کد محصولات اشنایدر | فروشگاه صنعت روز | نمایندگی اشنایدر | نمایندگی اشنایدر الکتریک

کد محصولات اشنایدر

جستجوی محصولات بر اساس کد محصول

 

لیست محصولات

NameSKU
آچار (هندل) باز و بسته کشو کلید های هوایی اشنایدر الکتریک۴۷۹۴۴
آداپتور SDE برای کلیدLV429451
آداپتور برای ترمینال بلاک اشنایدرLAD96560
استارت استوپ دوبل پلاستیکی اشنایدر الکتریکXB5AL73415
استارت استوپ دوبل چراغ دار فلزی اشنایدر الکتریکXB4BL73731M5
استارت استوپ دوبل فلزی اشنایدر الکتریکXB4BL73415
استارتر موتور ۱۲ آمپر اشنایدر الکتریکLE1D12M7
استارتر موتور ۹ آمپر اشنایدر الکتریکLE1D09M7
امرجنسی کله قارچی باکالیت با یک کنتاکت NC اشنایدر الکتریکXB7NS8442
امرجنسی کله قارچی فلزی با دو کنتاکت NC اشنایدر الکتریکXB4BS8444
امرجنسی کله قارچی فلزی با سَری مشکی اشنایدر الکتریکXB4BC21
امرجنسی کله قارچی فلزی با کنتاکت ۱NC+1NO اشنایدر الکتریکXB4BS8445
امرجنسی کله قارچی فلزی با یک کنتاکت NC اشنایدر الکتریکXB4BS8442
امرجنسی کله قارچی فلزی پوش پول اشنایدر الکتریکXB4BT842
امرجنسی کله قارچی فلزی کلیددار با یک کنتاکت NC اشنایدر الکتریکXB4BS9442
امرجنسی کله قارچی کلیددار باکالیت با دو کنتاکت NC اشنایدر الکتریکXB7NS9442
امرجنسی کله قارچی کلیددار فلزی با کنتاکت ۱NC+1NO اشنایدر الکتریکXB4BS9445
اینترلاک کلید اتوماتیک NSX100-250 اشنایدر الکتریکLV429270
اینترلاک کلید اتوماتیک NSX400-630 اشنایدر الکتریکLV432520
اینترلاک کلید هوایی NT فیکس اشنایدر الکتریک۳۳۲۰۰
اینترلاک کلید هوایی NW اشنایدر الکتریک۴۷۹۲۶
اینترلاک مکانیکی NSX100-250 اشنایدر الکتریکLV429354
اینورتر ۰.۱۸ کیلو وات ATV312 اشنایدرATV312H018M2
اینورتر ۰.۱۸ کیلو وات تک فاز ATV12 اشنایدرATV12H018M2
اینورتر ۰.۱۸ کیلو وات تک فاز ATV31 اشنایدرATV31H018M2
اینورتر ۰.۱۸ کیلو وات تک فازATV11 اشنایدرATV11HU05M2
اینورتر ۰.۳۷ کیلو وات تک فاز ATV11 اشنایدرATV11HU09M2
اینورتر ۰.۳۷ کیلو وات تک فاز ATV31 اشنایدرATV31H037M2
اینورتر ۰.۳۷ کیلو وات تک فاز ATV312 اشنایدرATV312H037M2
اینورتر ۰.۳۷ کیلو وات سه فازATV31 اشنایدرATV31H037N4
اینورتر ۰.۵۵ کیلو وات تک فاز ATV11 اشنایدرATV11HU12M2
اینورتر ۰.۵۵ کیلو وات تک فاز ATV31 اشنایدرATV31H055M2
اینورتر ۰.۵۵ کیلو وات سه فاز ATV312 اشنایدرATV312H055N4
اینورتر ۰.۵۵ کیلو وات سه فازATV31 اشنایدرATV31H055N4
اینورتر ۰.۷۵ کیلو وات تک فاز ATV11 اشنایدرATV11HU18M2
اینورتر ۰.۷۵ کیلو وات تک فاز ATV12 اشنایدرATV12H075M2
اینورتر ۰.۷۵ کیلو وات تک فاز ATV312 اشنایدرATV312H075M2
اینورتر ۰.۷۵ کیلو وات تک فاز ATV32 اشنایدرATV32H075M2
اینورتر ۰.۷۵ کیلو وات سه فاز ATV212 اشنایدرATV212H075N4
اینورتر ۰.۷۵ کیلو وات سه فاز ATV31 اشنایدرATV31H075N4
اینورتر ۰.۷۵ کیلو وات سه فاز ATV312 اشنایدرATV312H075N4
اینورتر ۰.۷۵ کیلو وات سه فاز ATV32 اشنایدرATV32H075N4
اینورتر ۱.۱ کیلو وات ATV312 اشنایدرATV312HU11N4
اینورتر ۱.۱ کیلو وات تک فاز ATV31 اشنایدرATV31HU11M2
اینورتر ۱.۱ کیلو وات تک فاز ATV312 اشنایدر
اینورتر ۱.۱ کیلو وات سه فاز ATV31 اشنایدرATV31HU11N4
اینورتر ۱.۵ کیلو وات تک فاز ATV11 اشنایدرATV11HU29M2
اینورتر ۱.۵ کیلو وات تک فاز ATV12 اشنایدرATV12HU15M2
اینورتر ۱.۵ کیلو وات تک فاز ATV212 اشنایدرATV212HU15N4
اینورتر ۱.۵ کیلو وات تک فاز ATV31 اشنایدرATV31HU15M2
اینورتر ۱.۵ کیلو وات تک فاز ATV312 اشنایدرATV312HU15M2
اینورتر ۱.۵ کیلو وات تک فاز ATV32 اشنایدرATV32HU15M2
اینورتر ۱.۵ کیلو وات سه فاز ATV31 اشنایدرATV31HU15N4
اینورتر ۱.۵ کیلو وات سه فاز ATV312 اشنایدرATV312HU15N4
اینورتر ۱.۵ کیلو وات سه فاز ATV32 اشنایدرATV32HU15N4
اینورتر ۱۱ کیلو وات سه فاز ATV212 اشنایدرATV212HD11N4
اینورتر ۱۱ کیلو وات سه فاز ATV31 اشنایدرATV31HD11N4
اینورتر ۱۱ کیلو وات سه فاز ATV312 اشنایدرATV312HD11N4
اینورتر ۱۵ کیلو وات سه فاز ATV212 اشنایدرATV212HD15N4
اینورتر ۱۵ کیلو وات سه فاز ATV31 اشنایدرATV31HD15N4
اینورتر ۱۵ کیلو وات سه فاز ATV312 اشنایدرATV312HD15N4
اینورتر ۱۵ کیلو وات سه فاز ATV32 اشنایدرATV32HD15N4
اینورتر ۱۸.۵ کیلو وات سه فاز ATV212 اشنایدرATV212HD18N4
اینورتر ۲.۲ کیلو وات تک فاز ATV11 اشنایدرATV11HU41M2
اینورتر ۲.۲ کیلو وات تک فاز ATV31 اشنایدرATV31HU22M2
اینورتر ۲.۲ کیلو وات تک فاز ATV312 اشنایدرATV312HU22M2
اینورتر ۲.۲ کیلو وات تک فاز ATV32 اشنایدرATV32HU22M2
اینورتر ۲.۲ کیلو وات سه فاز ATV212 اشنایدرATV212HU22N4
اینورتر ۲.۲ کیلو وات سه فاز ATV31 اشنایدرATV31HU22N4
اینورتر ۲.۲ کیلو وات سه فاز ATV312 اشنایدرATV312HU22N4
اینورتر ۲.۲ کیلو وات سه فاز ATV32 اشنایدرATV32HU22N4
اینورتر ۲۲ کیلو وات سه فاز ATV212 اشنایدرATV212HD22N4
اینورتر ۳ کیلو وات ATV312 اشنایدرATV312HU30N4
اینورتر ۳ کیلو وات تک فاز ATV31 اشنایدرATV31HU30M3
اینورتر ۳ کیلو وات سه فاز ATV212 اشنایدرATV212HU30N4
اینورتر ۳ کیلو وات سه فاز ATV32 اشنایدرATV32HU30N4
اینورتر ۳ کیلو وات سه فازATV31 اشنایدرATV31HU30N4
اینورتر ۳۰ کیلو وات سه فاز ATV212 اشنایدرATV212HD30N4
اینورتر ۴ کیلو وات تک فاز ATV31 اشنایدرATV31HU40M3
اینورتر ۴ کیلو وات سه فاز ATV212 اشنایدرATV212HU40N4
اینورتر ۴ کیلو وات سه فاز ATV31 اشنایدرATV31HU40N4
اینورتر ۴ کیلو وات سه فاز ATV312 اشنایدرATV312HU40N4
اینورتر ۴ کیلو وات سه فاز ATV32 اشنایدرATV32HU40N4
اینورتر ۴۵ کیلو وات سه فاز ATV212 اشنایدرATV212HD45N4
اینورتر ۵.۵ کیلو وات تک فاز ATV31 اشنایدرATV31HU55M3
اینورتر ۵.۵ کیلو وات سه فاز ATV212 اشنایدرATV212HU55N4
اینورتر ۵.۵ کیلو وات سه فاز ATV31 اشنایدرATV31HU55N4
اینورتر ۵.۵ کیلو وات سه فاز ATV312 اشنایدرATV312HU55N4
اینورتر ۵.۵ کیلو وات سه فاز ATV32 اشنایدرATV32HU55N4
اینورتر ۵۵ کیلو وات سه فاز ATV212 اشنایدرATV212HD55N4
اینورتر ۷.۵ کیلو وات تک فاز ATV31 اشنایدرATV31HU75M3
اینورتر ۷.۵ کیلو وات سه فاز ATV212 اشنایدرATV212HU75N4
اینورتر ۷.۵ کیلو وات سه فاز ATV312 اشنایدرATV312HU75N4
اینورتر ۷.۵ کیلو وات سه فاز ATV32 اشنایدرATV32HU75N4
اینورتر ۷.۵ کیلو وات سه فازATV31 اشنایدرATV31HU75N4
اینورتر ۷۵ کیلو وات سه فاز ATV212 اشنایدرATV212HD75N4
اینورتر۳۷ کیلو وات سه فاز ATV212 اشنایدرATV212HD37N4
باطری میکرلوژیک های کلید هوایی و کمپکت اشنایدر
بوبین ۱۱۰،۱۱۵VAC مخصوص کنتاکتور سری LC1F185 و LC1F225 اشنایدرLX1FG110
بوبین ۲۲۰.۲۳۰ ولت AC مخصوص کنتاکتور سری LC1F265 و LC1F330LX1FH2202
بوبین ۲۲۰.۲۳۰ ولت DC مخصوص کنتاکتور سری LC1F185 و LC1F225LX4FG220
بوبین ۳۸۰،۴۰۰VAC مخصوص کنتاکتور سری LC1F185 و LC1F225 اشنایدرLX1FG380
بوبین ۳۸۰،۴۰۰VAC مخصوص کنتاکتور سری LC1F630 و LC1F1250 اشنایدرLX1FL380
بوبین ، ۲۲۰VAC مخصوص کنتاکتور سری LC1F115 و LC1F150 اشنایدرLX1FF220
بوبین ۱۱۰ - ۱۱۵ ولت AC مخصوص کنتاکتور سری LC1F115 و LC1F150 اشنایدرLX1FF110
بوبین ۱۱۰ - ۱۱۵ ولت AC مخصوص کنتاکتور سری LC1F265 و LC1F330 اشنایدرLX1FH1102
بوبین ۱۱۰ - ۱۱۵ ولت AC مخصوص کنتاکتور سری LC1F400 اشنایدرLX1FJ110
بوبین ۱۱۰،۱۲۰VAC مخصوص کنتاکتور سری LC1F500 اشنایدرLX1FK110
بوبین ۱۱۰،۱۲۰VACمخصوص کنتاکتور سری LC1F630 و LC1F1250 اشنایدرLX1FL110
بوبین ۱۱۰VDC مخصوص کنتاکتور سری LC1F115 و LC1F150 اشنایدرLX4FF110
بوبین ۲۲۰،۲۳۰VAC مخصوص کنتاکتور سری LC1F185 و LC1F225 اشنایدرLX1FG220
بوبین ۲۲۰VAC مخصوص کنتاکتور سری LC1D115 و LC1D150 اشنایدرLX1D8M7
بوبین ۲۲۰VAC مخصوص کنتاکتور سری LC1D80 و LC1D95 اشنایدرLX1D6M7
بوبین ۲۴VAC ،۵۰-۶۰ HZ مخصوص کنتاکتور سری LC1D115 و LC1D150LX1D8B7
بوبین ۲۴VDC مخصوص کنتاکتور سری LC1F115 و LC1F150 اشنایدرLX4FF024
بوبین ۲۴VDC مخصوص کنتاکتور سری LC1F265 و LC1F330 اشنایدرLX4FH024
بوبین ۳۸۰VAC ،۵۰-۶۰ HZ مخصوص کنتاکتور سری LC1F115 و LC1F150LX1FF380
بوبین ۴۸VAC ،۵۰-۶۰ HZ مخصوص کنتاکتور سری LC1D115 و LC1D150LX1D8E7
بوبین ۴۸VAC مخصوص کنتاکتور سری LC1F115 و LC1F150 اشنایدرLX1FF048
بوبین ۴۸VAC مخصوص کنتاکتور سری LC1F185 و LC1F225 اشنایدرLX1FG048
بوبین ۴۸VAC مخصوص کنتاکتور سری LC1F265 و LC1F330 اشنایدرLX1FH0482
بوبین۲۴VDC سری LC1F185 و LC1F225 اشنایدرLX4FG024
بوبین ۳۸۰،۴۰۰VAC مخصوص کنتاکتور سری LC1F400 اشنایدرLX1FJ380
بوبین ۲۲۰،۲۳۰VAC مخصوص کنتاکتور سری LC1F400 اشنایدرLX1FJ220
بوبین ۳۸۰،۴۱۵VAC مخصوص کنتاکتور سری LC1F265 و LC1F330 اشنایدرLX1FH3802
بیمتال ۰.۱۶ الی ۰.۲۵ آمپرLRD02
بیمتال ۰.۲۵ الی ۰.۴ آمپرLRD03
بیمتال ۰.۴ الی ۰.۶۳ آمپرLRD04
بیمتال ۰.۶۳ الی ۱ آمپرLRD05
بیمتال ۱ الی ۱.۶۳ آمپرLRD06
بیمتال ۱.۶۳ الی ۲.۵ آمپرLRD07
بیمتال ۱۲ الی ۱۸ آمپرLRD21
بیمتال ۱۳۲ الی ۲۲۰ آمپر اشنایدر الکتریکLR9F5371
بیمتال ۱۶ الی ۲۴ آمپرLRD22
بیمتال ۱۷ الی ۲۵ آمپرLRD325
بیمتال ۲.۵ الی ۴ آمپرLR3D08
بیمتال ۳۰ الی ۳۸ آمپرLRD35
بیمتال ۳۰۰ تا ۵۰۰ آمپر اشنایدر الکتریکLR9F7379
بیمتال ۴ الی ۶ آمپرLRD10
بیمتال ۴۸ الی ۸۰ آمپر اشنایدر الکتریکLR9F5363
بیمتال ۵.۵ الی ۸ آمپرLRD12
بیمتال ۶۰ الی ۱۰۰ آمپرمخصوص کنتاکتور سری LC1F115...LC1F185 اشنایدر الکتریکLR9F5367
بیمتال ۷ الی ۱۰ آمپرLRD14
بیمتال ۹ الی ۱۳ آمپرLRD16
بیمتال ۹۰ الی ۱۵۰ آمپر مخصوص کنتاکتور سری LC1F115...LC1F185 اشنایدر الکتریکLR9F5369
پراب اندازه گیری سطح مایع اشنایدر <=100 سانتی گرادLA9RM201
پلاتین ۱۱۵ آمپر کنتاکتور سری D اشنایدرLA5D1158031
پلاتین ۱۱۵ و ۱۵۰ آمپر کنتاکتور سری F اشنایدرLA5FF431
پلاتین ۱۵۰ آمپر کنتاکتور سری D اشنایدرLA5D150803
پلاتین ۱۸۵ و ۲۲۵ آمپر کنتاکتور سری F اشنایدرLA5FG431
پلاتین ۲۶۵ آمپر کنتاکتور سری F اشنایدرLA5FH431
پلاتین ۳۳۰ و ۴۰۰ آمپر کنتاکتور سری F اشنایدرLA5F400803
پلاتین ۵۰۰ آمپر کنتاکتور سری F اشنایدرLA5F500803
پلاتین ۶۳۰ آمپر کنتاکتور سریF اشنایدرLA5F630803
پوش باتن باکالیت سبز اشنایدر الکتریکXB7NA31
پوش باتن باکالیت قرمز اشنایدر الکتریکXB7NA42
پوش باتن باکالیت مشکی اشنایدر الکتریکXB7NA21
پوش باتن پلاستیکی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB5NW35B5
پوش باتن پلاستیکی سبز اشنایدر الکتریکXB5AN31
پوش باتن پلاستیکی قرمز اشنایدر الکتریکXB5NA42
پوش باتن پوش پول باکالیت سبز اشنایدر الکتریک با کنتاکت ۱N0+1NCXB7NH35
پوش باتن فلزی آبی اشنایدر الکتریکXB4BA61
پوش باتن فلزی آبی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BW36B5
پوش باتن فلزی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BW31M5
پوش باتن فلزی زرد اشنایدر الکتریک
پوش باتن فلزی سبز اشنایدر الکتریکXB4BA31
پوش باتن فلزی سبز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BW33M5
پوش باتن فلزی سبز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BW33B5
پوش باتن فلزی سبز اشنایدر الکتریک با پوشش محافظXB4BP31
پوش باتن فلزی سبز اشنایدر الکتریک جهت لامپ BA9s بدون لامپXB4BW3365
پوش باتن فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BW31B5
پوش باتن فلزی سفید اشنایدر الکتریک جهت لامپ BA9s بدون لامپXB4BW3165
پوش باتن فلزی قرمز اشنایدر الکتریکXB4BA42
پوش باتن فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BW34M5
پوش باتن فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با پوشش محافظXB4BP42
پوش باتن فلزی قرمز اشنایدر الکتریک جهت لامپ BA9s بدون لامپXB4BW3465
پوش باتن فلزی مشکی اشنایدر الکتریکXB4BA21
پوش باتن فلزی مشکی اشنایدر الکتریک با پوشش محافظXB4BP21
پوش باتن فلزی نارنجی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BW35M5
پوش باتن فلزی نارنجی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BW35B5
پوش باتن فلزی نارنجی اشنایدر الکتریک جهت لامپ BA9s بدون لامپXB4BW3565
پین اتصالی کلید اتوماتیک۴۷۹۶۳
پین اتصالی کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک۴۷۹۶۱
پین اتصالی کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سری NSX رنج جریان ۰ تا ۶۳۰ آمپرLV432490
پین اتصالی کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سری NW رنج جریان ۲۰۰۰ تا ۳۲۰۰ آمپر مخصوص کشویی۴۷۹۶۲
پین اتصالی کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سری NW رنج جریان ۲۵۰۰ تا ۳۲۰۰ آمپر۴۷۹۶۵
پین اتصالی کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سری NW رنج جریان ۲۵۰۰ تا ۳۲۰۰ آمپر۴۷۹۶۷
پین اتصالی کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سری NW رنج جریان ۴۰۰۰ آمپر۴۷۹۶۹
پین اتصالی کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سری NW رنج جریان ۸۰۰ تا ۲۰۰۰ آمپر۴۷۹۶۴
تایمر بادی ۰.۱ تا ۳۰ ثانیه اشنایدرLADT2
تایمر بادی ۰.۱ تا ۳۰ ثانیه مخصوصLADR2
تایمر بادی ۱۰تا ۱۸۰ثانیه OF DELAYLADR4
تایمر بادی ۱۰تا ۱۸۰ثانیه اشنایدرLADT4
تایمر تاخیر در وصل ۱ ثانیه تا ۱۰۰ ساعت اشنایدر الکتریکRE17RAMU
تایمر تاخیر در وصل قابل تنظیم, ۰.۰۵ ثانیه تا ۳۰۰ ساعت اشنایدر الکتریکRE7TP13BU
تایمر ستاره مثلث ۰.۰۵ ثانیه تا ۳۰۰ ثانیه اشنایدرRE22R1QCMU
ترانس جریان CT با قطر ۱۲۰ میلی متر اشنایدر۵۰۴۴۰
ترانس جریان CT با قطر ۲۰۰ میلی متر اشنایدر۵۰۴۴۱
ترانس جریان CT با قطر ۳۰ میلی متر اشنایدر۵۰۴۳۷
ترانس جریان CT با قطر ۳۰۰ میلی متر اشنایدر۵۰۴۴۲
ترانس جریان CT با قطر ۵۰ میلی متر اشنایدر۵۰۴۳۸
ترانس جریان CT با قطر ۸۰ میلی متر اشنایدر۵۰۴۳۹
جرقه گیر کلید هوایی اشنایدر الکتریک۴۷۹۳۵
جرقه گیر کلید هوایی اشنایدر الکتریک۴۷۹۳۶
جرقه گیر کلید هوایی اشنایدر الکتریک۴۷۹۳۴
جعبه فرمان امرجنسی با کنتاکت کمکی ۱NC اشنایدر الکتریکXALK178
جعبه فرمان امرجنسی با کنتاکت کمکی ۱NO+1NC اشنایدر الکتریکXALK178E
جعبه فرمان بدون پوش باتن تک دکمه اشنایدر الکتریکXALD01
جعبه فرمان بدون پوش باتن چهار دکمه اشنایدر الکتریکXALD04
جعبه فرمان بدون پوش باتن دو دکمه اشنایدر الکتریکXALD02
جعبه فرمان بدون پوش باتن سه دکمه اشنایدر الکتریکXALD03
جعبه فرمان دو دکمه + یک چراغ سیگنال اشنایدر الکتریکXALD363M
جعبه فرمان دو دکمه با علامت I و O اشنایدر الکتریکXALD213
جعبه فرمان دو دکمه با علامت استارت استوپ روی جعبه اشنایدر الکتریکXALD211H29
جعبه فرمان دو دکمه با علامت استارت استوپ روی دکمه اشنایدر الکتریکXALD215
جعبه فرمان سه دکمه اشنایدر الکتریکXALD334
جعبه فرمان یک دکمه استارت اشنایدر الکتریکXALD103
جعبه فرمان یک دکمه با علامت I اشنایدر الکتریکXALD102
جعبه فرمان یک دکمه با علامت O اشنایدر الکتریکXALD112
چراغ سیگنال آبی بدون لامپ باکالیت اشنایدر الکتریک با تغذیه مستقیم ≤۲۵۰XB7EV66P
چراغ سیگنال باکالیت آبی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB7EV06MP
چراغ سیگنال باکالیت آبی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB7EV06BP
چراغ سیگنال باکالیت زرد اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB7EV05MP
چراغ سیگنال باکالیت سبز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB7EV03MP
چراغ سیگنال باکالیت سبز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB7EV03BP
چراغ سیگنال باکالیت سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB7EV07MP
چراغ سیگنال باکالیت قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB7EV04MP
چراغ سیگنال باکالیت قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB7EV04BP
چراغ سیگنال پلاستکی آبی با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB5AVB6
چراغ سیگنال پلاستیکی سبز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB5AVB3
چراغ سیگنال پلاستیکی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB5AVB1
چراغ سیگنال پلاستیکی نارنجی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB5AVB5
چراغ سیگنال زرد باکالیت اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB7EV05BP
چراغ سیگنال زرد بدون لامپ باکالیت اشنایدر الکتریک با تغذیه مستقیم ≤۲۵۰XB7EV65P
چراغ سیگنال سبز بدون لامپ اشنایدر الکتریک باکالیت با تغذیه مستقیم ≤۲۵۰XB7EV63P
چراغ سیگنال شفاف بدون لامپ باکالیت اشنایدر الکتریک با تغذیه مستقیم ≤۲۵۰XB7EV67P
چراغ سیگنال فلزی آبی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BVM6
چراغ سیگنال فلزی آبی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BVB6
چراغ سیگنال فلزی زرد بدون لامپ اشنایدر الکتریکXB4BV65
چراغ سیگنال فلزی سبز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BVM3
چراغ سیگنال فلزی سبز بدون لامپ اشنایدر الکتریکXB4BV63
چراغ سیگنال فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BVM1
چراغ سیگنال فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BV61
چراغ سیگنال فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BVM4
چراغ سیگنال فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BVB4
چراغ سیگنال فلزی قرمز بدون لامپ اشنایدر الکتریکXB4BV64
چراغ سیگنال فلزی نارنجی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BVB5
چراغ سیگنال فلزی نارنجی با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BVM5
چراغ سیگنال قرمز بدون لامپ باکالیت اشنایدر الکتریک با تغذیه مستقیم ≤۲۵۰XB7EV64P
چراغ سیگنال قرمز پلاستیکی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB5AVB4
خازن ۷.۵ کیلووار ۴۰۰ ولت اشنایدرBLRCS075A090B40
دسته شارژ (هندل) کلید هوایی اشنایدر الکتریک سری NW۴۷۹۴۰
دسته کلید اتوماتیک با میله گردان NSX100-250 اشنایدر الکتریکLV429338
دسته گردان کلید اتوماتیک NS800 - 1600 اشنایدر الکتریک۳۳۸۷۸
دسته گردان کلید اتوماتیک NSX400-630 اشنایدر الکتریکLV432598
دسته گردان مستقیم کلید اتوماتیک NSX100-250 اشنایدر الکتریکLV429337
دکمه پوش باتن سفید اشنایدر جهت نصب روی کلید جرثقیلXACA9411
دکمه پوش باتن قرمز اشنایدر جهت نصب روی کلید جرثقیلXACA9414
دکمه پوش باتن مشکی اشنایدر جهت نصب روی کلید جرثقیلXACA9412
دکمه فشاری ۱ بسته کلید هوایی اشنایدر الکتریک۴۸۵۳۴
رله آندر ولتاژ ۱۰۰-۱۳۰ ولت AC و DC کلید هوایی فیکس اشنایدر۴۷۳۸۲
رله آندر ولتاژ ۱۱۰- ۱۳۰ ولت DC کلید هوایی اشنایدر۳۳۶۷۰
رله آندر ولتاژ ۲۰۰-۲۵۰ ولت AC و DC کلید هوایی فیکس اشنایدر۴۷۳۸۳
رله پلاگین ۵ آمپر ۲۲۰ ولت AC اشنایدرRHN411M
رله شنت تریپ ۱۱۰-۱۳۰LV429386
رله شنت تریپ ۱۲۵ ولت DC کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریکLV429393
رله شنت تریپ ۲۰۰-۲۵۰ ولت AC و DC کلید هوایی فیکس اشنایدر۴۷۳۶۳
رله شنت تریپ ۲۰۰-۲۵۰ ولت AC و DC کلید هوایی فیکس اشنایدر۳۳۶۶۲
رله شیشه ای ۱۴ پایه ۲۳۰ ولت AC و ۶ آمپر اشنایدرRXM4AB1P7
رله شیشه ای ۱۴ پایه ۲۳۰ ولت AC و ۶ آمپر با LED اشنایدرRXM4AB2P7
رله شیشه ای ۱۴ پایه ۲۴ ولت AC و ۶ آمپر با LED اشنایدرRXM4AB2B7
رله شیشه ای ۱۴ پایه ۲۴ ولت DC و ۶ آمپر اشنایدرRXM4AB1BD
رله شیشه ای ۱۴ پایه ۲۴ ولت DC و ۶ آمپر با LED اشنایدرRXM4AB2BD
رله شیشه ای ۸ پایه ۲۴ ولت AC بدون LED اشنایدرRXM2AB1B7
رله شیشه ای ۸ پایه ۲۴ ولت DC و ۱۲ آمپرRXM2AB2BD
رله شیشه ای ۸ پایه۲۳۰ ولت AC بدون LED اشنایدرRXM2AB1P7
رله ضربه ای ۱۶ آمپرA9C30211
رله ضربه ای ۱۶ آمپر تک پل با بوبین ۱۱۰ ولت DC و ۲۳۰...۲۴۰ ولت AC اشنایدر الکتریکA9C30811
رله ضربه ای ۱۶ آمپر دو پل ۱NO+1NC با بوبین ۱۱۰ ولت DC و ۲۳۰...۲۴۰ ولت AC اشنایدر الکتریکA9C30815
رله ضربه ای ۱۶ آمپر دو پل ۲NO با بوبین ۱۱۰ ولت DC و ۲۳۰...۲۴۰ ولت AC اشنایدر الکتریکA9C30812
رله کنترل پمپ اشنایدرRM35BA10
رله کنترل جریان اشنایدر رنج ۰.۱۵...۱۵ آمپرRM35JA32MW
رله کنترل جریان اشنایدر رنج ۵۰۰...۲ میلی آمپرRM35JA31MW
رله کنترل جریان رنج ۲۰...۲ آمپرRM17JC00MW
رله کنترل سرعت اشنایدرRM35S0MW
رله کنترل سطح مایع اشنایدرRM35LM33MW
رله کنترل فرکانس اشنایدر- RM35RM35HZ21FM
رله کنترل ولتاژ اشنایدر رنج ۱۵ تا ۶۰۰ ولتRM35UA13MW
رله کنترل ولتاژ اشنایدر رنج ۱۹۴ تا ۵۲۸ ولت ACRM35UB330
رله کنترل ولتاژ تک فاز اشنایدر رنج ۲۰ تا ۸۰ ولت AC و DCRM17UBE16
رله کنترل ولتاژ تک فاز اشنایدر رنج ۲۰ تا ۸۰ ولت AC و DC
رله کنترل ولتاژ تک فاز اشنایدر رنج ۹ تا ۱۵ولت DCRM17UAS14
رله نشانگر خطای کلید هوایی فیکس اشنایدر الکتریک۴۷۳۵۳
رله نشتی جریان RH99M 110...130 VAC اشنایدر۵۶۱۷۲
رله نشتی جریان RH99M 220...240 VAC اشنایدر۵۶۱۷۳
رله نشتی جریان RH99P 220...240 VAC اشنایدر۵۶۲۷۳
سافت استارتر ۱۱ کیلو وات ATS48 اشنایدرATS48D22Q
سافت استارتر ۱۱۰ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22C21Q
سافت استارتر ۱۳۲ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22C25Q
سافت استارتر ۱۵ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22D32Q
سافت استارتر ۱۵ کیلو وات ATS48 اشنایدرATS48D32Q
سافت استارتر ۱۶۰ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22C32Q
سافت استارتر ۲۲ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22D47Q
سافت استارتر ۲۲۰ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22C41Q
سافت استارتر ۲۵۰ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22C48Q
سافت استارتر ۳۰ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22D62Q
سافت استارتر ۳۱۵ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22C59Q
سافت استارتر ۳۷ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22D75Q
سافت استارتر ۴۵ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22D88Q
سافت استارتر ۵۵ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22C11Q
سافت استارتر ۷.۵ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22D17Q
سافت استارتر ۷.۵ کیلو وات ATS48 اشنایدرATS48D17Q
سافت استارتر ۷۵ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22C14Q
سافت استارتر ۹۰ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22C17Q
ست اتصال تغذیه و قفل کنتاکتور D9 الی D32 اشنایدرLAD9R1
سرو موتور درایو اشنایدر توان ۴۰۰ وات ۳۰۰۰RPM تک فازLXM28AU04M3X
سرو موتور درایو اشنایدر توان ۷۵۰ وات ۳۰۰۰RPM تک فازLXM28AU07M3X
سرو موتور درایو اشنایدر توان یک کیلو وات ۲۰۰۰RPM تک فازLXM26DU10M3X
سرو موتور درایو توان ۷۵۰ وات تک فاز اشنایدرLXM05BD10M3X
سلکتور سوئیچ اشنایدر الکتریک سه حالته ماندگار سبز با LED داخلی با ولتاژ ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BK133M5
سلکتور سوئیچ باکالیت دو حالته کلیددار اشنایدر الکتریکXB7NG21
سلکتور سوئیچ باکالیت دو حالته ماندگار اشنایدر الکتریکXB7ND21
سلکتور سوئیچ باکالیت سه حالته کلیددار اشنایدر الکتریکXB7NG33
سلکتور سوئیچ باکالیت سه حالته ماندگار اشنایدر الکتریکXB7ND33
سلکتور سوئیچ پلاستیکی دو حالته کلیددار اشنایدر الکتریکXB5AG03
سلکتور سوئیچ پلاستیکی سه حالته اشنایدر الکتریکXB5AD33
سلکتور سوئیچ دو حالته اشنایدر الکتریک با بازگشت فنری از چپ به راستXB4BD41
سلکتور سوئیچ دو حالته دسته بلند اشنایدر الکتریکXB4BJ21
سلکتور سوئیچ دو حالته ماندگار اشنایدر الکتریک با LED داخلی با ولتاژ ۲۴ ولت AC و DCXB4BK124B5
سلکتور سوئیچ دو حالته ماندگار اشنایدر الکتریک با یک کنتاکت NOXB4BD21
سلکتور سوئیچ دو حالته ماندگار مشکی اشنایدر الکتریک با کنتاکت ۱NO+1NCXB4BD25
سلکتور سوئیچ دو حالته ماندگار نارنجی اشنایدر الکتریک با LED داخلی با ولتاژ ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BK125M5
سلکتور سوئیچ سه حالته اشنایدر الکتریکXB4BJ33
سلکتور سوئیچ سه حالته اشنایدر الکتریک با بازگشت فنری به مرکزXB4BD53
سلکتور سوئیچ سه حالته دسته بلند اشنایدر الکتریک با بازگشت فنری به مرکزXB4BJ53
سلکتور سوئیچ سه حالته ماندگار اشنایدر الکتریک
سلکتور سوئیچ کلیددار دو حالته اشنایدر الکتریک با بازگشت فنری به چپXB4BG61
سلکتور سوئیچ کلیددار دو حالته ماندگار اشنایدر الکتریکXB4BG21
سلکتور سوئیچ کلیددار سه حالته ماندگار اشنایدر الکتریک با موقعیت کلید در مرکزXB4BG33
سلکتور سوئیچ کلیددار سه حالته ماندگار اشنایدر الکتریک با موقعیت کلید در هر جهتXB4BG03
سلکتور سوئیچ کلیددار مشکی دو حالته ماندگار اشنایدر الکتریکXB4BG41
سنسور آلتراسونیک اشنایدر الکتریکXX930A3A1M12
سنسور القایی اشنایدر الکتریک XS دو سیمه با سری قابل چرخشXS7C4A1DPG13
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۰۴ بار اشنایدر الکتریکXMLB004A2S11
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۱۰ بار اشنایدر الکتریک
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۱۰ بار اشنایدر الکتریکXMLA010A2S11
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۱۶۰ بار اشنایدر الکتریکXMLA160D2S11
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۲۰ بار اشنایدر الکتریکXMLA020A2S11
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۳۰۰ بار اشنایدر الکتریکXMLA300D2S11
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۳۵ بار اشنایدر الکتریکXMLA035A2S11
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۵۰۰ بار اشنایدر الکتریکXMLA500D2S11
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۷۰ بار اشنایدر الکتریکXMLA070E2S11
سنسور خازنی بدنه پلاستیکی اشنایدر الکتریک با قطر ۳۰ میلی مترXT230A1PCM12
سنسور خازنی بدنه فلزی با قطر ۱۲ میلی مترXT112S1NAL2
سنسور سرعت
سنسور سرعت
سنسور فتو الکتریکXUB5BPANM12
سنسور فتو الکتریک رفلکتوریXUB1BPANL2
سوئیچ کمکی قطع و وصل اشنایدر الکتریک مدل NSX100-630LV429287
سوئیچ کمکی کلید هوایی اشنایدر الکتریک۳۳۱۷۰
شاسی جرثقیل اشنایدر تک سرعته شش دکمهXACA671
شاسی جرثقیل اشنایدر تک سرعته هشت دکمهXACA871
شاسی جرثقیل اشنایدر دو سرعته چهار دکمهXACA491
شاسی جرثقیل اشنایدر دو سرعته شش دکمهXACA691
شاسی جرثقیل اشنایدر دو سرعته هشت دکمهXACA891
صفحه کناری کشویی اصلی مخصوص کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک مدل NSX100-250LV429282
صفحه کناری کشویی اصلی مخصوص کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک مدل NSX400-630LV432532
صفحه کناری کشویی مخصوص کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک مدل NSX100-250LV429283
صفحه کناری کشویی مخصوص کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک مدل NSX400-630LV432533
قاب کلید هوایی فیکس NW اشنایدر الکتریک۴۸۶۰۱
قاب کلید هوایی کشویی NT اشنایدر۳۳۸۵۷
قفل مکانیکی اشنایدر D80 الی D95، بدون اینترلاک الکتریکیLA9D50978
قفل مکانیکی اشنایدر مدل D115 الی D150 ، همراه با اینترلاک الکتریکیLA9D11502
قفل مکانیکی کنتاکتور اشنایدر سری FLA9FJ970
کابل ارتباطی اینترلاک ۲.۵ متری کلید هوایی فیکس و کشویی اشنایدر الکتریک سری NW/NT۳۳۲۰۹
کابل اینترلاک کلید هوایی اشنایدر الکتریک NT /NW رنج ۸۰۰ آمپر الی ۶۳۰۰ آمپر فیکس .کشویی۴۸۶۱۰
کانکتور کمکی ۹ سیمه کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سری NSX100-630LV429272
کانکشن پین اتصال کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک۴۷۹۹۳
کانکشن پین اتصال کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک۴۷۹۹۱
کانکشن پین اتصال کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک۴۷۹۹۰
کانکشن پین اتصال کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سری NW رنج جریان ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر ۴ پل مخصوص کلید های فیکس۴۷۹۳۳
کاور شاسی کلید هوایی اشنایدر الکتریک مخصوص سریNW و NW با DC۴۸۶۰۴
کاور واتروف (ضد آب و گرد غبار) شاسی کلید هوایی اشنایدر الکتریک۴۸۵۳۶
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر سه پل ۲۵ آمپر
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر سه پل ۳۲ آمپر
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر سه پل ۴۰ آمپر
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر سه پل ۵۰ آمپر
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۱۰۰ آمپرEZC100H3100
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۱۲۵ آمپرEZC250H3125
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۱۵ آمپرEZC100H3015
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۱۶۰ آمپرEZC250H3160
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۱۷۵ آمپرEZC250H3175
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۲۰ آمپرEZC100H3020
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۲۰۰ آمپرEZC250H3200
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۲۵ آمپرEZC100H3025
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۲۵۰ آمپرEZC250H3250
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۳۰ آمپرEZC100H3030
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۳۲ آمپرEZC100H3032
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۴۰ آمپرEZC100H3040
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۴۰۰ آمپرEZC400H3400N
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۵۰ آمپرEZC100H3050
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۶۰ آمپرEZC100H3060
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۸۰ آمپرEZC100H3080
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۱۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV430321
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۱۶ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KA - حفاظت سه پلLV429647
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۱۶ آمپر قدرت قطع ۲۵KA - حفاظت سه پلLV429567
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۱۶۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV430320
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۲۵kALV429566
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۴۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429564
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429563
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۶۳ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429562
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۸۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429561
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک چهار پل ۲۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۷۰KALV431680
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک چهار پل ۴۰۰ آمپر ظرفیت قطع ۷۰KALV432696
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک چهار پل ۶۳۰ آمپر ظرفیت قطع ۷۰KALV432896
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۰۰ آمپر با ظرفیت قطع ۲۵KALV429550
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۰۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV429630
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV430311
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV430631
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۶ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KA
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۶ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV429637
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۶۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV430310
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۶۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV430630
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۲۰۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KA
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۲۰۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV431631
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429556
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV429636
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۲۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV431110
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۲۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KA
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۲۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KA
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۳۲ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KA
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۳۲ آمپر ظرفیت قطع ۳۶kALV429635
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۴۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429554
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۴۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶kALV429634
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۴۰۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV432676
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429553
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶kALV429633
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۶۳ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429552
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۶۳ آمپر ظرفیت قطع ۳۶kALV429632
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۶۳۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV432876
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۸۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429551
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۸۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶kALV429631
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۲۵۰ آمپر قدرت قطع ۲۵KA - حفاظت سه پلLV431120
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۳۲ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KA - حفاظت سه پلLV429565
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل۲۵ آمپر قدرت قطع ۳۶KA - حفاظت سه پلLV429646
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۰۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV429670
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۰۰۰ آمپر سری NS ظرفیت قطع ۵۰KA۳۳۴۷۲S2 (NS10N3P2F)
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۰۰۰ آمپر موتوردار سری NS ظرفیت قطع ۵۰KA۳۳۴۷۲MM2 (NS10N3P2F22A)
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KANSX160N
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۲۵ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV430671
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۲۵۰ آمپر کامپکت سری NS ظرفیت قطع ۵۰KA۳۳۴۷۸S2 (NS12N3P2F)
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۲۵۰ آمپر کامپکت موتوردار سری NS قدرت قطع ۵۰KA۳۳۴۷۸MM2 (NS12N3P2F22A)
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۶ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV429847
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۶ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV429677
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۶۰ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV430840
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۶۰۰ آمپر کامپکت سری NS ظرفیت قطع ۵۰KA۳۳۴۸۴S2 (NS16N3P2F)
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۶۰۰ آمپر موتوردار سری NS ظرفیت قطع ۵۰KA۳۳۴۸۴MM2 (NS16N3P2F22A)
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۲۰۰ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV431831
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۲۰۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV431671
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV429846
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۲۵ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV429676
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۲۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV431830
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۲۵۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV431670
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۳۲ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV429845
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۳۲ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV429675
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۴۰ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV429844
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۴۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV429674
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۴۰۰ آمپر سه پل ظرفیت قطع ۵۰KA
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۴۰۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KA
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV429843
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۵۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV429673
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۶۳ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV429672
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۶۳۰ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV432893
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۶۳۰ آمپر قطع ۷۰KALV432895
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۸۰ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV429841
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۸۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV429671
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۸۰۰ آمپر NS ظرفیت قطع ۵۰KA۳۳۴۶۶S2(NS08N3P2F)
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۸۰۰ آمپر موتوردار سری NS ظرفیت قطع ۵۰KA۳۳۴۶۶MM2(NS08N3P2F22A)
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل۱۶۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV430670
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل۶۳ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV429842
کلید اتوماتیک چهار پل ۱۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۷۰KALV430681
کلید اتوماتیک چهار پل ۱۶ آمپر ظرفیت قطع ۷۰KALV429687
کلید اتوماتیک چهار پل ۱۶۰ آمپر ظرفیت قطع ۷۰KALV430680
کلید اتوماتیک چهار پل ۱۶۰۰ آمپر فیکس موتوردار سری NS ظرفیت قطع ۵۰KA(۳۳۴۸۴MM2) NS16N4P2F22A
کلید اتوماتیک چهار پل ۲۰۰ آمپرLV431121
کلید اتوماتیک چهار پل ۲۰۰ آمپر ظرفیت قطع ۷۰KALV431681
کلید اتوماتیک چهار پل ۶۳۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV432877
کلید اتوماتیک چهار پل ۸۰۰ آمپر موتوردار NS 50KANS08N4P2F11A (33469)
کلید اتوماتیک سه پل ۱۲۵ آمپرLV430841
کلید اتوماتیک سه پل ۱۶ آمپرLV429557
کلید اتوماتیک سه پل ۱۶۰ آمپرLV430770
کلید اتوماتیک سه پل ۲۰۰ آمپرLV431111
کلید اتوماتیک سه پل ۲۵۰ آمپرLV431630
کلید اتوماتیک سه پل ۴۰۰ آمپرLV432678
کلید اتوماتیک سه پل ۴۰۰ آمپرLV432693
کلید اتوماتیک سه پل ۶۳۰ آمپرLV432878
کلید اتوماتیک سه پل ۶۳۰ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV432899
کلید اتوماتیک سه پل اشنایدر ۱۰۰ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV429840
کلید اتوماتیک کمپکت ۱۰۰ آمپر چهار پل ظرفیت قطع ۲۵KALV429560
کلید اتوماتیک کمپکت ۴۰۰ آمپر چهار پل ظرفیت قطع ۳۶KALV432677

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز