بيمتال 0.16 الی 0.25 آمپر | LRD02 | اشنایدر الکتریک | نمایندگی اشنایدر | فروشگاه صنعت روز

بیمتال ۰.۱۶ الی ۰.۲۵ آمپر

تماس بگیرید

کد محصول:: LRD02

رله های حفاظتی به منظور تشخیص کار غیر عادی موتور

   حفاظت موتورها در قبال کار غیرعادی به مراتب بیش از محافظت در قبال عیوب روی داده (اختلال در ایزولاسیون) حائز اهمیت است

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

بیمتال ۰.۱۶ الی ۰.۲۵ آمپر

رله بی متال ۰.۱۶ الی ۰.۲۵ آمپر

TeSys LRD thermal overload relays – 0.16…0.25 A – class 10A

رله بی متال اشنایدر

LRD02

رله های حفاظتی به منظور تشخیص کار غیر عادی موتور

   حفاظت موتورها در قبال کار غیرعادی به مراتب بیش از محافظت در قبال عیوب روی داده (اختلال در ایزولاسیون) حائز اهمیت است، در صورتی که کار غیر عادی موتورها در طی بهره برداری آنان به موقع تشخیص داده نشده و از ادامه کار موتور جلوگیری نشود، به عیوب الکتریکی و مکانیکی منجر خواهد شد. در بسیاری موارد افزایش درجه حرارت قبل از عیب الکتریکی، صدمه و عیب مکانیکی را موجب می شود.

 

به منظور جلوگیری از بروز عیب الکتریکی و یا صدمه مکانیکی به موتور و توقف خط تولید، لازم است کار غیر عادی موتورها از طریق رله های حفاظتی اضافه بار نوع حرارتی یا الکتریکی متعدد تشخیص داده شود. عوارض ناشی از کار غیر عادی به صورت افزایش درجه حرارت قسمت های مختلف ظاهر می شود.

بیمتال ۰.۱۶ الی ۰.۲۵ آمپر

رله بی متال ۰.۱۶ الی ۰.۲۵ آمپر

درجه حرارت به تدریج و با توجه به میزان برقراری جریان اضافه بار و انرژی حرارتی حاصل از آن، با سرعت مختلف فزونی می یابد، لذا تشخیص آن نیز لازم است به طور مناسب توسط رله های اضافه بار با مشخصه های گوناگون زمانی-جریانی صورت گیرد.

   رله های اضافه بار به عنوان مهمترین و عمده ترین رله تشخیص دهنده کار غیرعادی موتورها محسوب می شوند، رله ها از نوع حرارتی و یا الکترونیکی ساخته می شوند، در نوع حرارتی تأخیر زمانی و کار رله با توجه به حرارت تولید شده، در المان حرارتی مخصوص حاصل می شود. در نوع الکترونیکی تأخیر زمانی با توجه به مدارهای الکترونیکی و شارژ و دشارژ خازن تنظیم می شود.

 

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز