بيمتال 0.25 الی 0.4 آمپر | اشنایدر | اشنایدر الکتریک | نمایندگی اشنایدر | فروشگاه صنعت روز

بیمتال ۰.۲۵ الی ۰.۴ آمپر

تماس بگیرید

کد محصول:: LRD03

بيمتال 0.25 الی 0.4 آمپر اشنایدر الکتریک

ساختار رله های حرارتی اضافه بار ساده بوده و ساخت این رله ها هزینه کمی را در بر می گیرد لذا در موتورهای فشار ضعیف به کار برده می شود و حفاظت موتور را در قبال کار غیرعادی برعهد دارد. در موتورها با قدرت بالا و موتورهای فشار قوی از رله های اضافه بار نوع الکترونیکی استفاده می شود

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

بیمتال ۰.۲۵ الی ۰.۴ آمپر

TeSys LRD thermal overload relays – 0.25…0.4 A – class 10A

بیمتال ۰.۲۵ الی ۰.۴ آمپر اشنایدر الکتریک

بیمتال ساختار رله های حرارتی اضافه بار ساده بوده و ساخت این رله ها هزینه کمی را در بر می گیرد لذا در موتورهای فشار ضعیف به کار برده می شود و حفاظت موتور را در قبال کار غیرعادی برعهد دارد. در موتورها با قدرت بالا و موتورهای فشار قوی از رله های اضافه بار نوع الکترونیکی استفاده می شود که با دقت و با اطمینان بیشتر عمل می نمایند.

جریان اضافه بار برقرار شده به عنوان جریان اضافه بار از طریق تولید حرارت در رله OL  (Running Overload)تشخیص داده می شود. رله به المان حرارتی مجهز بوده، در قبال برقراری جریان بار اسمی درجه حرارت المان حدود قابل قبول (به طور معمول ۴۰ درجه سانتی گراد) را دارا بوده، در صورت افزایش جریان تا بیش از مقدار اسمی و تولید حرارت در المان حرارتی، درجه حرارت از مقدار تنظیم رله تجاوز نموده رله عمل می نماید. افزایش درجه حرارت مستلزم گذشت زمان و انتقال حرارت به المان حساس به درجه حرارت خواهد بود.

چناچه قبل از افزایش درجه حرارت تا مقدار تنظیم رله جریان کاهش یابد، درجه حرارت نیز تقلیل یافته، رله عمل نخواهد کرد. بدین ترتیب با افزایش جریان اضافه بار فاصله زمانی کار رله کاهش می یابد.

   رله حرارتی اضافه بار یا OL در کلیه تجهیزاتی که افزایش جریان بار و انرژی حرارتی حاصل از آن، درجه حرارت هادی و ایزولاسیون آن را فزونی بخشیده، عیب الکتریکی فاز-فاز را موجب شود نظیر کابل ها، موتورها، ترانسفورماتورها و ژنراتورها پیش بینی می شود.

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز