چراغ سیگنال فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی 24 ولت AC و DC | نمایندگی اشنایدر | محصولات اشنايدر الكتريك | اشنایدر | فروشگاه صنعت روز

چراغ سیگنال فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DC

تماس بگیرید

کد محصول:: XB4BV61

&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۳۴۳; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۴; د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۳۴۳; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;ل در &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۸; د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۸;تی و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۲۶; و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر میروند. &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ع ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۳۴۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;وت ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۳۴۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۳۴۳; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده می &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د و می تواند روشن بودن، خاموش بودن و یا عیب دستگاه و … را نشان دهد….

توضیحات

ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﻋﻼﻣﺖ دﻫﻨﺪه ﻳﺎ ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﺳﻴﮕﻨﺎل در ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌتی و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر میروند. ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻻﻣﭗ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻳﻦ ﻻﻣﭗ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد و می تواند روشن بودن، خاموش بودن و یا عیب دستگاه و … را نشان دهد. چراغ های مورد استفاده در مدار فرمان، یک چراغ کم قدرت (۲/۱ تا ۵ وات) است که با ولتاژهای مختلف از ۲۴ تا ۲۲۰ ولت کار می کند این چراغ ها معمولاً در سه رنگ استاندارد قرمز، سبز و نارنجی ساخته می شوند. برای مثال در کارخانه ای که تعداد زیادی موتور در واحدهای مختلف آن مشغول به کار می باشند و فواصل آنها تا تابلوی کنترل نسبتاً زیاد است، از چراغ سبزی که توسط کنتاکت بازی از کنتاکتور اصلی موتور روشن می شود حالت در مدار بودن موتورها را نمایش داد. در واقع با استفاده از کنتاکت های باز کنتاکتور می توان چراغ سبزی را که نمایشگر حالت خاموشی مدار است روشن نمود. در نقشه ها برای نمایش چراغ سیگنال از حرف h استفاده می شود.

فنی
کد فنی XB4BVB1
نام اختصاری XB4
نوع استفاده چراغ سیگنال با LED
نوع ولتاژ ۲۴VAC/DC
ابعاد
قطر ۲۲ میلی متر
خصوصیات ظاهری
جنس بدنه فلزی
رنگ سفید
محیطی
درجه حفاظت بر حسب IP IP66
X