کليد اتوماتیک اشنایدر سه پل 100 آمپر قدرت قطع 70KA ، کليد LV429670

کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۰۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KA

تماس بگیرید

کد محصول:: LV429670

که با عبور جریان گرم می شود. در صورتی که جریان عبوری از بی متال از جریان نامی بیش تر شود و در یک مدت معینی کم نشود، بی متال داغ و خم شده و با برخورد به میله ی تریپ برق را قطع می کند.

توضیحات

کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۰۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KA

LV429670 اتصال کوتاه و اضافه بار، دو عامل مهمی هستند که سبب خطا در سیستم های الکتریکی می شوند. این عوامل خسارت های جبران ناپذیری به تجهیزات الکتریکی می زنند، بنابراین برای جلوگیری از این خسارات باید از کلید اتوماتیک استفاده شود.

کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۰۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KA

یکی از تکنولوژی های قطع در کلیدهای اتوماتیک، حرارتی مغناطیسی یا TM-D است. این تکنولوژی، شامل دو حفاظت حرارتی و حفاظت مغناطیسی است. حفاظت حرارتی یک بی متال دارد

مشخصات فنی

 1. سِری ساخت NSX100H
  کد فنی LV429670
  نوع محصول قطع کننده مدار
  تعداد پل ۳ پل
  تعداد پل محافظت شده ۳ عدد
  میزان تحمل ناگهانی ولتاژ [Uimp] 8 کیلووات
  تکنولوژی قطع حرارتی – مغناطیسی
  کاربرد محصول توزیع
  رنج جریان(آمپر) ۷۰-۱۰۰A
  نوع تنظیم جریان اضافه بار کلید [ Ir] قابل تنظیم
  پشتیبانی نصب پشت صفحه
  کد ظرفیت قطع H
  رنج تنظیم جریان اضافه بار کلید ۰.۷…۱ *

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز