اشنایدر الکتریک | نمایندگی اشنایدر | محصولات اشنايدر الكتريك | اشنایدر | فروشگاه صنعت روز

نمایش 217–234 از 254 نتیجه

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۲۰ آمپر ۴ پل

  تماس بگیرید

  کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۲۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۲NO+2NC

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 – <= 440 V 20 A – 220 V AC coil

   

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۲۰ آمپر ۴ پل ۱۱۰ ولت AC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 20 A – 110 V AC 50/60 Hz coil       کنتاکتور ۲۰ آمپر ۴ پل ۱۱۰ ولت AC ،  LC1DT20F7       مشخصات فنی کد فنی LC1DT20F7 تعداد پل ۴P کاربرد محصول بار مقاومتی تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO+1NC ترکیب بندی کنتاکتها…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۲۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۲NO+2NC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 – <= 440 V 20 A – 220 V AC coil       کنتاکتور ۲۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۲NO+2NC LC1D098M7     مشخصات فنی کد فنی LC1D098M7 تعداد پل ۴P تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO + 1NC ترکیب بندی کنتاکتها ۲NO…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۲۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 20 A – 220 V AC 50/60 Hz coil       کنتاکتور ۲۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO LC1DT20M7 مشخصات فنی کد فنی LC1DT20M7 تعداد پل ۴P تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO+1NC ترکیب بندی کنتاکتها ۴NO ولتاژ کویل ۲۲۰VAC-50/60Hz جریان مجاز…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۲۰ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 – <= 440 V 20 A – 48 V AC coil       کنتاکتور ۲۰ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC LC1D098E7       مشخصات فنی کد فنی LC1D098E7 تعداد پل ۴P تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO + 1NC ترکیب بندی کنتاکتها ۲NO…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۳۲ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۲NO+2NC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 – <= 440 V 32 A – 220 V AC coil       کنتاکتور ۳۲ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با  ۲NO+2NC LC1D188M7     مشخصات فنی کد فنی LC1D188M7 تعداد پل ۴P تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO + 1NC ترکیب بندی کنتاکتها ۲NO…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۳۲ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 32 A – 220 V AC 50/60 Hz coil       کنتاکتور ۳۲ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO LC1DT32M7   مشخصات فنی کد فنی LC1DT32M7 نوع استفاده AC-1 تعداد پل ۴P ترکیب بندی کنتاکتها ۴NO ولتاژ کویل ۲۲۰VAC-50/60Hz جریان مجاز…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۴۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۲NO+2NC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 – <= 440 V 40 A – 220 V AC coil         کنتاکتور ۴۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۲NO+2NC LC1D258M7     مشخصات فنی کد فنی LC1D258M7 تعداد پل ۴P تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO + 1NC ترکیب بندی کنتاکتها…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۴۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 40 A – 220 V AC 50/60 Hz coil         کنتاکتور ۴۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO LC1DT40M7     فنی کد فنی LC1DT40M7 نوع استفاده AC-1 تعداد پل ۴P ترکیب بندی کنتاکتها ۴NO ولتاژ کویل ۲۲۰VAC-50/60Hz جریان…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۴۰ آمپر ۴ پل ۲۴ ولت DC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 40 A – 24 V DC standard coil         کنتاکتور ۴۰ آمپر ۴ پل ۲۴ ولت DC LC1DT40BD   مشخصات فنی کد فنی LC1DT40BD تعداد پل ۴ پل کاربرد محصول بار مقاومتی تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO+1NC ترکیب بندی کنتاکتها ۴NO…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۴۰ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 – <= 440 V 40 A – 48 V AC coil       کنتاکتور ۴۰ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC LC1D258E7     مشخصات فنی کد فنی LC1D258E7 تعداد پل ۴P تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO + 1NC ترکیب بندی کنتاکتها ۲NO +…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۶۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 60 A – 220 V AC 50/60 Hz coil         کنتاکتور ۶۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO LC1DT60AM7   مشخصات فنی کد فنی LC1DT60AM7 نوع استفاده AC-1 تعداد پل ۴P تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO+1NC        …

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۶۰ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC با ۲NO+2NC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 <= 440 V 60 A – 48 V AC 50/60 Hz coil         کنتاکتور ۶۰ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC با ۲NO+2NC LC1D40008E7     کنتاکتور چیست ؟؟؟ کنتاکتور یک وسیله الکتریکی است که برای روشن یا خاموش کردن مدار الکتریکی…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۶۰ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC با ۴NO

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 60 A – 48 V AC 50/60 Hz coil           کنتاکتور ۶۰ آمپر ۴ پل ۴۸ ولت AC با ۴NO LC1DT60AE7     دسته بندی بهره وری مطابق استاندارد IEC، تعیین کننده مقدار جریانی است که کنتاکتور قادر به قطع…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۸۰ آمپر ۴ پل ۱۱۰ ولت AC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 <= 440 V 80 A 110 V AC 50/60 Hz coil         کنتاکتور ۸۰ آمپر ۴ پل ۱۱۰ ولت AC LC1D65008F7     کاربردهای کنتاکتور چیست؟ کنترل روشنایی: از کنتاکتورها اغلب برای کنترل مرکزی تاسیسات بزرگ روشنایی مانند ساختمان اداری یا بازرگانی استفاده…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۸۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۲NO+2NC

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(2 NO + 2 NC) – AC-1 <= 440 V 80 A 220 V AC 50/60 Hz coil       کنتاکتور ۸۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۲NO+2NC LC1D65008M7   کنتاکتور به تنهایی عمل میکند ؟؟؟؟ کنتاکتور برای قطع شدن به دستور نیاز دارد که با کمک بیمتال یا…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۸۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO

  تماس بگیرید

  TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 80 A – 220 V AC 50/60 Hz coil         کنتاکتور ۸۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NO LC1DT80AM7     کنتاکتور AC و DC در پنج مورد با هم تفاوت دارند: هسته الکترومغناطیسی کنتاکتور AC از ورق های…

 • کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۹ آمپر ۲۲۰ ولت AC

  تماس بگیرید

  کنتاکتور کلید مغناطیسی است و مهمترین جزء مدارهای فرمان الکتریکی را تشکیل می دهد. از کنتاکتورها به منظور قطع و وصل، کنترل و فرمان مدار و … بهره گرفته می شود.