بيمتال 1 الی 1.63 آمپر | اشنایدر | اشنایدر الکتریک | نمایندگی اشنایدر | فروشگاه صنعت روز

بیمتال ۱ الی ۱.۶۳ آمپر

تماس بگیرید

کد محصول:: LRD06

بيمتال 1 الی 1.63 آمپر اشنایدر الکتریک

برای محافظت دستگاه و جلوگیری از جریان های اضافی در سر راه عبور جریان به موتورهای الکتریکی در مدار قدرت از رلۀ حرارتی استفاده می کنند.

نام دیگر آن رله اضافه بار و یا رله بی متال می باشد.

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

بیمتال ۱ الی ۱.۶۳ آمپر

Schneider Electric LRD06

بیمتال ۱ الی ۱.۶۳ آمپر اشنایدر الکتریک

برای محافظت دستگاه و جلوگیری از جریان های اضافی در سر راه عبور جریان به موتورهای الکتریکی در مدار قدرت از رلۀ حرارتی استفاده می کنند.

نام دیگر آن رله اضافه بار و یا رله بی متال می باشد. در کلیدهای حفاظتی، گرم کن ها و در داخل سیم پیچی بعضی از ماشین های الکتریکی از رله های اضافی بار نیز استفاده می شود. هر رلۀ حرارتی سه کنتاکت ورودی و سه محل اتصال برای خروجی دارد که در مدار قدرت ما بین کنتاکتور و مصرف کننده قرار می گیرند و در داخل برای هر کنتاکت یک بی متال (دو فلز از جنس مختلف که ضریب انبساط طولی آنها نیز با هم فرق دارد) قرار گرفته است.

 

روی هر بی متال چند رشته سیم دارای مقاومت پیچیده شده است و زمانی که جریان اضافه (هر چند که ناچیز باشد) از هر فاز سیم های پیچیده شده روی بی متال عبور کند، گرمای به وجود آمده بی متال را خم کرده و در نتیجه روی کنتاکت کناری اثر می گذارد.

 

قسمت‌های مختلف یک رلهٔ حرارتی عبارتند از:

 

  • تیغه‌های اتصال به کنتاکتور
  • ترمینال‌های اتصال به کابل موتور
  • ترمینال مشترک مدار فرمان
  • پیچ تنظیم جریان
  • ترمینال‌های باز و بستهٔ مدار فرمان
  • پیچ تغییر وضعیت
  • دگمهٔ برگشت وضعیت

 

تست بی متال

۱-   حالت سرد COLD : در این روش دو برابر جریان نامی بی متال تزریق می گردد و زمان عملکرد رله بی متال یادداشت می شود.

۲-  حالت گرم HOT : چون این تست پس از تست حالت سرد و پس از عمل کردن رله صورت می گیرد، تست گرم نامیده می شود. در این روش جریانی معادل شش برابر جریان نامی تزریق شده و زمان عملکرد رله بی متال یادداشت می گردد.

۳-  حالت دو فاز : در این روش در مدار بالا یکی از فازها را قطع کرده و مدار را با دو فاز می بندند. و زمان عملکرد رله را یادداشت می کنند.

بیمتال ۱ الی ۱.۶۳ آمپر اشنایدر الکتریک

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز