کنتاکتور۴ پل دو باز دو بسته | نمایندگی اشنایدر | محصولات اشنايدر الكتريك | اشنایدر | فروشگاه صنعت روز

کنتاکتور4 پل دو باز دو بسته

نمایش 1–18 از 26 نتیجه

 • کنتاکتور ۲۵ آمپر۴ پل ۲۴ ولت DC اشنایدر الکتریک

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 25 A – 24 V DC standard coil       کنتاکتور ۲۵ آمپر۴ پل ۲۴ ولت DC ،  LC1DT25BD     مشخصات فنی کد فنی LC1DT25BD تعداد پل ۴ پل کاربرد محصول بار مقاومتی تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO+1NC ترکیب بندی کنتاکتها ۴NO ولتاژ…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۱۲۵ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC با ۲NO+2NC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 <= 440 V 125 A 48 V AC 50/60 Hz coil         کنتاکتور ۱۲۵آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC با ۲NO+2NC LC1D80008E7   اجزایی تشکیل دهنده کنتاکتور چیست ؟؟؟؟   سیم پیچ: این مهمترین مؤلفه کنتاکتور است. نیروی محرکه ای که برای…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۱۲۵ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC با ۴NO

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 125 A – 48 V AC 50/60 Hz coil       کنتاکتور ۱۲۵ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC با ۴NO LC1D80004E7   مزایای کنتاکتور  اشنایدر چیست ؟؟؟   کنتاکتور نسبت به کلید دستى صنعتى  مزایای زیر را دارد: ۱ ــ عمر مؤثرشان بیشتر است. ۲…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۲۰ آمپر ۴ پل ۱۱۰ ولت AC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 20 A – 110 V AC 50/60 Hz coil       کنتاکتور ۲۰ آمپر ۴ پل ۱۱۰ ولت AC ،  LC1DT20F7       مشخصات فنی کد فنی LC1DT20F7 تعداد پل ۴P کاربرد محصول بار مقاومتی تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO+1NC ترکیب بندی کنتاکتها…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۲۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۲NO+2NC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 – <= 440 V 20 A – 220 V AC coil       کنتاکتور ۲۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۲NO+2NC LC1D098M7     مشخصات فنی کد فنی LC1D098M7 تعداد پل ۴P تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO + 1NC ترکیب بندی کنتاکتها ۲NO…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۲۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 20 A – 220 V AC 50/60 Hz coil       کنتاکتور ۲۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO LC1DT20M7 مشخصات فنی کد فنی LC1DT20M7 تعداد پل ۴P تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO+1NC ترکیب بندی کنتاکتها ۴NO ولتاژ کویل ۲۲۰VAC-50/60Hz جریان مجاز…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۲۰ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 – <= 440 V 20 A – 48 V AC coil       کنتاکتور ۲۰ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC LC1D098E7       مشخصات فنی کد فنی LC1D098E7 تعداد پل ۴P تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO + 1NC ترکیب بندی کنتاکتها ۲NO…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۲۵ آمپر ۴ پل ۱۱۰ ولت AC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 25 A – 110 V AC 50/60 Hz coil         کنتاکتور ۲۵ آمپر ۴ پل ۱۱۰ ولت AC ،  LC1DT25F7     مشخصات فنی کد فنی LC1DT25F7 تعداد پل ۴P کاربرد محصول بار مقاومتی تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO+1NC ترکیب بندی کنتاکتها…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۲۵ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۲NO+2NC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 – <= 440 V 25 A – 220 V AC coil                     کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D128M7 یک کنتاکتور چهار پل با دو کنتاکت کمکی باز و بسته (۲NO+2NC) است که توان تحمل جریان تا…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۲۵ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 25 A – 220 V AC 50/60 Hz coil           کنتاکتور ۲۵ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO LC1DT25M7     مشخصات فنی کد فنی LC1DT25M7 نوع استفاده AC-1 تعداد پل ۴P تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO+1NC ترکیب بندی…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۲۵ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC با ۴NO

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 25 A – 48 V AC 50/60 Hz coil         کنتاکتور ۲۵ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC با ۴NO LC1DT25E7     مشخصات فنی کد فنی LC1DT25E7 نوع استفاده AC-1 تعداد پل ۴P کاربرد محصول بار مقاومتی تعداد کنتاکتهای کمکی…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۳۲ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۲NO+2NC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 – <= 440 V 32 A – 220 V AC coil       کنتاکتور ۳۲ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با  ۲NO+2NC LC1D188M7     مشخصات فنی کد فنی LC1D188M7 تعداد پل ۴P تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO + 1NC ترکیب بندی کنتاکتها ۲NO…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۳۲ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 32 A – 220 V AC 50/60 Hz coil       کنتاکتور ۳۲ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO LC1DT32M7   مشخصات فنی کد فنی LC1DT32M7 نوع استفاده AC-1 تعداد پل ۴P ترکیب بندی کنتاکتها ۴NO ولتاژ کویل ۲۲۰VAC-50/60Hz جریان مجاز…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۳۲ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 – <= 440 V 32 A – 48 V AC coil         کنتاکتور ۳۲ آمپر ۴  پل ۴۸ ولت AC LC1D188E7     مشخصات فنی کد فنی LC1D188E7 تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO + 1NC ترکیب بندی کنتاکتها ۲NO + 2NC تعداد…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۴۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۲NO+2NC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 – <= 440 V 40 A – 220 V AC coil         کنتاکتور ۴۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۲NO+2NC LC1D258M7     مشخصات فنی کد فنی LC1D258M7 تعداد پل ۴P تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO + 1NC ترکیب بندی کنتاکتها…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۴۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 40 A – 220 V AC 50/60 Hz coil         کنتاکتور ۴۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO LC1DT40M7     فنی کد فنی LC1DT40M7 نوع استفاده AC-1 تعداد پل ۴P ترکیب بندی کنتاکتها ۴NO ولتاژ کویل ۲۲۰VAC-50/60Hz جریان…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۴۰ آمپر ۴ پل ۲۴ ولت DC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 40 A – 24 V DC standard coil         کنتاکتور ۴۰ آمپر ۴ پل ۲۴ ولت DC LC1DT40BD   مشخصات فنی کد فنی LC1DT40BD تعداد پل ۴ پل کاربرد محصول بار مقاومتی تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO+1NC ترکیب بندی کنتاکتها ۴NO…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۴۰ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 – <= 440 V 40 A – 48 V AC coil       کنتاکتور ۴۰ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC LC1D258E7     مشخصات فنی کد فنی LC1D258E7 تعداد پل ۴P تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO + 1NC ترکیب بندی کنتاکتها ۲NO +…