کلید هوایی سه پل سری NT | نمایندگی اشنایدر | اشنایدر الکتریک | نمایندگی اشنایدر الکتریک

نمایش دادن همه 15 نتیجه

کلید هوایی سه پل سری NT

کلیدهوایی اشنایدر براي عملكرد در شرايط پيش بيني شده یک مدار که ولتاژ و جريان نامی يا خطا مشخص است، استفاده می شود. اين كليدها در تابلوها بنام كليد اصلي، كليد كل، كليد اتوماتيك هوایی ناميده مي شوند. با تنظیم رله های كليد هوایی مي توان حفاظت های پایه و سلکتیو مناسبي از مدار به عمل آورد. كليد هوایی سه پل NT از نوع میکرولوژیک دار است و بدنه آن استقامت حرارتي و مكانيكي مداوم براي تحمل جريان نامي را دارا است. کلید های هوایی سه پل سری NT در دو مدل ثابت و کشویی طراحی و ساخته می شود.

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز