اینترلاک کلید هوایی NT فیکس اشنایدر الکتریک | نمایندگی اشنایدر الکتریک

اینترلاک کلید هوایی NT فیکس اشنایدر الکتریک

تماس بگیرید

کد محصول:: 33200

توضیحات

cable interlocking adaptation fixture – for Masterpact NT fixed

 

اینترلاک های مکانیکی بین دو کلید ) Compact NS630b, NS1600 یا Masterpact NT, NW) به این عملکرد نیازمندند:

·  یک نگهدارنده سازگار در سمت راست هر دستگاه

· یک دسه کابل غیرقابل تنظیم

· حداکثر فاصله بین صفحات ثابت و نگهدارنده (افقی یا عمودی) ۲۰۰۰ میلی متر می باشد.

اینترلاک بین سه کلید (فقط Masterpact NW) به این عملکرد نیازمندند:

· یک نگهدارنده سازگار ویژه برای هر یک از انواع اینترلاک می باشد که در سمت راست هر دستگاه نصب می شود.

· دو یا سه کابل غیر قابل تنظیم.

نصب

نگهدارنده سازگار، دسته کابل ها و کلیدهای اتوماتیک یا سوئیچ به طور جداگانه عرضه می شوند و آماده برای استفاده مصرف کننده هستند.

وضعیت نصب برای سیستم های اینترلاک کابلی:

· طول کابل: ۵/۲ متر

· شعاع خمیدگی: ۱۰۰ میلی متر

· حداکثر تعداد انحنا: ۳

                                         

ترکیب کلیدهای Compact NS630b to NS1600 و Masterpact NT, NW ممکن نیست. تمام ترکیبات دو دستگاه Masterpact NT, NW ممکن است، صرف نظر از رده و ابعاد دستگاه ها.

                                         

 فقط Masterpact NW می تواند برای ترکیبات سه دستگاه استفاده شود.

مشخصات فنی
کد فنی ۳۳۲۰۰
نوع استفاده اینترلاک کلیدهوایی
نوع عملکرد مخصوص کلید هوایی NT
کاربرد محصول اتصال دو کلید هوایی به یکدیگر
نوع کلید فیکس  (۱۸ ماه گارانتی )

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز