جوی استیک صنعتی اشنایدر | نمایندگی اشنایدر | اشنایدر الکتریک | نمایندگی اشنایدر الکتریک
جوی استیک صنعتی اشنایدر الکتریک

جوی استیک صنعتی اشنایدر الکتریک

جوی استیک یا دسته فرمان ابزاری برای کنترل است که با حرکت دادن اهرم آن