H14PML2EHH تعداد پل چهار پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار عدد کنتاکت موقعیت – یک عدد…

 • کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع ۵۰KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker Masterpact NT10H2 – 1000 A – 4 poles – fixed – w/o trip unit ۴۷۱۳۸ کلید هوایی ۱۰۰۰ آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع ۵۰KA NT10H24P2AF  ، میکرولوجیک ۲ مشخصات فنی کد فنی NT10H24P2AF نام اختصاری NT10H24PML2EHH تعداد پل چهار پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار عدد کنتاکت موقعیت – یک عدد کنتاکت…

 • کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۲۵۰ آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع ۴۲KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker Masterpact NT12H1 – 1250 A – 4 poles – fixed – w/o trip unit ۴۷۱۴۵ کلید هوایی ۱۲۵۰ آمپر چهار پل  فیکس سری NT قدرت قطع ۴۲KA NT12H14P2AF میکرولوجیک ۲ مشخصات فنی کد فنی NT12H14P2AF نام اختصاری NT12H14PML2EHH تعداد پل چهار پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار عدد کنتاکت موقعیت – یک عدد کنتاکت…

 • کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۶۰۰ آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع ۵۰KA

  تماس بگیرید

  کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۶۰۰ آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع ۵۰KA

  Circuit breaker Masterpact NT16H2 – 1600 A – 4 poles – fixed – w/o trip unit

   

 • کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۶۳۰ آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker Masterpact NT06H1 – 630 A – 4 poles – drawout – w/o trip uni کلید هوایی ۶۳۰ آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KA NT06H14P2AD میکرولوجیک ۲   مشخصات فنی کد فنی NT06H14P2AD نام اختصاری NT06H14PML2EWHH تعداد پل چهار پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار عدد کنتاکت موقعیت – یک عدد کنتاکت…

 • کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۶۳۰ آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker Masterpact NT06H1 – 630 A – 3 poles – fixed – w/o trip unit   کلید هوایی ۶۳۰ آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KA با میکرولوژیک ۶ NT06H14P6AD مشخصات فنی کد فنی NT06H14P6AD نام اختصاری NT06H14PML6EWHH تعداد پل چهار پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار عدد کنتاکت موقعیت – یک عدد…

 • کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع ۴۲KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker Masterpact NT08H1 – 800 A – 4 poles – fixed – w/o trip unit   ۴۷۱۲۵   کلید هوایی ۸۰۰ آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع ۴۲KA NT08H14P2AF میکرولوجیک ۲ مشخصات فنی کد فنی NT08H14P2AF نام اختصاری NT08H14PML2EHH تعداد پل چهار پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار عدد کنتاکت موقعیت – یک…

 • کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع ۵۰KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker Masterpact NT08H2 – 800 A – 4 poles – fixed – w/o trip unit ۴۷۱۲۸ کلید هوایی ۸۰۰ آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع ۵۰KA NT08H24P2AF میکرولوجیک ۲ مشخصات فنی کد فنی NT08H24P2AF نام اختصاری NT08H24PML2EHH تعداد پل چهار پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار عدد کنتاکت موقعیت – یک عدد کنتاکت…

 • کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker basic frame, Masterpact NT08H1, 42 kA at 440 VAC 50/60 Hz, 800 A, drawout, without Micrologic, 4 poles ۴۷۲۱۵ کلید هوایی ۸۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KA NT08H14P2AD میکرولوجیک ۲ مشخصات فنی کد فنی NT08H14P2AD نام اختصاری NT08H14PML2EWHH تعداد پل چهار پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار عدد کنتاکت موقعیت…

 • کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KA

  تماس بگیرید

  circuit breaker basic frame, Masterpact NT08H1, 42 kA at 440 VAC 50/60 Hz, 800 A, drawout, without Micrologic, 4 poles   ۴۷۱۲۰     کلید هوایی ۸۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KA NT08H14P6AD میکرولوجیک ۶ مشخصات فنی کد فنی NT08H14P6AD نام اختصاری NT08H14PML6EWHH تعداد پل چهار پل تعداد کنتاکتهای کمکی چهار…

کلید هوایی چهار پل اشنایدر الکتریک سری NT

کلید هوایی اشنایدر نوعی از کلید اتوماتیک فشار ضعیف است که مجهز به بي متال (حفاظت در برابر اضافه بار) و بوبين مغناطيسي (حفاظت در برابر جريان اتصال كوتاه) است و مي تواند حفاظت مدار را بر عهده گيرد. کليد هوایی چهار پل NT از نوع میکرولوژیک دار است و در سری NT با قدرت قطع 42 و 50 کیلو آمپر در دو مدل ثابت و کشویی طراحی و ساخته می شود.

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز