محافظ جان 40 آمپر چهار پل 30 میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع 6kA اشنایدر الکتریک | نمایندگی اشنایدر الکتریک

محافظ جان ۴۰ آمپر چهار پل ۳۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریک

تماس بگیرید

کد محصول:: A9R50440
دسته بندی:

توضیحات

 

کلیدهای حفاظت از جریان نشتی (محافظ جان)

کلیدهای حفاظت از جریان نشتی (محافظ جان)، عملکردهای زیر راانجام می دهند:

-کنترل

-قطع اتوماتیک مدار در صورتی که خطای عایق بین فاز و زمینبزرگتر یا مساوی ۱۰، ۳۰، ۳۰۰ و یا ۵۰۰ میلی آمپر باشد.

کلیدهای حفاظت از جریان نشتی، در بخش های مسکونی و صنعتیقابل استفاده هستند.

 

قطعات حفاظت از جریان نشتی قطعات الکترومکانیکی هستند کهبدون منبع تغذیه جانبی کار می کنند.

 

اطلاعات فنی مشترک

 • حفاظت در برابر قطع ناخواسته در اثر اضافه ولتاژهای گذرا(رعد و برق، سوئیچینگ کلیدها در شبکه و …)

 

درجه امنیت: پیک ۲۵۰ آمپر در موج تناوبی با پریود ۸/۲۰ میلیون ثانیه.

 

تغذیه مدار:

 • ولتاژ عملکرد: VAC415240، +۱۰، -%۲۰، ۵۰Hz
 • جریان عملکرد: ۱۰۰A 16
 • قطع با نشانگر صحت قطع
 • تحمل جریان اتصال کوتاه افزایش یافته
 • تعداد سیکل عملکرد (O-C): 20000

 

رله:

 • رله لحظه ای یا انتخابی: حساسیت ثابت برای تمام رنج هایجریان
 • مکانیزم عملکرد دستی: دسته (handle)

 

نشانگر:

 • مکانیکی: خطای جریان نشتی در قسمت جلو تابلو با یک نشانگرمکانیکی نمایش داده می شود.
 • الکتریکی: به وسیله کنتاکنت خطا SD

 

شرایط محیطی:

 • نواحی گرمسیری: طرز عمل ۲ (رطوبت نسبی ۹۵ در ۵۵ درجه سانتیگراد).

اتصال

 • ترمینال های تونلی برای کابل های افشان ۳۵ میلی متر مربع یاکابل های مفتولی ۵۰ میلی متر مربع
 • مطابق استاندارد IEC1008, EN61-008, EN60898

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز