لیست قیمت کلید حرارتی اشنایدر | نمایندگی محصولات اشنایدر

نمایش دادن همه 14 نتیجه

 • کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۱۷ تا ۲۳ آمپر

  تماس بگیرید

  Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 17-23 A, thermal magnetic, screw clamp terminals   کلید حرارتی مغناطیسی ۱۷ تا ۲۳ آمپر GV2ME21   فنی کد فنی GV2ME21 کاربرد محصول موتوری رنج جریان(آمپر) ۱۷-۲۳A توان موتور(کیلو وات) ۹KW

 • کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۲۰ تا ۲۵ آمپر

  تماس بگیرید

  Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 20-25 A, thermal magnetic, screw clamp terminals   کلید حرارتی مغناطیسی ۲۰ تا ۲۵ آمپر GV2ME22   فنی کد فنی GV2ME22 کاربرد محصول موتوری رنج جریان(آمپر) ۲۰-۲۵A توان موتور(کیلو وات) ۱۱KW

 • کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۲۴ تا ۳۲ آمپر

  تماس بگیرید

  Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 6-10 A, thermal magnetic, screw clamp terminals   کلید حرارتی مغناطیسی ۲۴ تا ۳۲ آمپر GV2ME32   کلید محافظ موتور یک نمونه از انواع کلیدخودکار است و می تواند جریان شدید الکتروموتور را در زمان راه اندازی تحمل کند،بدون اینکه کلید قطع شود. کلید محافظ می تواند موتور را…

 • کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۹ تا ۱۴ آمپر

  تماس بگیرید

  Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 9-14 A, thermal magnetic, screw clamp terminals کلید حرارتی مغناطیسی ۹ تا ۱۴ آمپر GV2ME16   فنی کد فنی GV2ME16 کاربرد محصول موتوری رنج جریان(آمپر) ۹-۱۴A توان موتور(کیلو وات) ۵.۵KW

 • کلید حرارتی مغناطیسی گردان موتوری اشنایدر الکتریک ۰.۴ تا ۰.۶۳ آمپر

  تماس بگیرید

  Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 0.4-0.63 A, thermal magnetic, screw clamp terminals   کلید حرارتی مغناطیسی گردان موتوری ۰.۴ تا ۰.۶۳ آمپر GV2P04   فنی کد فنی GV2P04 کاربرد محصول موتوری رنج جریان(آمپر) ۰.۴-۰.۶۳A

 • کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۰.۶۳ تا ۱ آمپر

  تماس بگیرید

  Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 0.63-1 A, thermal magnetic, screw clamp terminals   کلید حرارتی مغناطیسی موتوری ۰.۶۳ تا ۱ آمپر GV2P05 فنی کد فنی GV2P05 کاربرد محصول موتوری رنج جریان(آمپر) ۰.۶۳-۱A  

 • کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۱.۶ تا ۲.۵ آمپر

  تماس بگیرید

  Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 1.6-2.5 A, thermal magnetic, screw clamp terminals   کلید حرارتی مغناطیسی موتوری ۱.۶ تا ۲.۵ آمپر GV2P07 فنی کد فنی GV2P07 کاربرد محصول موتوری رنج جریان(آمپر) ۱.۶-۲.۵A

 • کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۱۳ تا ۱۸ آمپر

  تماس بگیرید

  Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 13-18 A, thermal magnetic, screw clamp terminals     کلید حرارتی مغناطیسی موتوری ۱۳ تا ۱۸ آمپر GV2P20   فنی کد فنی GV2P20 کاربرد محصول موتوری رنج جریان(آمپر) ۱۳-۱۸A

 • کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۱۷ تا ۲۳ آمپر

  تماس بگیرید

  Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 17-23 A, thermal magnetic, screw clamp terminals   کلید حرارتی مغناطیسی موتوری ۱۷ تا ۲۳ آمپر GV2P21   فنی کد فنی GV2P21 کاربرد محصول موتوری رنج جریان(آمپر) ۱۷-۲۳A

 • کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۲.۵ تا ۴ آمپر

  تماس بگیرید

  Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 2.5-4 A, thermal magnetic, screw clamp terminals   کلید حرارتی مغناطیسی موتوری ۲.۵ تا ۴ آمپر GV2P08 فنی کد فنی GV2P کاربرد محصول موتوری رنج جریان(آمپر) ۲.۵-۴A

 • کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۲۰ تا ۲۵ آمپر

  تماس بگیرید

  Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 20-25 A, thermal magnetic, screw clamp terminals   کلید حرارتی مغناطیسی موتوری ۲۰ تا ۲۵ آمپر GV2P22   فنی کد فنی GV2P22 کاربرد محصول موتوری رنج جریان(آمپر) ۲۰-۲۵A    

 • کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۴ تا ۶.۳ آمپر

  تماس بگیرید

  Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 4-6.3 A, thermal magnetic, screw clamp terminals   کلید حرارتی مغناطیسی موتوری ۴ تا ۶.۳ آمپر GV2P10 فنی کد فنی GV2P10 کاربرد محصول موتوری رنج جریان(آمپر) ۴-۶.۳A

 • کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۶ تا ۱۰ آمپر

  تماس بگیرید

  کلید حرارتی مغناطیسی موتوری ۶ تا ۱۰ آمپر GV2P14 کلید حرارتی: کلیدهای حرارتی معمولاً برای حفاظت مصرف کننده ها در برابر اضافه بار به کار می روند. از آنجا که خطاهای ناشی از اضافه بار معمولاً خیلی خطرناک نیست، این کلید ها نسبت به فیوزها و کلیدهای مغناطیسی، با تأخیر زمانی زیادی عمل می کنند….

 • کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۹ تا ۱۴ آمپر

  تماس بگیرید

  Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 9-14 A, thermal magnetic, screw clamp terminal کلید حرارتی مغناطیسی موتوری ۹ تا ۱۴ آمپر GV2P16   کلید حرارتی: کلیدهای حرارتی معمولاً برای حفاظت مصرف کننده ها در برابر اضافه بار به کار می روند. از آنجا که خطاهای ناشی از اضافه بار معمولاً خیلی خطرناک نیست، این کلید…

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز