محافظ جان 40 آمپر دو پل 30 میلی آمپرActi 9 قدرت قطع 6kA اشنایدر الکتریک | نمایندگی اشنایدر الکتریک

محافظ جان ۴۰ آمپر دو پل ۳۰ میلی آمپرActi 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریک

تماس بگیرید

کد محصول:: A9R50240
دسته بندی:

توضیحات

 

زمین کردن تأسیسات الکتریکی

به منظور حفاظت افراد و تجهیزات، اضافه ولتاژهایتولید شده در بدنۀ تجهیزات و ولتاژهای بسیار زیاد و خطرناک ناشی از برخورد صاعقهرا باید در جایی خنثی نمود. بدین منظور استفاده از سیستم زمین (ارت) و حفاظت ازتجهیزات بسیار لازم و ضروری است. طراحی شبکۀ زمین سیستم زمین نیز نامیده می شود.برای عملکرد صحیح شبکۀ برق و کیفیت بهتر برق عرضه شده به مصرف کنندگان و حفاظتافراد، یک سیستم زمین مناسب مورد نیاز است.

زمین کردن عبارتست از اتصال یک مدار الکتریکی یابدنه ی تجهیزات، به زمین یا قسمت فلزی تأسیسات که می تواند به صورت زمین فرض شود.

زمینکردن در تأسیسات الکتریکی با دو هدف اساسی به کار می رود:

۱) زمین کردن حفاظتی

۲) زمینکردن الکتریکی

 

اصول کلی محافظت در تجهیزات الکتریکی

تماس با ولتاژ به صورت مستقیم و غیر مستقیم دارایخطرات زیادی است، لذا اجرای نکاتی از قبیل جلوگیری از تماس تصادفی با قسمت برقدار، بدنۀ فلزی ماشین ها و غلاف فلزی کابل ها در هنگام کار با آنها لازم است.

البته لازم است تا تدابیر ایمنی از قبیل عایق بندی بدنۀ وسیله های برقی و زمینکردن آنها، زمین کردن ابتدا و انتهای خطوط با طول بیشتر از ۲۰۰ متر، هم پتانسیلکردن، قطع سریع مدار توسط رله های محافظ، استفاده از فرش عایق در محل کار و غیرهاجرا شود.

فنی
کد فنی A9R50240
نام اختصاری Acti 9 iID K
جریان نشتی(آمپر) ۳۰mA

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز