سنسور الکترومکانيکال کنترل فشار 160 بار اشنایدر الکتریک | نمایندگی اشنایدر الکتریک

سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۱۶۰ بار اشنایدر الکتریک

تماس بگیرید

کد محصول:: XMLA160D2S11

توضیحات

 پارامترهای مهم در سنسورها

هنگام خرید یک سنسور و یا همچنین بررسی شرایط کاری سنسور می بایست یکسری از پارامترها مانند دمای محیط، فرکانس سوئیچینگ، هیسترزیس و غیره در نظر گرفته شود تا سنسور انتخابی بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد.

 

فرکانس سوئیچینگ

حداکثر تعداد قطع و وصل سنسور در هرثانیه که برحسب هرتز می باشد. این پارامتر طبق استاندار DIN EN 500 10 اندازه گرفته می شود.

فاصله سوئیچینگ S

فاصله بین قطعه استاندارد و سطح حساس سنسور به هنگام عمل سوئیچینگ را فاصله سوئیچینگ گویند.

فاصله سوئیچنگ نامی Sn

فاصله بین قطعه استاندارد و سطح حساس سنسور به هنگام عمل سوئیچینگ در حالت متعارف و بدون در نظر گرفتن پارامترهای متغییر از قبیل درجه حرارت، ولتاژ تغذیه و غیره را فاصله سوئیچینگ نامی گویند.

فاصله سوئیچینگ مؤثر Sr

فاصله سوئیچینگ تحت تأثیر ولتاژ نامی و حرارات ۲۰ درجه سانتی گراد را فاصله سوئیچینگ مؤثر نامند. در این حالت تلرانس ها و پارامترهای متغییر نیز در نظر گرفته شده است. ۰.۰۹Sn<Sr<1.1Sn

فاصله سوئیچینگ مفید Su (Useful Switching Distance)

فاصله ای است که در محدوده حرارات و ولتاژ مجاز، عمل سوئیچینگ انجام می شود.

فاصله سوئیچینگ عملیاتی Sa (operating Switching Distance)

فاصله ای است که تحت شرایط مجاز، عملکرد سنسور تضمین شده است.

هیسترزیس (H)

فاصله بین نقطه وصل شدن (هنگام نزدیک شدن به سنسور) و نقطه قطع شدن (هنگام دور شدن از سنسور) می باشد حداکثر این مقدار ۱۰ درصد فاصله نامی می باشد. در واقع هنگامی که سنسور در ناحیه هیسترزیس قرار دارد خروجی سنسور فعال نمی گردد تا سنسور به نقطه روشن شدن برسد از طرف دیگر اگر خروجی سنسور فعال شود، غیرفعال نمی گردد تا به ناحیه خاموش شدن برود.

علت تعریف این ویژگی جلوگیری از قرار گیری سنسور در وضعیت chatter می باشد، هنگامی که سنسور در این وضعیت قرار می گیرد خروجی سنسور مرتباً فعال و غیر فعال می گردد و موقعیت  chatter هنگامی رخ می دهد که سنسور بین مرز فعال شدن و غیرفعال شدن قرار دارد بنابراین سنسور دچار خطا شده و خروجی آن دائماً فعال و غیرفعال می گردد بنابراین با تعریف ناحیه هیسترزیس از این مشکل جلوگیری به عمل می آید.

در صورتی که هیسترزیس بزرگ انتخاب شود عمر سنسور بیشتر می شود و در حالتی که هیسترزیس کوچک انتخاب گردد سنسور دقیق تر عمل کرده اما عمر سنسور پایین می آید.

قابلیت تکرار R

قابلیت تکرار بیانگر میزان اختلاف بین اندازه گیری اول و اندازه گیری دوم است به عبارت دیگر اندازه گیری دوم به چه میزان به اندازه گیری اول نزدیک است. قابلیت تکرار فاصله سوئیچینگ مفید تحت ولتاژ تغذیه V و در شرایط زیر اندازه گیری می شود.

زمان تست: ۸ ساعت

حرارت محیط : ۲۳درجه سانتیگراد

رطوبت محیط: ۵۰ الی ۷۰ درصد

مقدار تلرانس برای این پارامتر طبق استاندار EN 60947-5-2 حداکثر ۰.۱Sr می باشد.

فنی
آستانه فشار ۱۰…۱۶۰ بار
کد فنی XMLA160D2S11
نام اختصاری XMLA
تعداد کنتاکت ۱C/O
کاربرد محصول کنترل فشار ۱۶۰ بار
نوع اندازه گیری سنسور کنترل فشار با آشکارسازی یک آستانه
اتصالات
نوع اتصال الکتریکی ترمینال
محیطی
درجه حفاظت بر حسب IP IP66

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز