کد محصولات اشنایدر

جستجوی محصولات بر اساس کد محصول

 

لیست محصولات

NameSKU
استارت استوپ دوبل پلاستیکی اشنایدر الکتریکXB5AL73415
استارت استوپ دوبل چراغ دار فلزی اشنایدر الکتریکXB4BL73731M5
استارت استوپ دوبل فلزی اشنایدر الکتریکXB4BL73415
استارتر موتور ۱۲ آمپر اشنایدر الکتریکLE1D12M7
استارتر موتور ۹ آمپر اشنایدر الکتریکLE1D09M7
امرجنسی کله قارچی باکالیت با یک کنتاکت NC اشنایدر الکتریکXB7NS8442
امرجنسی کله قارچی فلزی با دو کنتاکت NC اشنایدر الکتریکXB4BS8444
امرجنسی کله قارچی فلزی با سَری مشکی اشنایدر الکتریکXB4BC21
امرجنسی کله قارچی فلزی با کنتاکت ۱NC+1NO اشنایدر الکتریکXB4BS8445
امرجنسی کله قارچی فلزی با یک کنتاکت NC اشنایدر الکتریکXB4BS8442
امرجنسی کله قارچی فلزی پوش پول اشنایدر الکتریکXB4BT842
امرجنسی کله قارچی فلزی کلیددار با یک کنتاکت NC اشنایدر الکتریکXB4BS9442
امرجنسی کله قارچی کلیددار باکالیت با دو کنتاکت NC اشنایدر الکتریکXB7NS9442
امرجنسی کله قارچی کلیددار فلزی با کنتاکت ۱NC+1NO اشنایدر الکتریکXB4BS9445
بیمتال ۰.۱۶ الی ۰.۲۵ آمپرLRD02
بیمتال ۰.۲۵ الی ۰.۴ آمپرLRD03
بیمتال ۰.۴ الی ۰.۶۳ آمپرLRD04
بیمتال ۰.۶۳ الی ۱ آمپرLRD05
بیمتال ۱ الی ۱.۶۳ آمپرLRD06
بیمتال ۱.۶۳ الی ۲.۵ آمپرLRD07
بیمتال ۱۲ الی ۱۸ آمپرLRD21
بیمتال ۱۳۲ الی ۲۲۰ آمپر اشنایدر الکتریکLR9F5371
بیمتال ۱۶ الی ۲۴ آمپرLRD22
بیمتال ۱۷ الی ۲۵ آمپرLRD325
بیمتال ۲.۵ الی ۴ آمپرLR3D08
بیمتال ۳۰ الی ۳۸ آمپرLRD35
بیمتال ۳۰۰ تا ۵۰۰ آمپر اشنایدر الکتریکLR9F7379
بیمتال ۴ الی ۶ آمپرLRD10
بیمتال ۴۸ الی ۸۰ آمپر اشنایدر الکتریکLR9F5363
بیمتال ۵.۵ الی ۸ آمپرLRD12
بیمتال ۶۰ الی ۱۰۰ آمپرمخصوص کنتاکتور سری LC1F115...LC1F185 اشنایدر الکتریکLR9F5367
بیمتال ۷ الی ۱۰ آمپرLRD14
بیمتال ۹ الی ۱۳ آمپرLRD16
بیمتال ۹۰ الی ۱۵۰ آمپر مخصوص کنتاکتور سری LC1F115...LC1F185 اشنایدر الکتریکLR9F5369
پوش باتن باکالیت سبز اشنایدر الکتریکXB7NA31
پوش باتن باکالیت قرمز اشنایدر الکتریکXB7NA42
پوش باتن باکالیت مشکی اشنایدر الکتریکXB7NA21
پوش باتن پلاستیکی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB5NW35B5
پوش باتن پلاستیکی سبز اشنایدر الکتریکXB5AN31
پوش باتن پلاستیکی قرمز اشنایدر الکتریکXB5NA42
پوش باتن پوش پول باکالیت سبز اشنایدر الکتریک با کنتاکت ۱N0+1NCXB7NH35
پوش باتن فلزی آبی اشنایدر الکتریکXB4BA61
پوش باتن فلزی آبی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BW36B5
پوش باتن فلزی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BW31M5
پوش باتن فلزی زرد اشنایدر الکتریک
پوش باتن فلزی سبز اشنایدر الکتریکXB4BA31
پوش باتن فلزی سبز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BW33M5
پوش باتن فلزی سبز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BW33B5
پوش باتن فلزی سبز اشنایدر الکتریک با پوشش محافظXB4BP31
پوش باتن فلزی سبز اشنایدر الکتریک جهت لامپ BA9s بدون لامپXB4BW3365
پوش باتن فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BW31B5
پوش باتن فلزی سفید اشنایدر الکتریک جهت لامپ BA9s بدون لامپXB4BW3165
پوش باتن فلزی قرمز اشنایدر الکتریکXB4BA42
پوش باتن فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BW34M5
پوش باتن فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با پوشش محافظXB4BP42
پوش باتن فلزی قرمز اشنایدر الکتریک جهت لامپ BA9s بدون لامپXB4BW3465
پوش باتن فلزی مشکی اشنایدر الکتریکXB4BA21
پوش باتن فلزی مشکی اشنایدر الکتریک با پوشش محافظXB4BP21
پوش باتن فلزی نارنجی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BW35M5
پوش باتن فلزی نارنجی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BW35B5
پوش باتن فلزی نارنجی اشنایدر الکتریک جهت لامپ BA9s بدون لامپXB4BW3565
تایمر تاخیر در وصل ۱ ثانیه تا ۱۰۰ ساعت اشنایدر الکتریکRE17RAMU
تایمر تاخیر در وصل قابل تنظیم, ۰.۰۵ ثانیه تا ۳۰۰ ساعت اشنایدر الکتریکRE7TP13BU
تایمر ستاره مثلث ۰.۰۵ ثانیه تا ۳۰۰ ثانیه اشنایدرRE22R1QCMU
جعبه فرمان امرجنسی با کنتاکت کمکی ۱NC اشنایدر الکتریکXALK178
جعبه فرمان امرجنسی با کنتاکت کمکی ۱NO+1NC اشنایدر الکتریکXALK178E
جعبه فرمان بدون پوش باتن تک دکمه اشنایدر الکتریکXALD01
جعبه فرمان بدون پوش باتن چهار دکمه اشنایدر الکتریکXALD04
جعبه فرمان بدون پوش باتن دو دکمه اشنایدر الکتریکXALD02
جعبه فرمان بدون پوش باتن سه دکمه اشنایدر الکتریکXALD03
جعبه فرمان دو دکمه + یک چراغ سیگنال اشنایدر الکتریکXALD363M
جعبه فرمان دو دکمه با علامت I و O اشنایدر الکتریکXALD213
جعبه فرمان دو دکمه با علامت استارت استوپ روی جعبه اشنایدر الکتریکXALD211H29
جعبه فرمان دو دکمه با علامت استارت استوپ روی دکمه اشنایدر الکتریکXALD215
جعبه فرمان سه دکمه اشنایدر الکتریکXALD334
جعبه فرمان یک دکمه استارت اشنایدر الکتریکXALD103
جعبه فرمان یک دکمه با علامت I اشنایدر الکتریکXALD102
جعبه فرمان یک دکمه با علامت O اشنایدر الکتریکXALD112
چراغ سیگنال آبی بدون لامپ باکالیت اشنایدر الکتریک با تغذیه مستقیم ≤۲۵۰XB7EV66P
چراغ سیگنال باکالیت آبی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB7EV06MP
چراغ سیگنال باکالیت آبی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB7EV06BP
چراغ سیگنال باکالیت زرد اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB7EV05MP
چراغ سیگنال باکالیت سبز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB7EV03MP
چراغ سیگنال باکالیت سبز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB7EV03BP
چراغ سیگنال باکالیت سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB7EV07MP
چراغ سیگنال باکالیت قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB7EV04MP
چراغ سیگنال باکالیت قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB7EV04BP
چراغ سیگنال پلاستکی آبی با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB5AVB6
چراغ سیگنال پلاستیکی سبز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB5AVB3
چراغ سیگنال پلاستیکی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB5AVB1
چراغ سیگنال پلاستیکی نارنجی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB5AVB5
چراغ سیگنال زرد باکالیت اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB7EV05BP
چراغ سیگنال زرد بدون لامپ باکالیت اشنایدر الکتریک با تغذیه مستقیم ≤۲۵۰XB7EV65P
چراغ سیگنال سبز بدون لامپ اشنایدر الکتریک باکالیت با تغذیه مستقیم ≤۲۵۰XB7EV63P
چراغ سیگنال شفاف بدون لامپ باکالیت اشنایدر الکتریک با تغذیه مستقیم ≤۲۵۰XB7EV67P
چراغ سیگنال فلزی آبی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BVM6
چراغ سیگنال فلزی آبی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BVB6
چراغ سیگنال فلزی زرد بدون لامپ اشنایدر الکتریکXB4BV65
چراغ سیگنال فلزی سبز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BVM3
چراغ سیگنال فلزی سبز بدون لامپ اشنایدر الکتریکXB4BV63
چراغ سیگنال فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BVM1
چراغ سیگنال فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BV61
چراغ سیگنال فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BVM4
چراغ سیگنال فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BVB4
چراغ سیگنال فلزی قرمز بدون لامپ اشنایدر الکتریک
چراغ سیگنال فلزی نارنجی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BVB5
چراغ سیگنال فلزی نارنجی با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BVM5
چراغ سیگنال قرمز بدون لامپ باکالیت اشنایدر الکتریک با تغذیه مستقیم ≤۲۵۰XB7EV64P
چراغ سیگنال قرمز پلاستیکی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB5AVB4
دکمه پوش باتن سفید اشنایدر جهت نصب روی کلید جرثقیلXACA9411
دکمه پوش باتن قرمز اشنایدر جهت نصب روی کلید جرثقیلXACA9414
دکمه پوش باتن مشکی اشنایدر جهت نصب روی کلید جرثقیلXACA9412
رله ضربه ای ۱۶ آمپرA9C30211
رله ضربه ای ۱۶ آمپر تک پل با بوبین ۱۱۰ ولت DC و ۲۳۰...۲۴۰ ولت AC اشنایدر الکتریکA9C30811
رله ضربه ای ۱۶ آمپر دو پل ۱NO+1NC با بوبین ۱۱۰ ولت DC و ۲۳۰...۲۴۰ ولت AC اشنایدر الکتریکA9C30815
رله ضربه ای ۱۶ آمپر دو پل ۲NO با بوبین ۱۱۰ ولت DC و ۲۳۰...۲۴۰ ولت AC اشنایدر الکتریکA9C30812
سلکتور سوئیچ اشنایدر الکتریک سه حالته ماندگار سبز با LED داخلی با ولتاژ ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BK133M5
سلکتور سوئیچ باکالیت دو حالته کلیددار اشنایدر الکتریکXB7NG21
سلکتور سوئیچ باکالیت دو حالته ماندگار اشنایدر الکتریکXB7ND21
سلکتور سوئیچ باکالیت سه حالته کلیددار اشنایدر الکتریکXB7NG33
سلکتور سوئیچ باکالیت سه حالته ماندگار اشنایدر الکتریکXB7ND33
سلکتور سوئیچ پلاستیکی دو حالته کلیددار اشنایدر الکتریکXB5AG03
سلکتور سوئیچ پلاستیکی سه حالته اشنایدر الکتریکXB5AD33
سلکتور سوئیچ دو حالته اشنایدر الکتریک با بازگشت فنری از چپ به راستXB4BD41
سلکتور سوئیچ دو حالته دسته بلند اشنایدر الکتریکXB4BJ21
سلکتور سوئیچ دو حالته ماندگار اشنایدر الکتریک با LED داخلی با ولتاژ ۲۴ ولت AC و DCXB4BK124B5
سلکتور سوئیچ دو حالته ماندگار اشنایدر الکتریک با یک کنتاکت NOXB4BD21
سلکتور سوئیچ دو حالته ماندگار مشکی اشنایدر الکتریک با کنتاکت ۱NO+1NCXB4BD25
سلکتور سوئیچ دو حالته ماندگار نارنجی اشنایدر الکتریک با LED داخلی با ولتاژ ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BK125M5
سلکتور سوئیچ سه حالته اشنایدر الکتریک با بازگشت فنری به مرکزXB4BD53
سلکتور سوئیچ سه حالته دسته بلند اشنایدر الکتریک با بازگشت فنری به مرکزXB4BJ53
سلکتور سوئیچ سه حالته ماندگار اشنایدر الکتریک
سلکتور سوئیچ سه حالته ماندگار دسته بلند اشنایدر الکتریکXB4BJ33
سلکتور سوئیچ کلیددار دو حالته اشنایدر الکتریک با بازگشت فنری به چپXB4BG61
سلکتور سوئیچ کلیددار دو حالته ماندگار اشنایدر الکتریکXB4BG21
سلکتور سوئیچ کلیددار سه حالته ماندگار اشنایدر الکتریک با موقعیت کلید در مرکزXB4BG33
سلکتور سوئیچ کلیددار سه حالته ماندگار اشنایدر الکتریک با موقعیت کلید در هر جهتXB4BG03
سلکتور سوئیچ کلیددار مشکی دو حالته ماندگار اشنایدر الکتریکXB4BG41
سنسور آلتراسونیک اشنایدر الکتریکXX930A3A1M12
سنسور القایی اشنایدر الکتریک XS دو سیمه با سری قابل چرخشXS7C4A1DPG13
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۰۴ بار اشنایدر الکتریکXMLB004A2S11
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۱۰ بار اشنایدر الکتریک
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۱۰ بار اشنایدر الکتریکXMLA010A2S11
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۱۶۰ بار اشنایدر الکتریکXMLA160D2S11
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۲۰ بار اشنایدر الکتریکXMLA020A2S11
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۳۰۰ بار اشنایدر الکتریکXMLA300D2S11
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۳۵ بار اشنایدر الکتریکXMLA035A2S11
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۵۰۰ بار اشنایدر الکتریکXMLA500D2S11
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۷۰ بار اشنایدر الکتریکXMLA070E2S11
سنسور خازنی بدنه پلاستیکی اشنایدر الکتریک با قطر ۳۰ میلی مترXT230A1PCM12
سنسور خازنی بدنه فلزی با قطر ۱۲ میلی مترXT112S1NAL2
سنسور سرعت
سنسور فتو الکتریکXUB5BPANM12
سنسور فتو الکتریک رفلکتوریXUB1BPANL2
شاسی جرثقیل اشنایدر تک سرعته شش دکمهXACA671
شاسی جرثقیل اشنایدر تک سرعته هشت دکمهXACA871
شاسی جرثقیل اشنایدر دو سرعته چهار دکمهXACA491
شاسی جرثقیل اشنایدر دو سرعته شش دکمهXACA691
شاسی جرثقیل اشنایدر دو سرعته هشت دکمهXACA891
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر سه پل ۲۵ آمپر
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر سه پل ۳۲ آمپر
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر سه پل ۴۰ آمپر
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر سه پل ۵۰ آمپر
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۱۰۰ آمپرEZC100H3100
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۱۲۵ آمپرEZC250H3125
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۱۵ آمپرEZC100H3015
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۱۶۰ آمپرEZC250H3160
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۱۷۵ آمپرEZC250H3175
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۲۰ آمپرEZC100H3020
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۲۰۰ آمپرEZC250H3200
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۲۵ آمپرEZC100H3025
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۲۵۰ آمپرEZC250H3250
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۳۰ آمپرEZC100H3030
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۳۲ آمپرEZC100H3032
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۴۰ آمپرEZC100H3040
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۴۰۰ آمپرEZC400H3400N
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۵۰ آمپرEZC100H3050
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۶۰ آمپرEZC100H3060
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۸۰ آمپرEZC100H3080
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۰۰ آمپر با ظرفیت قطع ۲۵KALV429550
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۰۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV429630
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV430311
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV430631
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۶ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KA
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۶ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV429637
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۶۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV430310
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۶۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV430630
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۲۰۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KA
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۲۰۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV431631
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429556
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV429636
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۲۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV431110
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۲۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KA
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۲۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KA
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۳۲ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KA
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۳۲ آمپر ظرفیت قطع ۳۶kALV429635
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۴۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429554
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۴۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶kALV429634
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۴۰۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV432676
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429553
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶kALV429633
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۶۳ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429552
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۶۳ آمپر ظرفیت قطع ۳۶kALV429632
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۶۳۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV432876
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۸۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429551
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۸۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶kALV429631
کلید اتوماتیک سه پل ۱۲۵ آمپرLV430841
کلید اتوماتیک سه پل ۱۶ آمپرLV429557
کلید اتوماتیک سه پل ۱۶۰ آمپرLV430770
کلید اتوماتیک سه پل ۲۰۰ آمپرLV431111
کلید اتوماتیک سه پل ۲۵۰ آمپرLV431630
کلید اتوماتیک سه پل ۴۰۰ آمپرLV432678
کلید اتوماتیک سه پل ۴۰۰ آمپرLV432693
کلید اتوماتیک سه پل ۶۳۰ آمپرLV432878
کلید اتوماتیک سه پل ۶۳۰ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV432899
کلید جرثقیل اشنایدر الکتریک تک سرعته دو دکمهXACA271
کلید جرثقیل اشنایدر تک سرعته چهار دکمهXACA471
کلید جرثقیل اشنایدر تک سرعته دو دکمه و یک استوپXACA2713
کلید جرثقیل اشنایدر دو سرعته دو دکمهXACA291
کلید حرارتی مغناطیسی ۳۰ تا ۴۰ آمپرGV3P40
کلید حرارتی مغناطیسی ۳۷ تا ۵۰ آمپرGV3P50
کلید حرارتی مغناطیسی ۰.۱ تا ۰.۱۶ آمپرGV2ME01
کلید حرارتی مغناطیسی ۰.۲۵ تا ۰.۱۶ آمپرGV2ME02
کلید حرارتی مغناطیسی ۰.۲۵ تا ۰.۴ آمپرGV2P03
کلید حرارتی مغناطیسی ۱۵ تا ۲۵ آمپر قدرت قطع ۳۶ کیلو آمپرGV7RE25
کلید حرارتی مغناطیسی ۲۵ تا ۴۰ آمپر قدرت قطع ۳۶ کیلو آمپرGV7RE40
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۰.۲۵ تا ۰.۴ آمپرGV2ME03
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۰.۶۳ تا ۱ آمپرGV2ME05
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۱ تا ۱.۶ آمپرGV2ME06
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۱.۶ تا ۲.۵ آمپرGV2ME07
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۱۳ تا ۱۸ آمپرGV2ME20
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۱۷ تا ۲۳ آمپرGV2ME21
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۲.۵ تا ۴ آمپرGV2ME08
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۴ تا ۶.۳ آمپرGV2ME10
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۶ تا ۱۰ آمپرGV2ME14
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۰.۴ تا ۰.۶۳ آمپرGV2ME04
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۲۰ تا ۲۵ آمپرGV2ME22
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۲۴ تا ۳۲ آمپرGV2ME32
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۹ تا ۱۴ آمپرGV2ME16
کلید حرارتی مغناطیسی گردان موتوری اشنایدر الکتریک ۰.۴ تا ۰.۶۳ آمپرGV2P04
کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۰.۶۳ تا ۱ آمپرGV2P05
کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۱ تا ۱.۶ آمپرGV2P06
کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۱.۶ تا ۲.۵ آمپرGV2P07
کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۱۳ تا ۱۸ آمپرGV2P20
کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۱۷ تا ۲۳ آمپرGV2P21
کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۲.۵ تا ۴ آمپرGV2P08
کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۲۰ تا ۲۵ آمپرGV2P22
کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۴ تا ۶.۳ آمپرGV2P10
کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۶ تا ۱۰ آمپرGV2P14
کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۹ تا ۱۴ آمپرGV2P16
کلید حرارتی موتوری ۰.۲۵ تا ۰.۱۶ آمپر
کلید مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۰.۴ آمپرGV2L03
کلید مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۰.۶۳ آمپرGV2L04
کلید هوایی ۱۰۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KANT10H14P2AD
کلید هوایی ۱۰۰۰ آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲kANT10H13P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع ۶۵KANW10H14P6AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر سه پل سری NT قدرت قطع ۴۲kANT10H13P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر سه پل سری NT قدرت قطع ۵۰kANT10H23P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر سه پل سری NT قدرت قطع ۵۰kA و میکرولوجیک ۶NT10H23P6AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر سه پل سری NW قدرت قطع ۶۵kANW10H13P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع ۴۲kANW10N13P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع ۱۰۰kANW10H23P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع ۴۲kANW10N13P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع ۶۵kANW10H13P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۲۵۰ آمپر سه پل سری NT قدرت قطع ۴۲KANT12H13P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۲۵۰ آمپر سه پل سری NW قدرت قطع ۴۲KANW12N13P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۲۵۰ آمپر سه پل سری NW قدرت قطع ۴۲KA
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۲۵۰ آمپر سه پل سری NW قدرت قطع ۶۵kANW12N13P2EF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۲۵۰ آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲kANT12H13P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۲۵۰ آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع ۵۰kANT12H23P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۲۵۰ آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع ۶۵KANW12H13P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۶۰۰ آمپر سه پل سری NT قدرت قطع ۴۲kANT16H13P2EF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۶۰۰ آمپر سه پل سری NW قدرت قطع ۴۲KANW16N13P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۶۰۰ آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع ۵۰KANT16H23P6PF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۶۰۰ آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲kANT16H13P2ED
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۶۰۰ آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع ۴۲KANW16N13P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۳۲۰۰ آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع ۱۰۰KA
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۳۲۰۰ آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع ۶۵KANW32H23P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۶۳۰ آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع ۴۲KANT06H13P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۶۳۰ آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع ۵۰KANT06H23P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۶۳۰ آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KANT06H13P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع ۴۲KANW08N14P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع ۴۲KANT08H13P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع ۱۰۰KANW08H23P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع ۴۲KANW08N13P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع ۶۵KANW08H13P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KANT08H13P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع ۵۰KANT08H23P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع ۴۲KANW08N13P2AD
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۷۵ آمپرEZC100H3075
کلید ایزی پکت Easypact EZCEZC630H3600N
کلید مینیاتوری تک پل ۱۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24110
کلید مینیاتوری تک پل ۱۶ آمپر اشنایدر الکتریک
کلید مینیاتوری تک پل ۲ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24102
کلید مینیاتوری تک پل ۲۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24120
کلید مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24125
کلید مینیاتوری تک پل ۳۲ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24132
کلید مینیاتوری تک پل ۴ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24104
کلید مینیاتوری تک پل ۴۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24140
کلید مینیاتوری تک پل ۵۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24150
کلید مینیاتوری تک پل ۶ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24106
کلید مینیاتوری تک پل ۶۳ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24163
کلید مینیاتوری چهار پل ۱۶ آمپر اشنایدر الکتریکA9F77416
کلید مینیاتوری چهار پل ۲ آمپر اشنایدر الکتریکA9F74402
کلید مینیاتوری چهار پل ۲۵ آمپر اشنایدر الکتریک۲۴۳۶۵
کلید مینیاتوری چهار پل ۴ آمپر اشنایدر الکتریکA9F74404
کلید مینیاتوری چهار پل ۶ آمپر اشنایدر الکتریکA9F74406
کلید مینیاتوری دو پل ۱۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24210
کلید مینیاتوری دو پل ۱۶ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24216
کلید مینیاتوری دو پل ۲ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24202
کلید مینیاتوری دو پل ۲۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24220
کلید مینیاتوری دو پل ۲۵ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24225
کلید مینیاتوری دو پل ۳۲ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24232
کلید مینیاتوری دو پل ۴ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24204
کلید مینیاتوری دو پل ۴۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24240
کلید مینیاتوری دو پل ۵۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24250
کلید مینیاتوری دو پل ۶ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24206
کلید مینیاتوری دو پل ۶۳ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24263
کلید مینیاتوری سه پل ۱۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24310
کلید مینیاتوری سه پل ۱۶ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24316
کلید مینیاتوری سه پل ۲ آمپر
کلید مینیاتوری سه پل ۲۵ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24325
کلید مینیاتوری سه پل ۳۲ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24332
کلید مینیاتوری سه پل ۴ آمپر اشنایدر الکتریک۲۴۳۴۷
کلید مینیاتوری سه پل ۴۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24340
کلید مینیاتوری سه پل ۵۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24350
کلید مینیاتوری سه پل ۶ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24306
کلید مینیاتوری سه پل ۶۳ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24363
کلید مینیاتوری چهار پل ۳۲ آمپر اشنایدر الکتریکA9F77432
کلید مینیاتوری چهار پل ۶۳ آمپر اشنایدر الکتریکA9F77463
کلید مینیاتوری چهار پل ۴۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9F77440
کلید مینیاتوری چهار پل ۵۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9F77450
کلید مینیاتوری سه پل ۲۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24320
کنتاکت خطا کلید اتوماتیک فیکس اشنایدرالکتریک مدل EZC250EZEAL
کنتاکت کمکی ۱NC تک سرعته کلید جرثقیل اشنایدرZB2BE102
کنتاکت کمکی ۱NC+2NO دو سرعته کلید جرثقیل اشنایدرXENG1191
کنتاکت کمکی ۱NO تک سرعته کلید جرثقیل اشنایدرZB2BE101
کنتاکت کمکی ۱NO+1NC کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک مدل EZC100EZAUX10
کنتاکت کمکی ۱NO+1NC کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک مدل EZC250EZEAX
کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۱۲ آمپر ۲۲۰ ولت ACLC1D12M7
کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۲۰ آمپر ۴ پل
کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۲۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NOLC1DT20M7
کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۴۰۰ آمپر ۱۱۰ ولت ACLC1F400F7
کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۷۸۰ آمپرLC1F780F7
کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۹ آمپر ۲۲۰ ولت ACLC1D09M7
کنتاکتور خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۲۲۰ ولت AC اشنایدر الکتریکLC1DFK11M7
کنتاکتور خازنی ۱۷ کیلووار ۲۲۰ ولت AC اشنایدر الکتریکLC1DGK11M7
کنتاکتور مدار فرمان ۱۱۰ ولت AC اشنایدر الکتریک با ۳NO+2NCCAD32F7
کنتاکتور مدار فرمان ۲۲۰ ولت AC اشنایدر الکتریک با ۳NO+2NCCAD32M7
کنترل فاز ۴ حالته اشنایدر (۳ چراغ)RM17TE00
کنترل فاز ۵ حالته اشنایدر الکتریک (۵ چراغ)RM35TF30
کنترل فاز تک حالته اشنایدر الکتریک (تک چراغ)RM17TG20
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک پلاستیکی با سری میله ای مربعیXCRF17
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک پلاستیکی آنتنیXCKN2106P20
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی آنتنیXCKM106
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی با سری میله ایXCRT115
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی با سری میله ای مربعیXCKMR54D1
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی فشاریXCKM110
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی قرقره ای با طول قابل تغییرXCMD2145L1
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی قرقره ای با طول قابل تغییر و سَری متحرک با عملکرد زاویه ایXCKJ10541
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی قرقره ای سَری متحرک با عملکرد زاویه ای با دو کابل ورودیXCKM115
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی قرقره ای فشاریXCKM102
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی قرقره ای فشاری با عملکرد افقی در یک جهتXCKM121
لیمیت سوئیچ فلزی فشاری با کابل
لیمیت سوئیچ قرقره ایXCKN2102P20
محافظ جان ۱۰۰ آمپر چهار پل ۳۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۱۰kA اشنایدر الکتریکA9R11491
محافظ جان ۲۵ آمپر چهار پل ۳۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریکA9R50425
محافظ جان ۲۵ آمپر چهار پل ۳۰۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریکA9R75425
محافظ جان ۲۵ آمپر دو پلA9R50225
محافظ جان ۲۵ آمپر دو پل ۳۰۰ میلی آمپرActi 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریکA9R75225
محافظ جان ۴۰ آمپر چهار پل ۳۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریکA9R50440
محافظ جان ۴۰ آمپر چهار پل ۳۰۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریکA9R75440
محافظ جان ۴۰ آمپر دو پل ۳۰ میلی آمپرActi 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریکA9R50240
محافظ جان ۴۰ آمپر دو پل ۳۰۰ میلی آمپرActi 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریک
محافظ جان ۶۳ آمپر چهار پل ۳۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۱۰kA اشنایدر الکتریکA9R41463
محافظ جان ۶۳ آمپر چهار پل ۳۰۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۱۰kA اشنایدر الکتریکA9R44463
محافظ جان ۶۳ آمپر دو پل ۳۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۱۰kA اشنایدر الکتریکA9R41263
محافظ جان ۶۳ آمپر دو پل ۳۰۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۱۰kA اشنایدر الکتریکA9R44263
محافظ جان ترکیبی ۱۶ آمپرA9D31616
محافظ جان ترکیبی ۱۶ آمپر چهار پل ۳۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریکA9D31716
محافظ جان ترکیبی ۲۵ آمپر چهار پل ۳۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریکA9D31725
محافظ جان ترکیبی ۲۵ آمپر دو پل ۳۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریکA9D31625
محافظ جان ترکیبی ۳۲ آمپر چهار پل ۳۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریکA9D31732
محافظ جان ترکیبی ۳۲ آمپر دو پل ۳۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریکA9D31632
محافظ جان ترکیبی ۴۰ آمپر چهار پل ۳۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریکA9D31740
محافظ جان ترکیبی ۴۰ آمپر دو پل ۳۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریکA9D31640
ارتباط با ما
ارسال
X