کد محصولات اشنایدر | فروشگاه صنعت روز | نمایندگی اشنایدر | نمایندگی اشنایدر الکتریک

کد محصولات اشنایدر

جستجوی محصولات بر اساس کد محصول

 

لیست محصولات

NameSKU
استارت استوپ دوبل پلاستیکی اشنایدر الکتریکXB5AL73415
استارت استوپ دوبل چراغ دار فلزی اشنایدر الکتریکXB4BL73731M5
استارت استوپ دوبل فلزی اشنایدر الکتریکXB4BL73415
استارتر موتور ۱۲ آمپر اشنایدر الکتریکLE1D12M7
استارتر موتور ۹ آمپر اشنایدر الکتریکLE1D09M7
امرجنسی کله قارچی باکالیت با یک کنتاکت NC اشنایدر الکتریکXB7NS8442
امرجنسی کله قارچی فلزی با دو کنتاکت NC اشنایدر الکتریکXB4BS8444
امرجنسی کله قارچی فلزی با سَری مشکی اشنایدر الکتریکXB4BC21
امرجنسی کله قارچی فلزی با کنتاکت ۱NC+1NO اشنایدر الکتریکXB4BS8445
امرجنسی کله قارچی فلزی با یک کنتاکت NC اشنایدر الکتریکXB4BS8442
امرجنسی کله قارچی فلزی پوش پول اشنایدر الکتریکXB4BT842
امرجنسی کله قارچی فلزی کلیددار با یک کنتاکت NC اشنایدر الکتریکXB4BS9442
امرجنسی کله قارچی کلیددار باکالیت با دو کنتاکت NC اشنایدر الکتریکXB7NS9442
امرجنسی کله قارچی کلیددار فلزی با کنتاکت ۱NC+1NO اشنایدر الکتریکXB4BS9445
بیمتال ۰.۱۶ الی ۰.۲۵ آمپرLRD02
بیمتال ۰.۲۵ الی ۰.۴ آمپرLRD03
بیمتال ۰.۴ الی ۰.۶۳ آمپرLRD04
بیمتال ۰.۶۳ الی ۱ آمپرLRD05
بیمتال ۱ الی ۱.۶۳ آمپرLRD06
بیمتال ۱.۶۳ الی ۲.۵ آمپرLRD07
بیمتال ۱۲ الی ۱۸ آمپرLRD21
بیمتال ۱۳۲ الی ۲۲۰ آمپر اشنایدر الکتریکLR9F5371
بیمتال ۱۶ الی ۲۴ آمپرLRD22
بیمتال ۱۷ الی ۲۵ آمپرLRD325
بیمتال ۲.۵ الی ۴ آمپرLR3D08
بیمتال ۳۰ الی ۳۸ آمپرLRD35
بیمتال ۳۰۰ تا ۵۰۰ آمپر اشنایدر الکتریکLR9F7379
بیمتال ۴ الی ۶ آمپرLRD10
بیمتال ۴۸ الی ۸۰ آمپر اشنایدر الکتریکLR9F5363
بیمتال ۵.۵ الی ۸ آمپرLRD12
بیمتال ۶۰ الی ۱۰۰ آمپرمخصوص کنتاکتور سری LC1F115...LC1F185 اشنایدر الکتریکLR9F5367
بیمتال ۷ الی ۱۰ آمپرLRD14
بیمتال ۹ الی ۱۳ آمپرLRD16
بیمتال ۹۰ الی ۱۵۰ آمپر مخصوص کنتاکتور سری LC1F115...LC1F185 اشنایدر الکتریکLR9F5369
پوش باتن باکالیت سبز اشنایدر الکتریکXB7NA31
پوش باتن باکالیت قرمز اشنایدر الکتریکXB7NA42
پوش باتن باکالیت مشکی اشنایدر الکتریکXB7NA21
پوش باتن پلاستیکی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB5NW35B5
پوش باتن پلاستیکی سبز اشنایدر الکتریکXB5AN31
پوش باتن پلاستیکی قرمز اشنایدر الکتریکXB5NA42
پوش باتن پوش پول باکالیت سبز اشنایدر الکتریک با کنتاکت ۱N0+1NCXB7NH35
پوش باتن فلزی آبی اشنایدر الکتریکXB4BA61
پوش باتن فلزی آبی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BW36B5
پوش باتن فلزی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BW31M5
پوش باتن فلزی زرد اشنایدر الکتریک
پوش باتن فلزی سبز اشنایدر الکتریکXB4BA31
پوش باتن فلزی سبز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BW33M5
پوش باتن فلزی سبز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BW33B5
پوش باتن فلزی سبز اشنایدر الکتریک با پوشش محافظXB4BP31
پوش باتن فلزی سبز اشنایدر الکتریک جهت لامپ BA9s بدون لامپXB4BW3365
پوش باتن فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BW31B5
پوش باتن فلزی سفید اشنایدر الکتریک جهت لامپ BA9s بدون لامپXB4BW3165
پوش باتن فلزی قرمز اشنایدر الکتریکXB4BA42
پوش باتن فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BW34M5
پوش باتن فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با پوشش محافظXB4BP42
پوش باتن فلزی قرمز اشنایدر الکتریک جهت لامپ BA9s بدون لامپXB4BW3465
پوش باتن فلزی مشکی اشنایدر الکتریکXB4BA21
پوش باتن فلزی مشکی اشنایدر الکتریک با پوشش محافظXB4BP21
پوش باتن فلزی نارنجی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BW35M5
پوش باتن فلزی نارنجی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BW35B5
پوش باتن فلزی نارنجی اشنایدر الکتریک جهت لامپ BA9s بدون لامپXB4BW3565
تایمر بادی ۰.۱ تا ۳۰ ثانیهLADT2
تایمر بادی ۰.۱ تا ۳۰ ثانیه مخصوصLADR2
تایمر بادی ۱۰تا ۱۸۰ثانیهLADT4
تایمر بادی ۱۰تا ۱۸۰ثانیه OF DELAYLADR4
تایمر تاخیر در وصل ۱ ثانیه تا ۱۰۰ ساعت اشنایدر الکتریکRE17RAMU
تایمر تاخیر در وصل قابل تنظیم, ۰.۰۵ ثانیه تا ۳۰۰ ساعت اشنایدر الکتریکRE7TP13BU
تایمر ستاره مثلث ۰.۰۵ ثانیه تا ۳۰۰ ثانیه اشنایدرRE22R1QCMU
جعبه فرمان امرجنسی با کنتاکت کمکی ۱NC اشنایدر الکتریکXALK178
جعبه فرمان امرجنسی با کنتاکت کمکی ۱NO+1NC اشنایدر الکتریکXALK178E
جعبه فرمان بدون پوش باتن تک دکمه اشنایدر الکتریکXALD01
جعبه فرمان بدون پوش باتن چهار دکمه اشنایدر الکتریکXALD04
جعبه فرمان بدون پوش باتن دو دکمه اشنایدر الکتریکXALD02
جعبه فرمان بدون پوش باتن سه دکمه اشنایدر الکتریکXALD03
جعبه فرمان دو دکمه + یک چراغ سیگنال اشنایدر الکتریکXALD363M
جعبه فرمان دو دکمه با علامت I و O اشنایدر الکتریکXALD213
جعبه فرمان دو دکمه با علامت استارت استوپ روی جعبه اشنایدر الکتریکXALD211H29
جعبه فرمان دو دکمه با علامت استارت استوپ روی دکمه اشنایدر الکتریکXALD215
جعبه فرمان سه دکمه اشنایدر الکتریکXALD334
جعبه فرمان یک دکمه استارت اشنایدر الکتریکXALD103
جعبه فرمان یک دکمه با علامت I اشنایدر الکتریکXALD102
جعبه فرمان یک دکمه با علامت O اشنایدر الکتریکXALD112
چراغ سیگنال آبی بدون لامپ باکالیت اشنایدر الکتریک با تغذیه مستقیم ≤۲۵۰XB7EV66P
چراغ سیگنال باکالیت آبی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB7EV06MP
چراغ سیگنال باکالیت آبی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB7EV06BP
چراغ سیگنال باکالیت زرد اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB7EV05MP
چراغ سیگنال باکالیت سبز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB7EV03MP
چراغ سیگنال باکالیت سبز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB7EV03BP
چراغ سیگنال باکالیت سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB7EV07MP
چراغ سیگنال باکالیت قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB7EV04MP
چراغ سیگنال باکالیت قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB7EV04BP
چراغ سیگنال پلاستکی آبی با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB5AVB6
چراغ سیگنال پلاستیکی سبز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB5AVB3
چراغ سیگنال پلاستیکی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB5AVB1
چراغ سیگنال پلاستیکی نارنجی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB5AVB5
چراغ سیگنال زرد باکالیت اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB7EV05BP
چراغ سیگنال زرد بدون لامپ باکالیت اشنایدر الکتریک با تغذیه مستقیم ≤۲۵۰XB7EV65P
چراغ سیگنال سبز بدون لامپ اشنایدر الکتریک باکالیت با تغذیه مستقیم ≤۲۵۰XB7EV63P
چراغ سیگنال شفاف بدون لامپ باکالیت اشنایدر الکتریک با تغذیه مستقیم ≤۲۵۰XB7EV67P
چراغ سیگنال فلزی آبی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BVM6
چراغ سیگنال فلزی آبی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BVB6
چراغ سیگنال فلزی زرد بدون لامپ اشنایدر الکتریکXB4BV65
چراغ سیگنال فلزی سبز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BVM3
چراغ سیگنال فلزی سبز بدون لامپ اشنایدر الکتریکXB4BV63
چراغ سیگنال فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BVM1
چراغ سیگنال فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BV61
چراغ سیگنال فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BVM4
چراغ سیگنال فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BVB4
چراغ سیگنال فلزی قرمز بدون لامپ اشنایدر الکتریک
چراغ سیگنال فلزی نارنجی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB4BVB5
چراغ سیگنال فلزی نارنجی با LED داخلی ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BVM5
چراغ سیگنال قرمز بدون لامپ باکالیت اشنایدر الکتریک با تغذیه مستقیم ≤۲۵۰XB7EV64P
چراغ سیگنال قرمز پلاستیکی اشنایدر الکتریک با LED داخلی ۲۴ ولت AC و DCXB5AVB4
دکمه پوش باتن سفید اشنایدر جهت نصب روی کلید جرثقیلXACA9411
دکمه پوش باتن قرمز اشنایدر جهت نصب روی کلید جرثقیلXACA9414
دکمه پوش باتن مشکی اشنایدر جهت نصب روی کلید جرثقیلXACA9412
رله آندر ولتاژ ۱۰۰-۱۳۰ ولت AC و DC کلید هوایی فیکس اشنایدر۴۷۳۸۲
رله آندر ولتاژ ۱۱۰- ۱۳۰ ولت DC کلید هوایی اشنایدر۳۳۶۷۰
رله آندر ولتاژ ۲۰۰-۲۵۰ ولت AC و DC کلید هوایی فیکس اشنایدر۴۷۳۸۳
رله شنت تریپ ۲۰۰-۲۵۰ ولت AC و DC کلید هوایی فیکس اشنایدر۴۷۳۶۳
رله شنت تریپ ۲۰۰-۲۵۰ ولت AC و DC کلید هوایی فیکس اشنایدر۳۳۶۶۲
رله ضربه ای ۱۶ آمپرA9C30211
رله ضربه ای ۱۶ آمپر تک پل با بوبین ۱۱۰ ولت DC و ۲۳۰...۲۴۰ ولت AC اشنایدر الکتریکA9C30811
رله ضربه ای ۱۶ آمپر دو پل ۱NO+1NC با بوبین ۱۱۰ ولت DC و ۲۳۰...۲۴۰ ولت AC اشنایدر الکتریکA9C30815
رله ضربه ای ۱۶ آمپر دو پل ۲NO با بوبین ۱۱۰ ولت DC و ۲۳۰...۲۴۰ ولت AC اشنایدر الکتریکA9C30812
رله کنترل ولتاژ تک فاز اشنایدر رنج ۲۰ تا ۸۰ ولت AC و DCRM17UBE16
رله نشانگر خطای کلید هوایی فیکس اشنایدر الکتریک۴۷۳۵۳
سافت استارتر ۱۱ کیلو وات ATS48 اشنایدرATS48D22Q
سافت استارتر ۱۱۰ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22C21Q
سافت استارتر ۱۳۲ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22C25Q
سافت استارتر ۱۵ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22D32Q
سافت استارتر ۱۵ کیلو وات ATS48 اشنایدرATS48D32Q
سافت استارتر ۱۶۰ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22C32Q
سافت استارتر ۲۲ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22D47Q
سافت استارتر ۲۲۰ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22C41Q
سافت استارتر ۲۵۰ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22C48Q
سافت استارتر ۳۰ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22D62Q
سافت استارتر ۳۱۵ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22C59Q
سافت استارتر ۳۷ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22D75Q
سافت استارتر ۴۵ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22D88Q
سافت استارتر ۵۵ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22C11Q
سافت استارتر ۷.۵ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22D17Q
سافت استارتر ۷.۵ کیلو وات ATS48 اشنایدرATS48D17Q
سافت استارتر ۷۵ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22C14Q
سافت استارتر ۹۰ کیلو وات ATS22 اشنایدرATS22C17Q
سرو موتور درایو اشنایدر توان ۴۰۰ وات ۳۰۰۰RPM تک فازLXM28AU04M3X
سرو موتور درایو اشنایدر توان ۷۵۰ وات ۳۰۰۰RPM تک فازLXM28AU07M3X
سرو موتور درایو اشنایدر توان یک کیلو وات ۲۰۰۰RPM تک فازLXM26DU10M3X
سرو موتور درایو توان ۷۵۰ وات تک فاز اشنایدرLXM05BD10M3X
سلکتور سوئیچ اشنایدر الکتریک سه حالته ماندگار سبز با LED داخلی با ولتاژ ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BK133M5
سلکتور سوئیچ باکالیت دو حالته کلیددار اشنایدر الکتریکXB7NG21
سلکتور سوئیچ باکالیت دو حالته ماندگار اشنایدر الکتریکXB7ND21
سلکتور سوئیچ باکالیت سه حالته کلیددار اشنایدر الکتریکXB7NG33
سلکتور سوئیچ باکالیت سه حالته ماندگار اشنایدر الکتریکXB7ND33
سلکتور سوئیچ پلاستیکی دو حالته کلیددار اشنایدر الکتریکXB5AG03
سلکتور سوئیچ پلاستیکی سه حالته اشنایدر الکتریکXB5AD33
سلکتور سوئیچ دو حالته اشنایدر الکتریک با بازگشت فنری از چپ به راستXB4BD41
سلکتور سوئیچ دو حالته دسته بلند اشنایدر الکتریکXB4BJ21
سلکتور سوئیچ دو حالته ماندگار اشنایدر الکتریک با LED داخلی با ولتاژ ۲۴ ولت AC و DCXB4BK124B5
سلکتور سوئیچ دو حالته ماندگار اشنایدر الکتریک با یک کنتاکت NOXB4BD21
سلکتور سوئیچ دو حالته ماندگار مشکی اشنایدر الکتریک با کنتاکت ۱NO+1NCXB4BD25
سلکتور سوئیچ دو حالته ماندگار نارنجی اشنایدر الکتریک با LED داخلی با ولتاژ ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت ACXB4BK125M5
سلکتور سوئیچ سه حالته اشنایدر الکتریک با بازگشت فنری به مرکزXB4BD53
سلکتور سوئیچ سه حالته دسته بلند اشنایدر الکتریک با بازگشت فنری به مرکزXB4BJ53
سلکتور سوئیچ سه حالته ماندگار اشنایدر الکتریک
سلکتور سوئیچ سه حالته ماندگار دسته بلند اشنایدر الکتریکXB4BJ33
سلکتور سوئیچ کلیددار دو حالته اشنایدر الکتریک با بازگشت فنری به چپXB4BG61
سلکتور سوئیچ کلیددار دو حالته ماندگار اشنایدر الکتریکXB4BG21
سلکتور سوئیچ کلیددار سه حالته ماندگار اشنایدر الکتریک با موقعیت کلید در مرکزXB4BG33
سلکتور سوئیچ کلیددار سه حالته ماندگار اشنایدر الکتریک با موقعیت کلید در هر جهتXB4BG03
سلکتور سوئیچ کلیددار مشکی دو حالته ماندگار اشنایدر الکتریکXB4BG41
سنسور آلتراسونیک اشنایدر الکتریکXX930A3A1M12
سنسور القایی اشنایدر الکتریک XS دو سیمه با سری قابل چرخشXS7C4A1DPG13
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۰۴ بار اشنایدر الکتریکXMLB004A2S11
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۱۰ بار اشنایدر الکتریک
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۱۰ بار اشنایدر الکتریکXMLA010A2S11
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۱۶۰ بار اشنایدر الکتریکXMLA160D2S11
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۲۰ بار اشنایدر الکتریکXMLA020A2S11
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۳۰۰ بار اشنایدر الکتریکXMLA300D2S11
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۳۵ بار اشنایدر الکتریکXMLA035A2S11
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۵۰۰ بار اشنایدر الکتریکXMLA500D2S11
سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۷۰ بار اشنایدر الکتریکXMLA070E2S11
سنسور خازنی بدنه پلاستیکی اشنایدر الکتریک با قطر ۳۰ میلی مترXT230A1PCM12
سنسور خازنی بدنه فلزی با قطر ۱۲ میلی مترXT112S1NAL2
سنسور سرعت
سنسور فتو الکتریکXUB5BPANM12
سنسور فتو الکتریک رفلکتوریXUB1BPANL2
شاسی جرثقیل اشنایدر تک سرعته شش دکمهXACA671
شاسی جرثقیل اشنایدر تک سرعته هشت دکمهXACA871
شاسی جرثقیل اشنایدر دو سرعته چهار دکمهXACA491
شاسی جرثقیل اشنایدر دو سرعته شش دکمهXACA691
شاسی جرثقیل اشنایدر دو سرعته هشت دکمهXACA891
قاب کلید هوایی فیکس NW اشنایدر الکتریک۴۸۶۰۱
قاب کلید هوایی کشویی NT اشنایدر۳۳۸۵۷
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر سه پل ۲۵ آمپر
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر سه پل ۳۲ آمپر
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر سه پل ۴۰ آمپر
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر سه پل ۵۰ آمپر
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۱۰۰ آمپرEZC100H3100
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۱۲۵ آمپرEZC250H3125
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۱۵ آمپرEZC100H3015
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۱۶۰ آمپرEZC250H3160
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۱۷۵ آمپرEZC250H3175
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۲۰ آمپرEZC100H3020
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۲۰۰ آمپرEZC250H3200
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۲۵ آمپرEZC100H3025
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۲۵۰ آمپرEZC250H3250
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۳۰ آمپرEZC100H3030
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۳۲ آمپرEZC100H3032
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۴۰ آمپرEZC100H3040
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۴۰۰ آمپرEZC400H3400N
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۵۰ آمپرEZC100H3050
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۶۰ آمپرEZC100H3060
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۸۰ آمپرEZC100H3080
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۱۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV430321
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۱۶ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KA - حفاظت سه پلLV429647
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۱۶ آمپر قدرت قطع ۲۵KA - حفاظت سه پلLV429567
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۱۶۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV430320
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۲۵kALV429566
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۴۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429564
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429563
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۶۳ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429562
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۸۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429561
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۰۰ آمپر با ظرفیت قطع ۲۵KALV429550
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۰۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV429630
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV430311
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV430631
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۶ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KA
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۶ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV429637
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۶۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV430310
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۱۶۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV430630
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۲۰۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KA
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۲۰۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV431631
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429556
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV429636
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۲۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV431110
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۲۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KA
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۲۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KA
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۳۲ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KA
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۳۲ آمپر ظرفیت قطع ۳۶kALV429635
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۴۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429554
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۴۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶kALV429634
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۴۰۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV432676
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429553
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶kALV429633
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۶۳ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429552
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۶۳ آمپر ظرفیت قطع ۳۶kALV429632
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۶۳۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶KALV432876
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۸۰ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KALV429551
کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل ۸۰ آمپر ظرفیت قطع ۳۶kALV429631
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۲۵۰ آمپر قدرت قطع ۲۵KA - حفاظت سه پلLV431120
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۳۲ آمپر ظرفیت قطع ۲۵KA - حفاظت سه پلLV429565
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل۲۵ آمپر قدرت قطع ۳۶KA - حفاظت سه پلLV429646
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۰۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV429670
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۰۰۰ آمپر سری NS ظرفیت قطع ۵۰KA۳۳۴۷۲S2 (NS10N3P2F)
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۰۰۰ آمپر موتوردار سری NS ظرفیت قطع ۵۰KA۳۳۴۷۲MM2 (NS10N3P2F22A)
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KA
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۲۵ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV430671
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۲۵۰ آمپر کامپکت سری NS ظرفیت قطع ۵۰KA۳۳۴۷۸S2 (NS12N3P2F)
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۲۵۰ آمپر کامپکت موتوردار سری NS قدرت قطع ۵۰KA۳۳۴۷۸MM2 (NS12N3P2F22A)
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۶ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV429847
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۶ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV429677
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۶۰ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV430840
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۶۰۰ آمپر کامپکت سری NS ظرفیت قطع ۵۰KA۳۳۴۸۴S2 (NS16N3P2F)
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۱۶۰۰ آمپر موتوردار سری NS ظرفیت قطع ۵۰KA۳۳۴۸۴MM2 (NS16N3P2F22A)
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۲۰۰ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV431831
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۲۰۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV431671
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۲۵ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV429846
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۲۵ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV429676
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۲۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV431830
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۲۵۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV431670
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۳۲ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV429845
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۳۲ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV429675
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۴۰ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV429844
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۴۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV429674
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۴۰۰ آمپر سه پل ظرفیت قطع ۵۰KA
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۴۰۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KA
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۵۰ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV429843
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۵۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV429673
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۶۳ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV429672
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۶۳۰ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV432893
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۶۳۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV432895
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۸۰ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV429841
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۸۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV429671
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۸۰۰ آمپر NS ظرفیت قطع ۵۰KA۳۳۴۶۶S2(NS08N3P2F)
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل ۸۰۰ آمپر موتوردار سری NS ظرفیت قطع ۵۰KA۳۳۴۶۶MM2(NS08N3P2F22A)
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل۱۶۰ آمپر قدرت قطع ۷۰KALV430670
کلید اتوماتیک اشنایدر سه پل۶۳ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV429842
کلید اتوماتیک چهار پل ۲۰۰ آمپرLV431121
کلید اتوماتیک سه پل ۱۲۵ آمپرLV430841
کلید اتوماتیک سه پل ۱۶ آمپرLV429557
کلید اتوماتیک سه پل ۱۶۰ آمپرLV430770
کلید اتوماتیک سه پل ۲۰۰ آمپرLV431111
کلید اتوماتیک سه پل ۲۵۰ آمپرLV431630
کلید اتوماتیک سه پل ۴۰۰ آمپرLV432678
کلید اتوماتیک سه پل ۴۰۰ آمپرLV432693
کلید اتوماتیک سه پل ۶۳۰ آمپرLV432878
کلید اتوماتیک سه پل ۶۳۰ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV432899
کلید اتوماتیک سه پل اشنایدر ۱۰۰ آمپر ظرفیت قطع ۵۰KALV429840
کلید اتوماتیک کمپکت ۱۰۰ آمپر چهار پل ظرفیت قطع ۲۵KALV429560
کلید جرثقیل اشنایدر الکتریک تک سرعته دو دکمهXACA271
کلید جرثقیل اشنایدر تک سرعته چهار دکمهXACA471
کلید جرثقیل اشنایدر تک سرعته دو دکمه و یک استوپXACA2713
کلید جرثقیل اشنایدر دو سرعته دو دکمهXACA291
کلید حرارتی مغناطیسی ۳۰ تا ۴۰ آمپرGV3P40
کلید حرارتی مغناطیسی ۳۷ تا ۵۰ آمپرGV3P50
کلید حرارتی مغناطیسی ۰.۱ تا ۰.۱۶ آمپرGV2ME01
کلید حرارتی مغناطیسی ۰.۲۵ تا ۰.۱۶ آمپرGV2ME02
کلید حرارتی مغناطیسی ۰.۲۵ تا ۰.۴ آمپرGV2P03
کلید حرارتی مغناطیسی ۱۵ تا ۲۵ آمپر قدرت قطع ۳۶ کیلو آمپرGV7RE25
کلید حرارتی مغناطیسی ۲۵ تا ۴۰ آمپر قدرت قطع ۳۶ کیلو آمپرGV7RE40
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۰.۲۵ تا ۰.۴ آمپرGV2ME03
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۰.۶۳ تا ۱ آمپرGV2ME05
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۱ تا ۱.۶ آمپرGV2ME06
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۱.۶ تا ۲.۵ آمپرGV2ME07
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۱۳ تا ۱۸ آمپرGV2ME20
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۱۷ تا ۲۳ آمپرGV2ME21
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۲.۵ تا ۴ آمپرGV2ME08
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۴ تا ۶.۳ آمپرGV2ME10
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۶ تا ۱۰ آمپرGV2ME14
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۰.۴ تا ۰.۶۳ آمپرGV2ME04
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر ۲۰ تا ۲۵ آمپرGV2ME22
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۲۴ تا ۳۲ آمپرGV2ME32
کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۹ تا ۱۴ آمپرGV2ME16
کلید حرارتی مغناطیسی گردان موتوری اشنایدر الکتریک ۰.۴ تا ۰.۶۳ آمپرGV2P04
کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۰.۶۳ تا ۱ آمپرGV2P05
کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۱ تا ۱.۶ آمپرGV2P06
کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۱.۶ تا ۲.۵ آمپرGV2P07
کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۱۳ تا ۱۸ آمپرGV2P20
کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۱۷ تا ۲۳ آمپرGV2P21
کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۲.۵ تا ۴ آمپرGV2P08
کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۲۰ تا ۲۵ آمپرGV2P22
کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۴ تا ۶.۳ آمپرGV2P10
کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۶ تا ۱۰ آمپرGV2P14
کلید حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک ۹ تا ۱۴ آمپرGV2P16
کلید حرارتی موتوری ۰.۲۵ تا ۰.۱۶ آمپر
کلید مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۰.۴ آمپرGV2L03
کلید مغناطیسی اشنایدر الکتریک ۰.۶۳ آمپرGV2L04
کلید هوایی ۱۰۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KANT10H14P2AD
کلید هوایی ۱۰۰۰ آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲kANT10H13P2AD
کلید هوایی اشنایدر ۱۰۰۰ آمپر چهار پل فیکس سری NW قدرت قطع ۴۲kANW10N14P2AF
کلید هوایی اشنایدر ۱۰۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع ۴۲kANW10N14P2AD
کلید هوایی اشنایدر ۱۰۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع ۶۵KA
کلید هوایی اشنایدر ۱۲۵۰ آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع ۵۰KANT12H24P2AF
کلید هوایی اشنایدر ۱۲۵۰ آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KANT12H14P2AD
کلید هوایی اشنایدر ۲۰۰۰ آمپر چهار پل سری NW کشویی قدرت قطع ۶۵KANW20H14PML6EWHH (48294)
کلید هوایی اشنایدر ۲۵۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع ۶۵KANW25H14PML2EWHH (48303)
کلید هوایی اشنایدر ۸۰۰ آمپر چهار پل فیکس سری NW قدرت قطع ۱۰۰KANW08H24P2AF
کلید هوایی اشنایدر ۸۰۰ آمپر چهار پل فیکس سری NW قدرت قطع ۴۲KANW08N14P2AF
کلید هوایی اشنایدر ۸۰۰ آمپر چهار پل فیکس سری NW قدرت قطع ۶۵KANW08H14P2AF
کلید هوایی اشنایدر ۱۶۰۰ آمپر چهار پل سری NW فیکس قدرت قطع ۶۵KANW16H14PML2EHH (48280)
کلید هوایی اشنایدر ۲۰۰۰ آمپر چهار پل سری NW فیکس قدرت قطع ۶۵KANW20H14PML6EWHH (48064)
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع ۴۲KANT10H14P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع ۵۰KANT10H24P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع ۶۵KANW10H14P6AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر سه پل سری NT قدرت قطع ۴۲kANT10H13P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر سه پل سری NT قدرت قطع ۵۰kANT10H23P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر سه پل سری NT قدرت قطع ۵۰kA و میکرولوجیک ۶NT10H23P6AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر سه پل سری NW قدرت قطع ۶۵kANW10H13P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع ۴۲kANW10N13P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع ۱۰۰kANW10H23P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع ۴۲kANW10N13P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۰۰۰ آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع ۶۵kANW10H13P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۲۵۰ آمپر چهار پل سری NW قدرت قطع ۶۵KANW12H14P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۲۵۰ آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع ۴۲KANT12H14P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۲۵۰ آمپر سه پل سری NT قدرت قطع ۴۲KANT12H13P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۲۵۰ آمپر سه پل سری NW قدرت قطع ۴۲KANW12N13P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۲۵۰ آمپر سه پل سری NW قدرت قطع ۴۲KA
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۲۵۰ آمپر سه پل سری NW قدرت قطع ۶۵kANW12N13P2EF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۲۵۰ آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲kANT12H13P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۲۵۰ آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع ۵۰kANT12H23P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۲۵۰ آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع ۶۵KANW12H13P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۶۰۰ آمپر سه پل سری NT قدرت قطع ۴۲kANT16H13P2EF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۶۰۰ آمپر سه پل سری NW قدرت قطع ۴۲KANW16N13P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۶۰۰ آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع ۵۰KANT16H23P6PF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۶۰۰ آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲kANT16H13P2ED
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۱۶۰۰ آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع ۴۲KANW16N13P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۳۲۰۰ آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع ۱۰۰KA
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۳۲۰۰ آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع ۶۵KANW32H23P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۶۳۰ آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KANT06H14P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۶۳۰ آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KANT06H14P6AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۶۳۰ آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع ۴۲KANT06H13P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۶۳۰ آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع ۵۰KANT06H23P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۶۳۰ آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KANT06H13P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع ۴۲KANT08H14P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع ۵۰KANT08H24P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KANT08H14P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KANT08H14P6AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع ۴۲KANW08N14P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع ۴۲KANT08H13P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع ۱۰۰KANW08H23P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع ۴۲KANW08N13P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع ۶۵KANW08H13P2AF
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع ۴۲KANT08H13P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع ۵۰KANT08H23P2AD
کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع ۴۲KANW08N13P2AD
کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک سه پل ۷۵ آمپرEZC100H3075
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۱۰۰آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پلLV429640
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۱۲۵آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پلLV430641
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۱۶۰آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پلLV430640
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۳۲ آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پلLV429645
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۴۰ آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پلLV429644
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۵۰ آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پلLV429643
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۶۳ آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پلLV429642
کلید اتوماتیک اشنایدر چهار پل ۸۰ آمپر قدرت قطع ۳۶KA – حفاظت سه پلLV429641
کلید ایزی پکت Easypact EZCEZC630H3600N
کلید مینیاتوری تک پل ۱۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24110
کلید مینیاتوری تک پل ۱۶ آمپر اشنایدر الکتریک
کلید مینیاتوری تک پل ۲ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24102
کلید مینیاتوری تک پل ۲۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24120
کلید مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24125
کلید مینیاتوری تک پل ۳۲ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24132
کلید مینیاتوری تک پل ۴ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24104
کلید مینیاتوری تک پل ۴۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24140
کلید مینیاتوری تک پل ۵۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24150
کلید مینیاتوری تک پل ۶ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24106
کلید مینیاتوری تک پل ۶۳ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24163
کلید مینیاتوری چهار پل ۱۶ آمپر اشنایدر الکتریکA9F77416
کلید مینیاتوری چهار پل ۲ آمپر اشنایدر الکتریکA9F74402
کلید مینیاتوری چهار پل ۲۵ آمپر اشنایدر الکتریک۲۴۳۶۵
کلید مینیاتوری چهار پل ۴ آمپر اشنایدر الکتریکA9F74404
کلید مینیاتوری چهار پل ۶ آمپر اشنایدر الکتریکA9F74406
کلید مینیاتوری دو پل ۱۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24210
کلید مینیاتوری دو پل ۱۶ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24216
کلید مینیاتوری دو پل ۲ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24202
کلید مینیاتوری دو پل ۲۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24220
کلید مینیاتوری دو پل ۲۵ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24225
کلید مینیاتوری دو پل ۳۲ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24232
کلید مینیاتوری دو پل ۴ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24204
کلید مینیاتوری دو پل ۴۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24240
کلید مینیاتوری دو پل ۵۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24250
کلید مینیاتوری دو پل ۶ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24206
کلید مینیاتوری دو پل ۶۳ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24263
کلید مینیاتوری سه پل ۱۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24310
کلید مینیاتوری سه پل ۱۶ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24316
کلید مینیاتوری سه پل ۲ آمپر
کلید مینیاتوری سه پل ۲۵ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24325
کلید مینیاتوری سه پل ۳۲ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24332
کلید مینیاتوری سه پل ۴ آمپر اشنایدر الکتریک۲۴۳۴۷
کلید مینیاتوری سه پل ۴۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24340
کلید مینیاتوری سه پل ۵۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24350
کلید مینیاتوری سه پل ۶ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24306
کلید مینیاتوری سه پل ۶۳ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24363
کلید مینیاتوری چهار پل ۳۲ آمپر اشنایدر الکتریکA9F77432
کلید مینیاتوری چهار پل ۶۳ آمپر اشنایدر الکتریکA9F77463
کلید مینیاتوری چهار پل ۴۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9F77440
کلید مینیاتوری چهار پل ۵۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9F77450
کلید مینیاتوری سه پل ۲۰ آمپر اشنایدر الکتریکA9K24320
کنتاکت خطا کلید اتوماتیک فیکس اشنایدرالکتریک مدل EZC250EZEAL
کنتاکت کمکی ۱NC تک سرعته کلید جرثقیل اشنایدرZB2BE102
کنتاکت کمکی ۱NC+2NO دو سرعته کلید جرثقیل اشنایدرXENG1191
کنتاکت کمکی ۱NO تک سرعته کلید جرثقیل اشنایدرZB2BE101
کنتاکت کمکی ۱NO+1NC کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک مدل EZC100EZAUX10
کنتاکت کمکی ۱NO+1NC کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر الکتریک مدل EZC250EZEAX
کنتاکتور اشنایدر ۱۸۵ آمپر ۲۲۰ ولتLC1F185M7
کنتاکتور اشنایدر ۲۲۵ آمپر ۲۲۰ ولتLC1F225M7
کنتاکتور اشنایدر ۲۵ آمپر ۲۲۰ ولت ACLC1D25M7
کنتاکتور اشنایدر ۳۲ آمپر ۲۲۰ ولت ACLC1D32M7
کنتاکتور اشنایدر ۵۰ آمپر ۲۲۰ ولت ACLC1D50AM7
کنتاکتور اشنایدر ۶۵ آمپر ۲۲۰ ولت ACLC1D65AM7
کنتاکتور اشنایدر ۱۱۵ آمپر ۲۲۰ ولت ACLC1D115M7
کنتاکتور اشنایدر ۱۱۵ آمپر ۲۲۰ ولت با فرکانس ۴۰ تا ۴۰۰ هرتزLC1F115M7
کنتاکتور اشنایدر ۱۵۰ آمپر ۲۲۰ ولت ACLC1D150M7
کنتاکتور اشنایدر ۱۵۰ آمپر ۲۲۰ ولت با فرکانس ۴۰ تا ۴۰۰ هرتزLC1F150M7
کنتاکتور اشنایدر ۲۶۵ آمپر۲۲۰ ولت سری FLC1F265M7
کنتاکتور اشنایدر ۳۳۰ آمپر۲۲۰ ولتLC1F330M7
کنتاکتور اشنایدر ۴۰ آمپر ۲۲۰ ولت ACLC1D40AM7
کنتاکتور اشنایدر ۴۰۰ آمپر۲۲۰ ولتLC1F400M7
کنتاکتور اشنایدر ۵۰۰ آمپر ۲۲۰ ولتLC1F500M7
کنتاکتور اشنایدر ۶۳۰ آمپر ۲۲۰ ولتLC1F630M7
کنتاکتور اشنایدر ۸۰ آمپر ۲۲۰ ولت ACLC1D80M7
کنتاکتور اشنایدر ۹۵ آمپر ۲۲۰ ولت ACLC1D95M7
کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۱۲ آمپر ۲۲۰ ولت ACLC1D12M7
کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۲۰ آمپر ۴ پل
کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۲۰ آمپر ۴ پل ۲۲۰ ولت AC با ۴NOLC1DT20M7
کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۴۰۰ آمپر ۱۱۰ ولت ACLC1F400F7
کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۷۸۰ آمپرLC1F780F7
کنتاکتور اشنایدر الکتریک ۹ آمپر ۲۲۰ ولت ACLC1D09M7
کنتاکتور اشنایدر۱۸ آمپر ۲۲۰ ولت ACLC1D18M7
کنتاکتور خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۲۲۰ ولت AC اشنایدر الکتریکLC1DFK11M7
کنتاکتور خازنی ۱۷ کیلووار ۲۲۰ ولت AC اشنایدر الکتریکLC1DGK11M7
کنتاکتور مدار فرمان ۱۱۰ ولت AC اشنایدر الکتریک با ۳NO+2NCCAD32F7
کنتاکتور مدار فرمان ۲۲۰ ولت AC اشنایدر الکتریک با ۳NO+2NCCAD32M7
کنترل فاز ۴ حالته اشنایدر (۳ چراغ)RM17TE00
کنترل فاز ۵ حالته اشنایدر الکتریک (۵ چراغ)RM35TF30
کنترل فاز تک حالته اشنایدر الکتریک (تک چراغ)RM17TG20
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک پلاستیکی با سری میله ای مربعیXCRF17
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک پلاستیکی آنتنیXCKN2106P20
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی آنتنیXCKM106
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی با سری میله ایXCRT115
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی با سری میله ای مربعیXCKMR54D1
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی فشاریXCKM110
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی قرقره ای با طول قابل تغییرXCMD2145L1
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی قرقره ای با طول قابل تغییر و سَری متحرک با عملکرد زاویه ایXCKJ10541
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی قرقره ای سَری متحرک با عملکرد زاویه ای با دو کابل ورودیXCKM115
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی قرقره ای فشاریXCKM102
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی قرقره ای فشاری با عملکرد افقی در یک جهتXCKM121
لیمیت سوئیچ فلزی فشاری با کابل
لیمیت سوئیچ قرقره ایXCKN2102P20
محافظ جان ۱۰۰ آمپر چهار پل ۳۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۱۰kA اشنایدر الکتریکA9R11491
X