کنتاکت کمکی کلید مينياتوری ، کنتاکت کمکی کلید مينياتوری 1OC اشنایدر الکتریک AC/DC

کنتاکت کمکی کلید مینیاتوری

تماس بگیرید

کد محصول:: A9A26924

قدرت قطع یا Ics، حداکثر جریانی است که یک وسیله حفاظتی بدون این که آسیب ببیند، آن را قطع می کند.

توضیحات

کنتاکت کمکی کلید مینیاتوری

کنتاکت کمکی

کنتاکت کمکی کلید مینیاتوری ۱OC اشنایدر الکتریک AC/DC

 

auxiliary contact, Acti9, iOF, 1 OC, AC/DC

کنتاکت کمکی

قدرت قطع کلید مینیاتوری (ICS)

قدرت قطع یا Ics، حداکثر جریانی است که یک وسیله حفاظتی بدون این که آسیب ببیند، آن را قطع می کند.

قدرت قطع کلید مینیاتوری نباید کمتر از حداکثر جریان اتصال کوتاه امکان پذیر در مدار باشد. بزرگترین جریان اتصال کوتاه برای هر کلید از اتصال کوتاه در ترمینال های آن (پشت کلید) به دست می آید. به طور مثال در صورتی که در پشت MCB فاز به نول وصل شود، بزرگ ترین جریان اتصال کوتاه ایجاد می شود و این جریان در انتخاب قدرت قطع کلید مینیاتوری تعیین کننده است. جریان قدرت قطع کلید مینیاتوری باید از ماکزیمم جریان اتصال کوتاه عبوری از کلید بزرگ تر یا برابر با آن باشد.

مشخصات فنی
کد فنی A9A24924
نام اختصاری

Acti9, iOF, 1 OC, AC/DC

کاربرد محصول کنتاکت کمکی نشانگر خطا C60N