پوش باتن فلزی قرمز اشنایدر الکتریک جهت لامپ BA9s بدون لامپ | فروشگاه صنعت روز

پوش باتن فلزی قرمز اشنایدر الکتریک جهت لامپ BA9s بدون لامپ

تماس بگیرید

کد محصول:: XB4BW3465

شستی استوپ (قطع) (Aus – Stop)

از شستی استوپ برای قطع جریان بوبین کنتاکتور استفاده می شود. این شستی برعکس شستی استارت در حالت عادی بسته است. فقط زمانی که به آن فشار وارد کنیم، قطع می شود و با برداشتن دست از روی آن مجدداً بسته می شود.

توضیحات

پوش باتن فلزی قرمز اشنایدر الکتریک

پوش باتن فلزی قرمز اشنایدر الکتریک جهت لامپ BA9s بدون لامپ

پوش باتن فلزی

شستی استوپ (قطع) (Aus – Stop)

از شستی استوپ برای قطع جریان بوبین کنتاکتور استفاده می شود. این شستی برعکس شستی استارت در حالت عادی بسته است. فقط زمانی که به آن فشار وارد کنیم، قطع می شود و با برداشتن دست از روی آن مجدداً بسته می شود.

البته وقتی که کنتاکتور وصل را به وسیله استوپ قطع کنیم، این موضوع را می توان زمانی که جریان برق شبکه قطع می شود، مشاهده کرد که چگونه مدار کنتاکتور قطع و با برقرار شدن جریان برق کنتاکتور وصل نمی شود مگر اینکه دوباره مدار را استارت کنیم.

این نمونه شستی بدون لامپ است و لامپ های BA9s داخل آن نصب می شود.

 پوش باتن های اشنایدر الکتریک در سه نوع فلزی، پلاستیکی و باکالیت تولید می شوند. انواع پوش باتن های اشنایدر الکتریک عبارتند از:

  • امرجنسی: برای اعمال فرمان‌های اضطراری در تأسیسات الکتریکی از شستی‌ استوپ امرجنسی استفاده می‌شود.
  • استوپ استارت: شستی ها وسایل فرمان هستند که تحریک آن ها با دست و جهت فرمان قطع و وصل مدار انجام مى شود.
  • استوپ استارت دوبل: شستی دوبل از لحاظ کارکرد همانند استوپ استارت است با این تفاوت که هر دو فرمان قطع و وصل در یک شستی قرار دارند.

پوش باتن فلزی

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز